Alimmaisena selittävä kuva. Koko materiaali saatavilla englanniksi sivulla
http://tendaysofprayer.org.

ELÄVÄ PYHÄKKÖ

11.1.2017     Pyhäkön esipiha


Tulkaa hänen porteilleen kiittäen, hänen esipihoilleen ylistystä laulaen. Kiittäkää häntä, ylistäkää hänen nimeään. Ps.100:4

12.1.     Polttouhrialttari

Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet: Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Room.12:1

13.1.     Pesuallas


Astukaamme sen tähden Jumalan eteen vilpittömin sydämin ja varmoina uskossamme, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Hepr.10:22

14.1.     Näkyleipäpöytä


Jeesus sanoi: "Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Joh.6:35

15.1.     Lampunjalka


Minä olen puhunut, minä olen pelastanut, olen ilmaissut teille tahtoni, minä itse, ei kukaan muu. Te olette minun todistajani, sanoo Herra. Minä olen Jumala, Jes43:12

16.1.     Suitsutusalttari


Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, 1.Tim.2:1

17.1.     Aaronin sauva (Arkin luona)

Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää joka pysyy. Kun niin teette, Isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Joh.15:16

18.1.     Manna (Arkin luona)


Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää." Joh.6:51

19.1.     Kymmenen käskyn laki – kivitaulut (Arkissa)


Avaa silmäni näkemään sinun lakisi kaikkine ihmeineen. Ps.119:18

20.1  Pellava (suoja, esim. esipihan seinät)

Hänen aikanaan Juuda saa avun, ja Israel elää turvassa. Häntä kutsutaan tällä nimellä: "Herra on meidän vanhurskautemme". Jer.23:6

21.1     Todistaminen ja palveleminen (Sapattina - ylistysjuhla)


Minun todistajani, sanoo Herra, olette te -- Israel, sinä jonka olen valinnut palvelijakseni -- ja teidän tulee tuntea minut ja uskoa minuun, ymmärtää, kuka minä olen. Ennen minua ei ole jumalaa syntynyt eikä ollut eikä minun jälkeeni tullut eikä tule. Jes.43:10


ALLA OLEVA KUVA AVAUTUU SUUREMPANA KLIKKAAMALLA. JOS HALUAT TULOSTAA KUVAN LATAA PDF-VERSIO: 1 KUVA SIVULLA TAI 2 KUVAA SIVULLA