BEGIN:VCALENDAR PRODID;X-RICAL-TZSOURCE=TZINFO:-//com.denhaven2/NONSGML ri_cal gem//EN CALSCALE:GREGORIAN VERSION:2.0 X-WR-CALNAME::Adventtikirkon tapahtumia X-WR-TIMEZONE::Europe/Helsinki BEGIN:VTIMEZONE TZID;X-RICAL-TZSOURCE=TZINFO:Europe/Helsinki BEGIN:STANDARD DTSTART:20091025T040000 RDATE:20091025T040000 RDATE:20101031T040000 RDATE:20111030T040000 RDATE:20121028T040000 RDATE:20131027T040000 RDATE:20141026T040000 RDATE:20151025T040000 RDATE:20161030T040000 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:EET END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20100328T030000 RDATE:20100328T030000 RDATE:20110327T030000 RDATE:20120325T030000 RDATE:20130331T030000 RDATE:20140330T030000 RDATE:20150329T030000 RDATE:20160327T030000 RDATE:20170326T030000 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 TZNAME:EEST END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170703T035438Z DTEND;VALUE=DATE:20170716 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20170715 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170703T035438Z UID:13590@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Luontokirkko \n15.7.2017 klo 11.00\nÄänekosken Kapeenniemellä \n\nIlmoitus ( http://www2.adventist.fi/asset/2399503 ) SUMMARY:Luontokirkko\, Jyväskylä SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Luontokirkko
15.7.2017 klo 11.00
Ää ;nekosken Kapeenniemellä

Ilmoitus
END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160928T033251Z DTEND;VALUE=DATE:20161003 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20160930 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160928T033251Z UID:13360@www2.adventist.fi DESCRIPTION: SUMMARY:"Elämä balansissa" -viikonloppu\, Lohja SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML:: END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160928T033527Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20161106T150000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20161104T170000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160928T033527Z UID:13361@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Valtakunnalliset vankilalähetyspäivät Oulussa 4. – 6.11.2016\ n\n Paikka : Oulun keskustan seurakuntatalo\, Isokatu 17\n\n Yhteiskrist illistä tapahtumaa isännöi tänä vuonna ev.lut.kirkko\n\n Ohjelma alkaa p e klo17\, ja päättyy su n klo 15\n\n Ks tarkemmin www.oulunseurakunnat.f i/vankilalahetyspaivat ( http://www.oulunseurakunnat.fi/vankilalahetyspa ivat )\n\n Tervetuloa uudet ja entiset lähetit\, sekä kaikki muutkin asi asta kiinnostuneet!\n\n Nähdäänkö! \n\nLisätietoja terhi.turkka@adventti kirkko.fi\n\n SUMMARY:Valtakunnalliset vankilalähetyspäivät\, Oulu SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Valtakunnalliset vankilalähetysp äivät Oulussa 4. – 6.11.2016

Paikka : Oulun keskustan seurakuntatalo, Isokatu 17

Yhteiskristillist&aum l; tapahtumaa isännöi tänä vuonna ev.lut.kirkko

Ohjelma alkaa pe klo17, ja p& auml;ättyy su n klo 15

Ks tarkemmin www.oulunseurakunnat.fi/vankilalahetyspaivat

Tervetuloa uudet ja entiset lähetit, sekä kaikki muutkin asiasta kiinnostuneet!

Nähdäänkö! 

L isätietoja terhi.turkka@adventtikirkko.fi

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20160929T080942Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20161120T150000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20161119T150000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160929T080942Z UID:13363@www2.adventist.fi DESCRIPTION: SUMMARY:Diakoniapäivät\, Kaarina SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML:: END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20161031T110508Z DTEND;VALUE=DATE:20161006 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20161005 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20161031T110508Z UID:13387@www2.adventist.fi DESCRIPTION:RUKOUSVIIKKO 2016 JYVÄSKYLÄN ADVENTTIKIRKOLLA\, Ilmarisenkatu 18.\n\n 29.10. - 5.11.2017\n\n  \n\n sa 29.10. teemapäivä ILMESTYSKIRJA TÄNÄÄN\, Kalervo Aromäki\n\n su 30.10. klo 18 rukouskokous\, Maarit Uim onen\n\n ma 31.10. klo 18 rukouskokous\, Pekka Pihl\n\n ti 1.11. klo 18 rukouskokous\, Ritva Lehti\n\n to 5.11. klo 18 naisten rukousilta\, Ansk u Jaakkola\n\n sa 5.11. klo 11 KIUSAUS SELITTÄÄ MIKSI JOKU KÄRSII\, raam attutunti ja ehtoollinen\, Ansku Jaakkola\n\n  \n\n ”Yhdessä rukoilemine n merkitsee aina siunausten saamista. Meidän on tärkeä kokoontua yhteen ja rohkaista toinen toistamme.” (Ellen White)\n\n Tervetuloa\n\n SUMMARY:Rukousviikon tapahtumat\, Jyväskylä SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

RUKOUSVIIKKO 2016 JYVÄSKYL ÄN ADVENTTIKIRKOLLA, Ilmarisenkatu 18.

29.10. - 5.11.2017

 

sa 29.10. teemapäivä ILMESTYSKIRJA TÄ ;NÄÄN, Kalervo Aromäki

su 30.10. klo 18 rukouskokous, Maarit Uimonen

ma 31.10. klo 18 rukouskokous, Pekka P ihl

ti 1.11. klo 18 rukou skokous, Ritva Lehti

to 5 .11. klo 18 naisten rukousilta, Ansku Jaakkola

sa 5.11. klo 11 KIUSAUS SELITTÄÄ MIKSI J OKU KÄRSII, raamattutunti ja ehtoollinen, Ansku Jaakkola

 

”Yhdessä rukoileminen merkitsee aina siuna usten saamista. Meidän on tärkeä kokoontua yhteen ja rohkaista toinen toistamme.” (Ellen White)

Tervetuloa

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20161031T110900Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20161103T200000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20161103T180000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20161031T110933Z UID:13388@www2.adventist.fi DESCRIPTION:NAISTEN RUKOUSILLAT\n\n torstaisin klo 18 \n\n Jyväskylän adv enttikirkolla\, Ilmarisenk. 18\n\n syksy 2016: 3.11.\, 17.11.\, 1.12.\, 15.12.\n\n “Jumala on jokaisen rukoilijan voimanlähde.” (Ellen White)\n\ n Lähestytään Jumalaa naisporukalla ja tuodaan itsemme ja toisemme Jeesu ksen luo armon kannateltaviksi.\n\n  \n\n Tervetuloa!\n\n Lisätiedot: An sku Jaakkola\, 044-0231967\n\n SUMMARY:Naisten rukousilta\, Jyväskylä SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

NAISTEN RUKOUSILLAT

torstaisin klo 18  ;

Jyväskylän ad venttikirkolla, Ilmarisenk. 18

syksy 2016: 3.11., 17.11., 1.12., 15.12.

“Jumala on jokaisen rukoilijan voimanlä hde.” (Ellen White)

Lähestytään Jumalaa naisporukalla ja tuodaan itsemme ja toisemme Jeesuksen luo armon kannateltaviksi.

 

Tervetuloa!

Lisät iedot: Ansku Jaakkola, 044-0231967

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20161031T111009Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20161117T200000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20161117T180000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20161031T111009Z UID:13389@www2.adventist.fi DESCRIPTION:NAISTEN RUKOUSILLAT\n\n torstaisin klo 18 \n\n Jyväskylän adv enttikirkolla\, Ilmarisenk. 18\n\n syksy 2016: 3.11.\, 17.11.\, 1.12.\, 15.12.\n\n “Jumala on jokaisen rukoilijan voimanlähde.” (Ellen White)\n\ n Lähestytään Jumalaa naisporukalla ja tuodaan itsemme ja toisemme Jeesu ksen luo armon kannateltaviksi.\n\n  \n\n Tervetuloa!\n\n Lisätiedot: An sku Jaakkola\, 044-0231967\n\n SUMMARY:Naisten rukousilta\, Jyväskylä SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

NAISTEN RUKOUSILLAT

torstaisin klo 18  ;

Jyväskylän ad venttikirkolla, Ilmarisenk. 18

syksy 2016: 3.11., 17.11., 1.12., 15.12.

“Jumala on jokaisen rukoilijan voimanlä hde.” (Ellen White)

Lähestytään Jumalaa naisporukalla ja tuodaan itsemme ja toisemme Jeesuksen luo armon kannateltaviksi.

 

Tervetuloa!

Lisät iedot: Ansku Jaakkola, 044-0231967

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20161031T111037Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20161201T200000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20161201T180000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20161031T111037Z UID:13390@www2.adventist.fi DESCRIPTION:NAISTEN RUKOUSILLAT\n\n torstaisin klo 18 \n\n Jyväskylän adv enttikirkolla\, Ilmarisenk. 18\n\n syksy 2016: 3.11.\, 17.11.\, 1.12.\, 15.12.\n\n “Jumala on jokaisen rukoilijan voimanlähde.” (Ellen White)\n\ n Lähestytään Jumalaa naisporukalla ja tuodaan itsemme ja toisemme Jeesu ksen luo armon kannateltaviksi.\n\n  \n\n Tervetuloa!\n\n Lisätiedot: An sku Jaakkola\, 044-0231967\n\n SUMMARY:Naisten rukousilta\, Jyväskylä SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

NAISTEN RUKOUSILLAT

torstaisin klo 18  ;

Jyväskylän ad venttikirkolla, Ilmarisenk. 18

syksy 2016: 3.11., 17.11., 1.12., 15.12.

“Jumala on jokaisen rukoilijan voimanlä hde.” (Ellen White)

Lähestytään Jumalaa naisporukalla ja tuodaan itsemme ja toisemme Jeesuksen luo armon kannateltaviksi.

 

Tervetuloa!

Lisät iedot: Ansku Jaakkola, 044-0231967

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20161031T111101Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20161215T200000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20161215T180000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20161031T111101Z UID:13391@www2.adventist.fi DESCRIPTION:NAISTEN RUKOUSILLAT\n\n torstaisin klo 18 \n\n Jyväskylän adv enttikirkolla\, Ilmarisenk. 18\n\n syksy 2016: 3.11.\, 17.11.\, 1.12.\, 15.12.\n\n “Jumala on jokaisen rukoilijan voimanlähde.” (Ellen White)\n\ n Lähestytään Jumalaa naisporukalla ja tuodaan itsemme ja toisemme Jeesu ksen luo armon kannateltaviksi.\n\n  \n\n Tervetuloa!\n\n Lisätiedot: An sku Jaakkola\, 044-0231967\n\n SUMMARY:Naisten rukousilta\, Jyväskylä SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

NAISTEN RUKOUSILLAT

torstaisin klo 18  ;

Jyväskylän ad venttikirkolla, Ilmarisenk. 18

syksy 2016: 3.11., 17.11., 1.12., 15.12.

“Jumala on jokaisen rukoilijan voimanlä hde.” (Ellen White)

Lähestytään Jumalaa naisporukalla ja tuodaan itsemme ja toisemme Jeesuksen luo armon kannateltaviksi.

 

Tervetuloa!

Lisät iedot: Ansku Jaakkola, 044-0231967

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20161031T115244Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20161105T130000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20161105T100000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20161031T115244Z UID:13392@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Betel-kirkon 110-vuotisjuhlajumalanpalvelus la 5.11.2016\n\n Yliopistonkatu 29 a\, Turku\n\n  \n\n Klo 10 Raamattutunti: Aimo Helmine n\, Kerttuli Giantzaklidis\n\n Klo 11 Jumalanpalvelus: Aimo Helminen\n\n  \n\n Mukana myös lauluyhtye Ilona ja Kaisu Helminen.\n\n Tilaisuuden j älkeen tarjoilua Betel-kirkon alakerrassa.\n\n Seurakuntien mahdolliset onnittelutervehdykset Betel-kirkolle voi lähettää osoitteeseen kerttulig @hotmail.com ( mailto:kerttulig@hotmail.com ).\n\n  \n\n Sydämellisesti tervetuloa!\n\n SUMMARY:Betel-kirkon 110-vuotisjuhlajumalanpalvelus\, Turku SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Betel-kirkon 110-vuotisjuhlajum alanpalvelus la 5.11.2016

Yliopistonkatu 29 a, Turku

 

Klo 10 Raamattutunti: Aimo Helminen, Kerttuli Giantzaklidis

Klo 11 Jumalanpalvelus: Aimo Helminen< /span>

 

Mukana myös lauluyhtye Ilona ja Kaisu Helminen.

Tilaisuuden j&a uml;lkeen tarjoilua Betel-kirkon alakerrassa.

Seurakuntien mahdolliset onnittelutervehdykset Bete l-kirkolle voi lähettää osoitteeseen kerttulig@hotmail.com.

 

Sydämellisesti tervetuloa!

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20161222T090409Z DTEND;VALUE=DATE:20170212 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20170211 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170201T094332Z UID:13431@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Lahden adventtiseurakunnan 100-vuotisjuhla\nLahden adventtiki rkossa\, Uudenmaankatu 14.  \n\nLa 11.2. klo 10.30 Juhlajumalanpalvelus\ , Kalervo Aromäki\, Onni Rytkönen\nRuokailun jälkeen klo 15.00 konsertti \, jossa esiintyy Lahden adventtiseurakunnan entisiä ja nykyisiä laulaji a ja soittajia.  \nTervetuloa!\n\n SUMMARY:Lahden adventtiseurakunta 100 v. SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Lahden adventtiseurakunnan 100-vuotisju hla
Lahden adventtikirkossa, Uudenma ankatu 14. 

La 11.2. klo 10.30 Juhlajumalanpal velus, Kalervo Aromäki, Onni Rytkönen
Ruokailun jälk een klo 15.00 konsertti, jossa esiintyy Lahden adventtiseurakunnan entis iä ja nykyisiä laulajia ja soittajia. 
Tervetuloa!< /span>

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170109T041507Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170112T200000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170112T180000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170109T041507Z UID:13444@www2.adventist.fi DESCRIPTION:NAISTEN RUKOUSILLAT\n torstaisin klo 18 \n kevät 2017: 12.1.\ , 19.1.\, 2.2.\, 16.2.\, 9.3.\, 30.3.\, 20.4.\, 11.5.\n \n Jyväskylän ad venttikirkolla\,\n Ilmarisenk. 18 ”Vain avuton ihminen osaa rukoilla.” O . Hallesby\n \n “Älkää olko mistään huolissanne\, vaan saattakaa aina se \, mitä tarvitsette\, rukoillen\, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Sil loin Jumalan rauha\, joka ylittää kaiken ymmärryksen\, varjelee teidän s ydämenne ja ajatuksenne\, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.” F il. 4:6-7   Lähestytään Jumalaa naisporukalla ja tuodaan toin12 ( https: //www.adventist.fi/admin/calendars/local-events# )en toisemme ja huolemm e Jeesuksen luo\n armon kannateltaviksi.\n \n Tervetuloa!\n Lisätiedot: Ansku Jaakkola\, 044-0231967 SUMMARY:Naisten rukousilta\, Jyväskylä SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::NAISTEN RUKOUSILLAT
torstaisin klo 18
kevät 2017: 12.1., 19.1., 2.2., 16.2., 9.3., 30.3., 20.4., 11.5.

Jyväskylän adventtikirkolla,
Ilmarisenk. 18
”Va in avuton ihminen osaa rukoilla.” O. Hallesby

“Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvit sette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumala n rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teid&a uml;n sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.” Fil. 4:6-7
  < /body> END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170109T041549Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170119T200000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170119T180000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170109T041549Z UID:13445@www2.adventist.fi DESCRIPTION:NAISTEN RUKOUSILLAT\n torstaisin klo 18 \n kevät 2017: 19.1.\ , 2.2.\, 16.2.\, 9.3.\, 30.3.\, 20.4.\, 11.5.\n \n Jyväskylän adventtiki rkolla\,\n Ilmarisenk. 18 ”Vain avuton ihminen osaa rukoilla.” O. Halles by\n \n “Älkää olko mistään huolissanne\, vaan saattakaa aina se\, mitä tarvitsette\, rukoillen\, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jum alan rauha\, joka ylittää kaiken ymmärryksen\, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne\, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.” Fil. 4:6- 7   Lähestytään Jumalaa naisporukalla ja tuodaan toin12 ( https://www.ad ventist.fi/admin/calendars/local-events# )en toisemme ja huolemme Jeesuk sen luo\n armon kannateltaviksi.\n \n Tervetuloa!\n Lisätiedot: Ansku Ja akkola\, 044-0231967 SUMMARY:Naiten rukousilta\, Jyväskylä SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::NAISTEN RUKOUSILLAT
torstaisin klo 18
kevät 2017: 19.1., 2.2., 16.2., 9.3., 30.3., 20.4., 11.5.

Jyv&a uml;skylän adventtikirkolla,
Ilmarisenk. 18
”Vain avut on ihminen osaa rukoilla.” O. Hallesby

“Älkää olko mist&a uml;än huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha , joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän s ydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuk sessa.” Fil. 4:6-7
 
Lähestytään Jumalaa naisporukalla ja tuodaan toin
12en to isemme ja huolemme Jeesuksen luo

armon kannateltaviksi.

Tervetuloa!
Lis ätiedot: Ansku Jaakkola, 044-0231967< /html> END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170109T041630Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170202T200000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170202T180000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170109T041630Z UID:13446@www2.adventist.fi DESCRIPTION:NAISTEN RUKOUSILLAT\n torstaisin klo 18 \n kevät 2017: 2.2.\, 16.2.\, 9.3.\, 30.3.\, 20.4.\, 11.5.\n \n Jyväskylän adventtikirkolla\, \n Ilmarisenk. 18 ”Vain avuton ihminen osaa rukoilla.” O. Hallesby\n \n “Älkää olko mistään huolissanne\, vaan saattakaa aina se\, mitä tarvitse tte\, rukoillen\, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rau ha\, joka ylittää kaiken ymmärryksen\, varjelee teidän sydämenne ja ajat uksenne\, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.” Fil. 4:6-7   Lähe stytään Jumalaa naisporukalla ja tuodaan toin12 ( https://www.adventist. fi/admin/calendars/local-events# )en toisemme ja huolemme Jeesuksen luo\ n armon kannateltaviksi.\n \n Tervetuloa!\n Lisätiedot: Ansku Jaakkola\,  044-0231967 SUMMARY:Naisten rukousilta\, Jyväskylä SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::NAISTEN RUKOUSILLAT
torstaisin klo 18
kevät 2017: 2.2., 16.2., 9.3., 30.3., 20.4., 11.5.

Jyväsky län adventtikirkolla,
Ilmarisenk. 18
”Vain avuton ihmi nen osaa rukoilla.” O. Hallesby

“Älkää olko mistä&au ml;n huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoill en, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydä ;menne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.& rdquo; Fil. 4:6-7
 
L&a uml;hestytään Jumalaa naisporukalla ja tuodaan toin12en toisemme ja huolemme Jeesuksen luo
armon kannateltaviksi.

Tervetuloa!
Lisät iedot: Ansku Jaakkola, 044-0231967
END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170109T041704Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170216T200000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170216T180000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170109T041704Z UID:13447@www2.adventist.fi DESCRIPTION:NAISTEN RUKOUSILLAT\n torstaisin klo 18 \n kevät 2017: 16.2.\ , 9.3.\, 30.3.\, 20.4.\, 11.5.\n \n Jyväskylän adventtikirkolla\,\n Ilma risenk. 18 ”Vain avuton ihminen osaa rukoilla.” O. Hallesby\n \n “Älkää olko mistään huolissanne\, vaan saattakaa aina se\, mitä tarvitsette\, r ukoillen\, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha\, jo ka ylittää kaiken ymmärryksen\, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne \, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.” Fil. 4:6-7   Lähestytään Jumalaa naisporukalla ja tuodaan toin12 ( https://www.adventist.fi/admi n/calendars/local-events# )en toisemme ja huolemme Jeesuksen luo\n armon kannateltaviksi.\n \n Tervetuloa!\n Lisätiedot: Ansku Jaakkola\, 044-02 31967 SUMMARY:Naisten rukousilta\, Jyväskylä SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::NAISTEN RUKOUSILLAT
torstaisin klo 18
kevät 2017: 16.2., 9.3., 30.3., 20.4., 11.5.

Jyväskylä ;n adventtikirkolla,
Ilmarisenk. 18
”Vain avuton ihminen os aa rukoilla.” O. Hallesby

“Älkää olko mistään h uolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, an oen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylitt& auml;ä kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.” Fil. 4:6-7
 
Lähe stytään Jumalaa naisporukalla ja tuodaan toin12en toisemme ja huo lemme Jeesuksen luo
armon kannateltaviksi.

Te rvetuloa!
Lisätiedot: Ansku Jaakkola, 044-0231967
END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170109T041741Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170309T200000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170309T180000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170109T041741Z UID:13448@www2.adventist.fi DESCRIPTION:NAISTEN RUKOUSILLAT\n torstaisin klo 18 \n kevät 2017: 9.3.\, 30.3.\, 20.4.\, 11.5.\n \n Jyväskylän adventtikirkolla\,\n Ilmarisenk.  18 ”Vain avuton ihminen osaa rukoilla.” O. Hallesby\n \n “Älkää olko mis tään huolissanne\, vaan saattakaa aina se\, mitä tarvitsette\, rukoillen \, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha\, joka ylitt ää kaiken ymmärryksen\, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne\, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.” Fil. 4:6-7   Lähestytään Jumalaa naisporukalla ja tuodaan toin12 ( https://www.adventist.fi/admin/calend ars/local-events# )en toisemme ja huolemme Jeesuksen luo\n armon kannate ltaviksi.\n \n Tervetuloa!\n Lisätiedot: Ansku Jaakkola\, 044-0231967 SUMMARY:Naisten rukousilta\, Jyväskylä SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::NAISTEN RUKOUSILLAT
torstaisin klo 18
kevät 2017: 9.3., 30.3., 20.4., 11.5.

Jyväskylän adventtikirkolla,
Ilmarisenk. 18
&rdq uo;Vain avuton ihminen osaa rukoilla.” O. Hallesby

“Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä t arvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin J umalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee t eidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuk sessa Jeesuksessa.” Fil. 4:6-7
 
Lähestytään Jumalaa naisporukalla ja tuod aan toin12en toisemme ja huolemme Jeesuksen luo
armon kannateltaviksi.

Tervetuloa!
Lisätiedot: Ansku Jaakkola, 044-0231967 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170109T041812Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170330T200000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170330T180000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170109T041812Z UID:13449@www2.adventist.fi DESCRIPTION:NAISTEN RUKOUSILLAT\n torstaisin klo 18 \n kevät 2017: 30.3.\ , 20.4.\, 11.5.\n \n Jyväskylän adventtikirkolla\,\n Ilmarisenk. 18 ”Vai n avuton ihminen osaa rukoilla.” O. Hallesby\n \n “Älkää olko mistään hu olissanne\, vaan saattakaa aina se\, mitä tarvitsette\, rukoillen\, anoe n ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha\, joka ylittää kaik en ymmärryksen\, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne\, niin että py sytte Kristuksessa Jeesuksessa.” Fil. 4:6-7   Lähestytään Jumalaa naispo rukalla ja tuodaan toin12 ( https://www.adventist.fi/admin/calendars/loc al-events# )en toisemme ja huolemme Jeesuksen luo\n armon kannateltaviks i.\n \n Tervetuloa!\n Lisätiedot: Ansku Jaakkola\, 044-0231967 SUMMARY:Naisten rukousilta\, Jyväskylä SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::NAISTEN RUKOUSILLAT
torstaisin klo 18
kevät 2017: 30.3., 20.4., 11.5.

Jyväskylän adventtikirkolla,
Ilmarisenk. 18
”Vai n avuton ihminen osaa rukoilla.” O. Hallesby

“Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvits ette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teid&au ml;n sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.” Fil. 4:6-7
 
Lähestytään Jumalaa naisporukalla ja tuodaan to in12en toisemme ja huolemme Jeesuksen luo
armon kannateltaviksi.

Tervetuloa!
Lisätiedot: Ansku Jaakkola, 044-0231967
END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170109T041843Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170420T200000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170420T180000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170109T041843Z UID:13450@www2.adventist.fi DESCRIPTION:NAISTEN RUKOUSILLAT\n torstaisin klo 18 \n kevät 2017: 20.4.\ , 11.5.\n \n Jyväskylän adventtikirkolla\,\n Ilmarisenk. 18 ”Vain avuton ihminen osaa rukoilla.” O. Hallesby\n \n “Älkää olko mistään huolissann e\, vaan saattakaa aina se\, mitä tarvitsette\, rukoillen\, anoen ja kii ttäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha\, joka ylittää kaiken ymmär ryksen\, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne\, niin että pysytte Kr istuksessa Jeesuksessa.” Fil. 4:6-7   Lähestytään Jumalaa naisporukalla ja tuodaan toin12 ( https://www.adventist.fi/admin/calendars/local-event s# )en toisemme ja huolemme Jeesuksen luo\n armon kannateltaviksi.\n \n Tervetuloa!\n Lisätiedot: Ansku Jaakkola\, 044-0231967 SUMMARY:Naisten rukousilta\, Jyväskylä SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::NAISTEN RUKOUSILLAT
torstaisin klo 18
kevät 2017: 20.4., 11.5.

Jyv&au ml;skylän adventtikirkolla,
Ilmarisenk. 18
”Vain avuto n ihminen osaa rukoilla.” O. Hallesby

“Älkää olko mist&au ml;än huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, r ukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sy dämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuks essa.” Fil. 4:6-7
 
Lähestytään Jumalaa naisporukalla ja tuodaan toin12en toi semme ja huolemme Jeesuksen luo
armon kannateltaviksi.

Tervetuloa!
Lis& auml;tiedot: Ansku Jaakkola, 044-0231967
END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170109T041940Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170511T200000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170511T180000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170109T041940Z UID:13451@www2.adventist.fi DESCRIPTION:NAISTEN RUKOUSILLAT\n torstaina klo 18 \n11.5.2017\n \n Jyväs kylän adventtikirkolla\,\n Ilmarisenk. 18 ”Vain avuton ihminen osaa ruko illa.” O. Hallesby\n \n “Älkää olko mistään huolissanne\, vaan saattakaa aina se\, mitä tarvitsette\, rukoillen\, anoen ja kiittäen Jumalan tiet oon. Silloin Jumalan rauha\, joka ylittää kaiken ymmärryksen\, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne\, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuks essa.” Fil. 4:6-7   Lähestytään Jumalaa naisporukalla ja tuodaan toin12 ( https://www.adventist.fi/admin/calendars/local-events# )en toisemme ja huolemme Jeesuksen luo\n armon kannateltaviksi.\n \n Tervetuloa!\n Lisä tiedot: Ansku Jaakkola\, 044-0231967 SUMMARY:Naisten rukousilta\, Jyväskylä SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::NAISTEN RUKOUSILLAT
torstaina klo 18
11.5.2017

Jyväskylän adventtikirkolla,
Ilmarisenk. 18
&rdq uo;Vain avuton ihminen osaa rukoilla.” O. Hallesby

“Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä t arvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin J umalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee t eidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuk sessa Jeesuksessa.” Fil. 4:6-7
 
Lähestytään Jumalaa naisporukalla ja tuod aan toin12en toisemme ja huolemme Jeesuksen luo
armon kannateltaviksi.

Tervetuloa!
Lisätiedot: Ansku Jaakkola, 044-0231967 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170201T095030Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170225T160000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170224T180000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170201T095030Z UID:13465@www2.adventist.fi DESCRIPTION:"Uskonpuhdistus jatkuu"\nSuonenjoen adventtikirkolla perjanta ina 24.2.2017 klo 18.00 tilaisuus.\nSapattina 25.2. jumalanpalvelus klo 10\, sen jälkeen yhteisruokailu ja iltapäivätilaisuus.\nVierailijana Sim o Perho ja teemana on "Uskonpuhdistus jatkuu". \nTervetuloa! SUMMARY:"Uskonpuhdistus jatkuu"\, Suonenjoki SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::"Uskonpuhdistus j atkuu"
Suonenjoen adventtikirkolla perjantaina 24.2.2017 klo 18.00 tilaisuus.
Sapattina 25.2. jumalanpalvelus klo 10, sen jälkeen yhteisruokailu ja iltapäivätilaisuus.
Vierailijana Simo Perho ja teeman a on "Uskonpuhdistus jatkuu".
Tervetuloa! END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170201T095326Z DTEND;VALUE=DATE:20170212 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20170211 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170201T095326Z UID:13466@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Elävä usko -teemasapatti \n11.2.2017 Kajaanin adventtikirkko\ , Väinämöisenkatu 13\, alkaen klo 11.\nSaarna: Unelmien seurakunta\, puh ujana Joel Saarinen.\n\nSydämellisesti tervetuloa! SUMMARY:Elävä usko -teemasapatti\, Kajaani SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::El& auml;vä usko -teemasapatti
11.2.2017 Kajaanin adventtikirkko, Väinä möisenkatu 13, alkaen klo 11.
Saarna: Unelmien seurakunta, puhujana Joel Saarinen.

Sydämellisesti tervetuloa!< /span> END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170224T083242Z DTEND;VALUE=DATE:20170320 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20170317 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170224T083646Z UID:13473@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Tervetuloa kotikirkkokoulutukseen!\n\n Ilmoittautumisia on tu llut mukavasti - vielä on paikkoja jäljellä - puskaradiolla tietoa eteen päin!\n\n \nKaipaatko aitoa Raamatullista seurakuntamallia?\n\n Etsitkö yhteisöä jossa sana ja lähimmäisen rakkaus on keskiössä?\n\n Onko sinull a pitkä matka kirkkoon?\n\n Tuntuuko sinusta että seurakuntasi ei kasva tai ihmiset eivät löydä kirkkoon?\n\n Oletko ajatellut osallistua pienry hmätoimintaan ja haluaisit oppia enemmän uskosta ja elämästä?\n\n  \n\n 17-19.3. on Kotikirkkokoulutus / koko perheen retriitti Toivonlinnassa\n \n Ohjaajana: Milton Adams Yhdysvalloista (pohjois-Amerikan osastosta) - tulkkaus suomeksi\n\n Rekisteröinti päättyy 2.3. eli ensi viikon torsta ina.\n\n  \nTähän koulutukseen otetaan n. 50-60 ihmistä perheineen. Toiv on\, että heillä on kiinnostusta kotikirkkotoimintaan ja rohkeutta lähte ä hyvin yksinkertaiseen kokemukseen Jumalan yhteydessä - ei kirkkorakenn uksia\, ei muotomenoja\, vaan oma tai ystävän koti\, jossa kaikki rakkau s lähimmäiseen tapahtuu. Tämä koulutus ei ole ainakaan rahasta kiinni\, joten laitahan viestiä niille\, jotka saattaisivat haluta mukaan. Advent tikirkko sponsoroi osallistumista - osallistuminen ei jää rahasta kiinni .\n\n  \n\n Lisätietoa\, ohjelma ja rekisteröinti löytyy täältä:\n\n htt ps://www.simplechurchathome.com/training-workshop-finland/#.WHkBn7EglZo ( https://www.simplechurchathome.com/training-workshop-finland/#.WHkBn7E glZo )\n\n  \n\n Hakulomake löytyy myös tästä:\n\n https://www.simplechu rchathome.com/wp-content/uploads/2017/01/Application-hakemus-Finland-201 7-Simple-Church-Workshop-kotikirkkokoulutus.pdf ( https://www.simplechur chathome.com/wp-content/uploads/2017/01/Application-hakemus-Finland-2017 -Simple-Church-Workshop-kotikirkkokoulutus.pdf )\n\n \n\n Lämpimin siuna usterveisin\,\n\n Atte Helminen \n\n Pastori\, valmentaja - Pastor\, coa ch\n\n Suomen Adventtikirkko\n\n Mobile telephone: +358405538879\n\n E-m ail: atte.helminen@adventtikirkko.fi ( mailto:atte.helminen@adventtikirk ko.fi )\n\n  \n\n \n\n SUMMARY:Kotikirkkokoulutus\, Kaarina SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Tervetuloa kotikirkkokoulutuksee n!

Ilmoittautumi sia on tullut mukavasti - vielä on paikkoja jäljellä - pu skaradiolla tietoa eteenpäin!


Kaipaatko aitoa Raamatullista seurakuntamallia?

Etsitkö yhteisöä j ossa sana ja lähimmäisen rakkaus on keskiössä?

Onko sinulla pitkä matka kirkkoon?

Tuntuuko sinust a että seurakuntasi ei kasva tai ihmiset eivät löydä kirkkoon?

Oletko ajatell ut osallistua pienryhmätoimintaan ja haluaisit oppia enemmän u skosta ja elämästä?

 

17-19.3. on Kotikirkkokoulutus / koko perheen retriitti Toivonlinnassa

Ohjaajana: Milton Adams Yhdysvallo ista (pohjois-Amerikan osastosta) - tulkkaus suomeksi

Rekisteröinti päättyy 2.3. e li ensi viikon torstaina.

 
Tähän koulutukseen otetaan n. 50-60 ihmistä perheineen. Toivon, että heillä on kiinnostusta kotikirkkotoim intaan ja rohkeutta lähteä hyvin yksinkertaiseen kokemukseen J umalan yhteydessä - ei kirkkorakennuksia, ei muotomenoja, vaan oma tai ystävän koti, jossa kaikki rakkaus lähimmäiseen tapahtuu. Tämä koulutus ei ole ainakaan rahasta kiinni, joten laitahan viestiä niille, jotka saattaisivat haluta mukaan. Adventti kirkko sponsoroi osallistumista - osallistuminen ei jää rahast a kiinni.

 

Lisätietoa, ohjelma ja rekis teröinti löytyy täältä:

https://www.simplechurchathome.com/ training-workshop-finland/#.WHkBn7EglZo

 

Hakulomake löytyy myös tästä:

https://www.simplechurchathome.com/wp-c ontent/uploads/2017/01/Application-hakemus-Finland-2017-Simple-Church-Wo rkshop-kotikirkkokoulutus.pdfLämpimin siunausterveisin,

Atte Helminen

< p>Pastori, valmentaja - Pastor, coach

Suomen Adventtikirkko

Mobile telephone: +3584055388 79

E-mail: atte.helminen@adventtikirkko.fi< /a>

 

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170301T103701Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170311T160000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170311T100000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170301T103701Z UID:13474@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Uskonpuhdistuksen perintö vaakalaudalla?\nReformaatio 500 -ju hla adventtikirkossa\, Annankatu 7\, Helsinki\nLa 11.3. klo 10-16\n\nklo 10 raamatturyhmät\nklo 11 jumalanpalvelus\; Uskonpuhdistuksen tärkein p erintö\nklo 12.30 lounas\nklo 14 paneeli - Tarvitsemmeko vielä uskonpuhd istusta?\n\nOhjelmassa mukana Kai Arasola\, Jorma Räsänen\, Jan edström ym. \n\nTervetuloa kaumpaakin! SUMMARY:Uskonpuhdistuksen perintö vaakalaudalla? Helsinki SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Uskonpuhdistuksen perintö vaakalaudalla?

Reformaatio 500 -juhla adventtikirkossa, Annankatu 7, Helsinki
La 11.3. klo 10-16

klo 10 raa matturyhmät
klo 11 jum alanpalvelus; Uskonpuhdistuksen tärkein perintö
klo 12.30 lounas

klo 14 paneeli - Tarvitsemmeko vielä uskonpuhd istusta?

Ohjelmassa m ukana Kai Arasola, Jorma Räsänen, Jan edström ym.

Tervetuloa kaumpaakin! END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170301T103943Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170311T130000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170311T111500 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170301T103943Z UID:13475@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Eleos-kuoron Musiikkijumalanoalvelus Betel-kirkossa\nYliopist onkatu 29 a\, sapattina 11.3.2017 klo 11.15\n\nJohtaa sirpa Nurminen\; s äestää Boris Källman piano\, Heli Ainsalo huilu\, Leena Peltonen viulu\; juontaa Jyrki Vehkavuori.\n\nTervetuloa! SUMMARY:Musiikkijumalanpalvelus\, Turku SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Eleos-kuoron Musii kkijumalanoalvelus Betel-kirkossa
Yliopistonkatu 29 a, sapattina 11.3.2017 klo 11.15

Johtaa sirpa Nurminen; s&a uml;estää Boris Källman piano, Heli Ainsalo huilu, Leena Peltonen viulu; juontaa Jyrki Vehkavuori.

Tervetuloa! END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170301T104802Z DTEND;VALUE=DATE:20170319 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20170318 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170301T104802Z UID:13476@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Oletko hereillä -teemasapatti\n18.3.2017 Isokyrössä\, Paanati e 3\, Orismala klo 11\n\nSaarna: Kuivat luut eläviksi.\nRuokailun jälkee n Pyhä Henki ja pelastus.\nPuhujana Joel Saarinen.\n\nTervetuloa kauempa akin kuulemaan herätyssanomaa! SUMMARY:Oletko hereillä -teemasapatti\, Isokyrö SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Oletko hereill&au ml; -teemasapatti

18.3.2017 Isokyrössä, Paanatie 3, Orismala klo 11

Saarna: Kuivat luut eläviksi .
Ruokailun jälkeen Py hä Henki ja pelastus.
Puhujana Joel Saarinen.

Tervetuloa kauempaakin kuulemaan herätyssanomaa! END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170301T104937Z DTEND;VALUE=DATE:20170326 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20170325 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170301T104937Z UID:13477@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Oletko hereillä -teemasapatti\n25.3.2017 Varkauden adventtiki rkolla\, Linjurikatu 7\, klo 10 alkaen.\n\nSaarna: Kuivat luut eläviksi. \nRuokailun jälkeen Unelmieni seurakunta.\nPuhujana Joel Saarinen.\n\nTe rvetuloa kuulemaan adventtisanomaa! SUMMARY:Oletko hereillä -teemasapatti\, Varkaus SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Oletko hereill&au ml; -teemasapatti
25.3.2017 Varkauden adventtikirkolla, Linjurikatu 7, klo 10 alkaen.

Saarna: Kuivat luut el&au ml;viksi.
Ruokailun jä lkeen Unelmieni seurakunta.
Puhujana Joel Saarinen.

Tervetuloa kuulemaan adventtisanomaa! END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170302T060130Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170401T183000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170401T100000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170302T060252Z UID:13478@www2.adventist.fi DESCRIPTION: SUMMARY:Naisten rukouspäivä\, Jyväskylä SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML:: END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170302T060449Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170514T130000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170512T160000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170302T060449Z UID:13479@www2.adventist.fi DESCRIPTION: SUMMARY:Kainuun kevätjuhlat\, Sotkamo SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML:: END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170303T062246Z DTEND;VALUE=DATE:20170327 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20170324 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170303T062246Z UID:13481@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Uskonpuhdistus uusix\nnuorten aikuisten vuorenhuippukokemus\n 24.-26.3.2017\nMikkelin adventtikirkolla\, Rouhialankatu 2.\n\nLisätieto ja: mikkeli.adventist.fi\nMarkku Heinänen 044 366 1166\, markku heinanen @adventtikirkko.fi SUMMARY:Uskonpuhdistus uusix\, Mikkeli SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Uskonpuhdistus uusix
nuorten aikuisten vuorenhuippu kokemus
24.-26.3.2017
Mikkelin adventtikirkolla, Rouhi alankatu 2.

Lisä tietoja: mikkeli.adventist.fi
Markku Heinänen 044 366 1166, markku heinanen@adventtikirkko.fi< /span> END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170405T064245Z DTEND;VALUE=DATE:20170619 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20170614 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170405T070111Z UID:13500@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Pintaa syvemmälle -kesäleiri\n\n Kallioniemen leirikeskus\, F innintie 400\, Laukaa\n\n \nIlmoittautuminen lanu.adventist.fi/leirit\n\ n ( https://lanu.adventist.fi/leirit )Kesän uutuusleiri kutsuu kaikki ai kuiset ja nuoret Kallioniemeen.\nPintaa syvemmälle -kesäleirillä mielenk iintoista ja syvälle luotaavaa opetusta reformaation historiasta\, Raama tun vanhurskautuskäsityksestä ja lopunajan tapahtumista reformaation näk ökulmasta. Opettajina mm. pastorit Kai Arasola ja Timo Flink.\nLeiriohje lmassa luentoja\, keskustelua\, rukousta\, kysymyksiä ja vastauksia. Val miit ateriat ja Kallioniemen kaunis luonto. Mukavasti vapaa-aikaa\nrauho ittumiseen ja yhdessä olemiseen sekä saunomiseen ja muihin Kallioniemen tarjoamiin aktiviteetteihin. Leiri alkaa keskiviikkona lounaalla ja päät tyy sunnuntain aamiaiseen.\nHinta: Uutuusleirin tarjoushinta 120 € aikui silta. Perhealennus 20 % lasten hinnoista.\nLisätiedot ja ilmoittautumin en 31.5. mennessä: www.lanut.fi/leirit. Ilmoittautuminen myös puhelimits e numeroon 03 361 1111.\n\n SUMMARY:Pintaa syvemmälle -kesäleiri\, Laukaa SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Pintaa syvemmälle -kes&au ml;leiri

Kallion iemen leirikeskus, Finnintie 400, Laukaa

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170405T064538Z DTEND;VALUE=DATE:20170624 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20170619 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170405T074132Z UID:13501@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Perheiden -kesäleiri 19.-23.6.2017\n\n Kallioniemen leirikesk us\, Finnintie 400\, Laukaa\n\n \n\n ( https://lanu.adventist.fi/leirit )Joka perheen kesäleiri\, jossa viihtyvät kaikenikäiset.\nOhjelmaa yhdes sä ja ikäryhmittäin. Varhaisnuorten ja teinien (11-17-v.) oma leiriklubi joka päivä. Monenlaista toimintaa kouluikäisille (7-10-v.) ja lastenhoi toa (1-6-v.) aikuisten ohjelmien ajan. Isille äijä-saunahetkiä\, äideill e rentoutumista ja hemmottelua. Mukana kansanne leiripastori\, huippuohj aajat ja lastenhoitajat!\n\nKohdetyhmä: Kaikenikäiset ja -kokoiset perhe kokoonpanot.\n\nHinta: 144 € aikuisilta\, lapsille edullisemmat hinnat. Perhealennus 20 % lasten hinnoista.\n\nLisätiedot ja ilmoittautuminen 5. 6. mennessä: lanu.adventist.fi/leirit ( https://lanu.adventist.fi/leirit ) SUMMARY:Perheiden kesäleiri\, Laukaa SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Perheiden -kesäleiri 19.- 23.6.2017

Kallioniemen leirikeskus, Finnintie 400, LaukaaJ oka perheen kesäleiri, jossa viihtyvät kaikenikäiset.
Ohjelmaa yhdessä ja ikäryhmittäin. Varhaisnuor ten ja teinien (11-17-v.) oma leiriklubi joka päivä. Monenlais ta toimintaa kouluikäisille (7-10-v.) ja lastenhoitoa (1-6-v.) aiku isten ohjelmien ajan. Isille äijä-saunahetkiä, äidei lle rentoutumista ja hemmottelua. Mukana kansanne leiripastori, huippuoh jaajat ja lastenhoitajat!

Kohdetyhmä: K aikenikäiset ja -kokoiset perhekokoonpanot.

Hint a: 144 € aikuisilta, lapsille edullisemmat hinnat. Perheal ennus 20 % lasten hinnoista.

Lisätiedot ja ilmoi ttautuminen 5.6. mennessä:
lanu.adventist.fi/le irit END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170405T064630Z DTEND;VALUE=DATE:20170626 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20170623 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170405T075231Z UID:13502@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Kallioniemen juhannus 23.-25.6.2017\n\n Kallioniemen leirikes kus\, Finnintie 400\, Laukaa\n\n \n\nYDINTÄ ETSIMÄSSÄ\nTäyttyvätkö paika t tavaroista? Vai oletko innokkaasti KonMarittanut? "Tavaraa" on voinut elämän kuluessa kertyä myös sisimpääsi. Paljon monenlaista on mukana\, m utta silti olo voi olla tyhjä?\n\nOlisiko aika etsiä olennaista? Mitä sä ilyttää ja mistä pitää kiinni? Mikä on elämän ja uskon ydintä? Mistä ei kannata luopua?\n\nUskonpuhdistuksen merkkivuoden kunniaksi puhdistetaan paikkoja. Sydämen syövereitä ja sielun sopukoita. Avataan ovi ytimelle! \n\nKallioniemen juhannuksessa puhujana Micah Campbell\, pastori Pohjois - Englannista. Micah on innokkaasti mukana nuorisotyössä ja haluaa autta a ihmisiä heidän elämänsä haasteissa. Vapaa-ajallaan hän nauttii treenaa misesta sekä ystävien ja perheen kanssa hengaamisesta. Micah on opiskell ut psykologiaa\, sielunhoitoa ja teologiaa. Micah rakastaa Jumalaa ja ha luaa kertoa hänestä sinulle.\n\nKohderyhmä: Nuorekas juhannus kaikenikäi sille. Alle 18-vuotiaat leirille vain huoltajan luvalla ja vastuulla.\n\ nHinta: 72 € aikuisilta. Lapsille edullisemmat hinnat. Perhealennus 20 % lasten hinnoista.\n\nLisätiedot ja ilmoittautuminen 9.6. mennessä: lanu .adventist.fi/leirit ( https://lanu.adventist.fi/leirit ) SUMMARY:Kallioniemen juhannus\, Laukaa SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Kallioniemen juhannus 23.-25.6 .2017

Kall ioniemen leirikeskus, Finnintie 400, LaukaaYDINTÄ ETSIMÄSSÄ
Täyttyvätkö paikat tavaroista? Vai oletko innokkaasti KonMarittanut? "Tavaraa" on voinut eläm&aum l;n kuluessa kertyä myös sisimpääsi. Paljon monenlai sta on mukana, mutta silti olo voi olla tyhjä?

Olisiko aika etsiä olennaista? Mit& auml; säilyttää ja mistä pitää kiinni? Mik ä on elämän ja uskon ydintä? Mistä ei kannata l uopua?

Uskonpuhdistuksen merkkivuoden kunniaksi puhdistetaan paikkoja. Sydämen syövereitä ja sielun sopukoita. Avataan ovi ytimelle!

Kallioniemen juhannuksessa puhujana Micah Camp bell, pastori Pohjois- Englannista. Micah on innokkaasti mukana nuorisot yössä ja haluaa auttaa ihmisiä heidän elämä ;nsä haasteissa. Vapaa-ajallaan hän nauttii treenaamisesta sek ä ystävien ja perheen kanssa hengaamisesta. Micah on opiskellu t psykologiaa, sielunhoitoa ja teologiaa. Micah rakastaa Jumalaa ja halu aa kertoa hänestä sinulle.

Kohderyhmä: Nuorekas juhannus kaikenikäisille. Alle 18-vuotiaat leiri lle vain huoltajan luvalla ja vastuulla.

Hinta: 72 € aikuisilta. Lapsille edullisemmat hinnat. Perhealennus 20 % lasten hinnoista.

< strong>Lisätiedot ja ilmoittautuminen 9.6. mennessä: lanu.adventist.fi/leirit< /span> END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170405T064921Z DTEND;VALUE=DATE:20170710 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20170703 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170531T062024Z UID:13503@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Raamattuleiri 3.-9.7.2017\n\n Kallioniemen leirikeskus\, Finn intie 400\, Laukaa\n\n \n\nLeirin järjestää Media7 Raamattuopisto\n\n*ra amattutunteja\, musiikkia ja pienryhmiä\n*tilaa kysymyksille\, rukouspal velulle ja henkilökohtaiselle sielunhoidolle\n*hyvät ateriat\n*yhdessäol oa samanhenkisten ystävien seurassa\n*monipuoliset mahdollisuudet liikun taan\, saunomiselle ja uimiselle\n*luontoelämyksiä\n\nKaikenikäiset ovat tervetulleita! Alle kouluikäisille ohjattua toimintaa tilaisuuksien aik ana.\n\nPuhujina mm. Kalervo Aromäki\, Aimo Helminen\, Veli Keronen\, Ma tti Markkanen\, Satu Mäkelä\, Taneli Pirskanen\, Arja Rytkönen\, Onni Ry tkönen\, Joel Saarinen\, Terhi Turkka.\n\nHinta: 216 €. Hinta sisältää t äyden ylläpidon aterioineen ja ohjelmineen. Lapsille edullisemmat hinnat .\n\nLisätietoja: Media7 Raamattuopiston kotisivu: www.raamattuavautuu.f i ( http://www.raamattuavautuu.fi ) tai Facebook-sivu: Media7 Raamattuop isto.\n\nIlmoittautumiset: 23.6.mennessä Media7 Raamattuopistoon\, PL 20 0\, 00121 Helsinki\, puhelimitse 0400 200 770 tai media7.raamattuopisto@ gmail.com\n\n ( http://media7.raamattuopisto@gmail.com ) SUMMARY:Raamattuleiri\, Laukaa SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Raamattuleiri 3.-9.7.2017

Kallioniemen l eirikeskus, Finnintie 400, LaukaaLeirin järjestää Media7 Raamat tuopisto

*raamattutunteja, musiikkia ja pienryhmiä
*tilaa kysymyksille, rukouspalvelulle ja henkilökohtaiselle sielunh oidolle
*hyvät ateriat
*yhdessäoloa samanhenkisten y stävien seurassa
*monipuoliset mahdollisuudet liikuntaan, saun omiselle ja uimiselle
*luontoelämyksiä

Kaikeni käiset ovat tervetulleita! Alle kouluikäisille ohjattua toimin taa tilaisuuksien aikana.

Puhujina mm. Kalervo Aromäki,
Aimo Helminen, Veli Keronen, Matti Markkanen, Satu Mäkel&au ml;, Taneli Pirskanen, Arja Rytkönen, Onni Rytkönen, Joel Saar inen, Terhi Turkka.

Hinta: 216 €. Hinta sisältää täyden ylläpidon aterioineen ja ohjel mineen. Lapsille edullisemmat hinnat.

Lisätietoj a: Media7 Raamattuopiston kotisivu: www.raamattuavautuu.fi tai Facebook-sivu: Media7 Raamat tuopisto.

Ilmoittautumiset: 23.6.menness&aum l; Media7 Raamattuopistoon, PL 200, 00121 Helsinki, puhelimitse
< span style="font-size: medium;">0400 200 770 tai media7.raamattuopisto@gmail.com

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170405T065040Z DTEND;VALUE=DATE:20170717 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20170714 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170405T080825Z UID:13504@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Lomaleiri 14.-16.7.2017\n\n Kallioniemen leirikeskus\, Finnin tie 400\, Laukaa\n\n \n\nLomaleirillä on mahdollisuus omatoimiseen lomai luun luonnonkauniilla Kallioniemen leiritilalla!\n\nKaikenikäisille löyt yy omatoimista puuhastelua ja kauniissa paikassa voi nauttia monipuolise sti kaikesta: Luonto\, saunat\, järvi hyppylaituri\, veneet\, veneen per ässä vedettävät laitteet\, frisbeegolf\, lasten leikkikenttä\, valmis ru okapöytä\, lepoa ja rentoutuminen.\n\nViikonlopun aikana pelataan perint eeksi muodostunut avoin biitsi-turnaus. Jos tahdot mukaan turnaukseen\, ilmoittaudu viimeistään noin viikkon ennen leiriä: samuel.kallio@gmail.c om.\n\nKohderyhmä: Kaikille. Alle 18-vuotiaat leirille vain huoltajan lu valla ja vastuulla.\n\nHinta: 72 € aikuisilta\, lapsille edullisemmat hi nnat. Perhealennus 20 % lasten hinnoista.\n\nLisätiedot ja ilmoittautumi set 30.6. mennessä: lanu.adventist.fi/leirit ( https://lanu.adventist.fi /leirit )\n SUMMARY:Lomaleiri\, Laukaa SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Lomaleiri 14.-16.7.2017
< /strong>

Kallioniemen lei rikeskus, Finnintie 400, LaukaaLomalei rillä on mahdollisuus omatoimiseen lomailuun luonnonkauniilla Kalli oniemen leiritilalla!

Kaikeni käisille löytyy omatoimista puuhastelua ja kauniissa paikassa voi nauttia monipuolisesti kaikesta: Luonto, saunat, järvi hyppylai turi, veneet, veneen perässä vedettävät laitteet, fr isbeegolf, lasten leikkikenttä, valmis ruokapöytä, lepoa ja rentoutuminen.

Viikonlopun aikana pelataan perinteeksi muo dostunut avoin biitsi-turnaus. Jos tahdot mukaan turnaukseen, ilmoittaud u viimeistään noin viikkon ennen leiriä: samuel.kallio@gm ail.com.

Kohderyhmä: Kaikille. Alle 18- vuotiaat leirille vain huoltajan luvalla ja vastuulla.

Hinta:
72 € aikuisilta, lapsille edullisemmat hinnat. Pe rhealennus 20 % lasten hinnoista.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 30.6. mennessä: lanu.adventist .fi/leirit
END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170405T065129Z DTEND;VALUE=DATE:20170724 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20170717 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170405T081844Z UID:13505@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Nollastasataan-kesäleiri 17.-23.7.2017\n\n Kallioniemen leiri keskus\, Finnintie 400\, Laukaa\n\n \n\nMitä sinulle kuuluu? Nollastasat aan-leiri on kaikille\, jotka haluavat viettää kesää yhdessä eri-ikäiste n ihmisten kanssa.\n\nLeirin ohjelma ruokkii omaa ajatteluasi ja uskoasi . Erilaiset harrastusmahdollisuudet ja aktiviteetit antavat tilaisuuden tehdä asioita yhdessä muiden kanssa ja tutustua uusiin ihmisiin.\n\nKesä n voi viettää monella tavalla\, mutta jos haluat kokea aitoa kesätunnelm aa ja löytää jotain elämää suurempaa\, tule Nollastasataan-leirille. Tel ttakokoustunnelmaa pirtissä\, saunomista ja uintia järvessä\, perinteisi ä iltanuotioita lauluineen\, valmista ruokaa kolme kertaa päivässä\, ulk oilua Suomen parhaissa maastoissa\, lapsille kavereita ja leikkiä sekä k aikille aktiviteetteja. Tietysti myös markkinat\, tänä vuonna keskiaikai sissa tunnelmissa.\n\nVaraa paikkasi heti ilmoittautumisajan alkaessa 1. 3.! Nollastasataan-leiri täyttää Kallioniemen majoitustilat aina äärimmi lleen (n. 200 leiriläistä)\, joten jos käytössäsi on matkailuvaunu tai - auto\, sille olisi käyttöä mökkien täyttyessä. Telttailijolle erityishin ta.\n\nHinta: 216 € aikuisilta\, lapsille edullisemmat hinnat. Perhealen nus 20 % lasten hinnoista.\n\nLisätiedot ja ilmoittautumiset 3.7. mennes sä: lanu.adventist.fi/leirit ( https://lanu.adventist.fi/leirit )\n\n SUMMARY:Nollastasataan -leiri\, Laukaa SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Nollastasataan-kesäleiri 17.-23.7.2017

Kallioniemen leirikeskus, Finnintie 400, Laukaa
< /span>Mitä sinulle kuu luu? Nollastasataan-leiri on kaikille, jotka haluavat viettää kesää yhdessä eri-ikäisten ihmisten kanssa.

Leirin ohjelma ruokkii omaa ajatteluasi ja uskoasi. Erilaiset harrastusmahdollisuudet j a aktiviteetit antavat tilaisuuden tehdä asioita yhdessä muide n kanssa ja tutustua uusiin ihmisiin.

Kesän voi viett&au ml;ä monella tavalla, mutta jos haluat kokea aitoa kesätunnelm aa ja löytää jotain elämää suurempaa, tule Nollastasataan-leirille. Telttakokoustunnelmaa pirtissä, saunomist a ja uintia järvessä, perinteisiä iltanuotioita lauluinee n, valmista ruokaa kolme kertaa päivässä, ulkoilua Suomen parhaissa maastoissa, lapsille kavereita ja leikkiä sekä kaik ille aktiviteetteja. Tietysti myös markkinat, tänä vuonna keskiaikaisissa tunnelmissa.

Varaa paikkasi heti ilmoittautu misajan alkaessa 1.3.! Nollastasataan-leiri täyttää Kalli oniemen majoitustilat aina äärimmilleen (n. 200 leiriläis tä), joten jos käytössäsi on matkailuvaunu tai -auto , sille olisi käyttöä mökkien täyttyessä. Telttailijolle erityishinta.

Hinta: 216 € aikuisilta, lapsille edullisemmat hi nnat. Perhealennus 20 % lasten hinnoista.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 3.7. mennessä: lanu.ad ventist.fi/leirit


END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170405T065245Z DTEND;VALUE=DATE:20170911 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20170908 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170405T082834Z UID:13506@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Pintaa syvemmälle -syyspäivät 8.-10.9.2017\n\n Kallioniemen l eirikeskus\, Finnintie 400\, Laukaa\n\n \n\nSisälle pyhäkköön\n\nTule vi ettämään mielenkiintoinen viikonloppu Kallioniemessä.\n\nSyyspäivillä pu reudutaan syvälle aiheeseen pyhäkkö kahden kokeneen asiantuntijan\, Rich ard ja JoAnn Davidsonin seurassa. Samalla on mahdollisuus nauttia Kallio niemen kauniista luonnosta\, valmiista aterioista ja saunan löylyistä.\n \nRichard M. Davidson on Andrews-yliopiston teologisen seminaarin Vanhan testamentin selitysopin professori. Hän on kirjoittanut kymmeniä huomat tavia artikkeleita ja useita kirjoja mm. Raamatun luomisopista\, seksuaa lietiikasta\, pyhäkköopista ja tulkintaperiaatteista. Hän on yksi johtav ista adventistiteologeista maailmassa ja kysytty luennoitsija.\n\nJoAnn Davidson on Andrews-yliopiston teologisen seminaarin systemaattisen teol ogian professori. Hän on tehnyt merkittäviä tutkimuksia mm. kauneuden kä sitteestä Raamatussa ja Jumalan luomisteoissa\, Jumalan laista sekä nais ten asemasta seurakunnassa. Hän on pidetty ja kysytty luennoija. Kuten p uolisonsa Richard\, JoAnn on johtavia adventistiteologeja maailmassa.\n\ nHinta: 72 € aikuisilta\, lapsille edullisemmat hinnat. Perhealennus 20 % lasten hinnoista.\n\nLisätiedot ja ilmoittautumiset 25.8. mennessä: la nu.adventist.fi/leirit. ( https://lanu.adventist.fi/leirit ) Ilmoittautu minen myös puhelimitse numeroon 03 361 1111.\n SUMMARY:Pintaa syvemmälle -syyspäivät\, Laukaa SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Pintaa syvemmälle -syysp& auml;ivät 8.-10.9.2017

Kallioniemen leirikeskus, Finnintie 400, LaukaaSisäl le pyhäkköön

Tule viettämään mielenkiintoinen viikonloppu Kallioniemess&aum l;.

Syyspäivillä pureudutaan syvä ;lle aiheeseen pyhäkkö kahden kokeneen asiantuntijan, Richard ja JoAnn Davidsonin seurassa. Samalla on mahdollisuus nauttia Kallioniem en kauniista luonnosta, valmiista aterioista ja saunan löylyist&aum l;.

Richard M. Davidson on Andrews-yliopiston teologisen semi naarin Vanhan testamentin selitysopin professori. Hän on kirjoittan ut kymmeniä huomattavia artikkeleita ja useita kirjoja mm. Raamatun luomisopista, seksuaalietiikasta, pyhäkköopista ja tulkintape riaatteista. Hän on yksi johtavista adventistiteologeista maailmass a ja kysytty luennoitsija.

JoAnn Davidson on Andrews-yliopiston teologisen seminaarin systemaattisen teologian professori. Hän on tehnyt merkittäviä tutkimuk sia mm. kauneuden käsitteestä Raamatussa ja Jumalan luomisteoi ssa, Jumalan laista sekä naisten asemasta seurakunnassa. Hän o n pidetty ja kysytty luennoija. Kuten puolisonsa Richard, JoAnn on johta via adventistiteologeja maailmassa.

Hinta: 72 € aikuisilta, lapsille ed ullisemmat hinnat. Perhealennus 20 % lasten hinnoista.

Lisätiedot ja ilmoittautu miset 25.8. mennessä: lanu.adventist.fi/leirit. Ilmoittautuminen myös puhelimi tse numeroon 03 361 1111.
END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170405T085353Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170415T143000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170415T103000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170405T085353Z UID:13516@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Messiaaninen pääsiäisateria (Seder)\nKaarikeskuksen Kaarihovi n Takkatuvalla\,\nPisteenkaari 13\, 03100 Nummela\n\nLauantaina 15.4.201 7 alkaen klo 10.30 raamatuntutkistelulla ja päättyen n. klo 14.30.\nTila isuutta ohjaa Kalle Venäläinen\, musiikissa Sointu Venäläinen.\nVapaaeht oinen ateriamaksu.\nIlmoittautuminen ke 12.4.2017 mennessä p. 044 032 68 08 (40 mahtuu mukaan).\nMahdolliset ruokavaliorajoitteet on hyvä mainita . Vegaani ja gluteeniton ruokavalio on huomioitu\, mutta ruoan oikena mä ärä arvioimiseksi on hyvä ilmoittaa niistäkin.\nJärjestää Hopeaniemen ad venttiseurakunta\n\nTervetuloa! SUMMARY:Messiaaninen pääsiäisateria\, Nummela SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Messiaaninen pääsiäisateria (Seder)
Kaarikeskuksen Kaarihovin Ta kkatuvalla,
Pisteenkaari 13, 0 3100 Nummela

Lauantaina 15.4.2017 alkaen klo 10.30 raa matuntutkistelulla ja päättyen n. klo 14.30.
Tilaisuutta ohjaa Kalle Venäläinen, musiikissa Sointu Venäläinen .
Vapaaehtoinen ateriamaksu.
Ilmoittautuminen ke 12.4.2017 men nessä p. 044 032 6808 (40 mahtuu mukaan).
Mahdolliset ruokaval iorajoitteet on hyvä mainita. Vegaani ja gluteeniton ruokavalio on huomioitu, mutta ruoan oikena määrä arvioimiseksi on hyv& auml; ilmoittaa niistäkin.
Järjestää Hopeanieme n adventtiseurakunta

Tervetuloa!
END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170405T085616Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170414T180000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170414T160000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170405T085616Z UID:13517@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Ristinjuhla\n\nPitkäperjantaina 14.4. klo 16 Lohjan rukoushuo neella\, Petsamonrinne 4.\n\nPuhujina useista Lohjan seurakunnista\, mus iikkia\, teetarjoilu.\n\nSydämellisesti tervetuloa!\n\n SUMMARY:Ristinjuhla\, Lohja SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Ristinjuhla

Pitkäperjantai na 14.4. klo 16 Lohjan rukoushuoneella, Petsamonrinne 4.

Puhu jina useista Lohjan seurakunnista, musiikkia, teetarjoilu.

Sy dämellisesti tervetuloa!

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170405T090042Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170429T160000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170429T100000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170405T090320Z UID:13518@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Oletko hereillä -teemasapatti\n29.4.2017 Suonenjoen adventtik irkossa\, Peltotie 3\, alkaen klo 10\n\nSaarna: Elävä usko.\nRuokailun j älkeen Yllättävä totuus.\nPuhujana Joel Saarinen.\n\nKutsu myös ystäviäs i. Tervetuloa! SUMMARY:Oletko hereillä -teemasapatti\, Suonenjoki SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Oletko hereill&au ml; -teemasapatti
29.4.2017 Suonenjoen adventtikirkossa, Peltotie 3, alkaen klo 10< br />
Saarna: Elävä usko .
Ruokailun jälkeen Yl lättävä totuus.
Puhujana Joel Saarinen.

Kutsu myös ystäviäsi. Tervetuloa! END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170405T090258Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170506T160000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170506T100000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170405T090258Z UID:13519@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Oletko hereillä -teemasapatti\n6.5.2017 Tampereen adventtikir kossa\, Ilomäentie 5\, alkaen klo 10\n\nSaarna: Pyhän Hengen kolme suuri nta tehtävää.\nTeetarjoilu\nIltapäivätilaisuus: Yllättävä totuus.\nPuhuj ana Joel Saarinen.\n\nTervetuloa! SUMMARY:Oletko hereillä -teemasapatti\, Tampere SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Oletko hereill&au ml; -teemasapatti
6.5.2017 Tampereen adventtikirkossa, Ilomäentie 5, alkaen klo 10

Saarna: Pyhän Heng en kolme suurinta tehtävää.
Teetarjoilu

Iltapäivätilaisuus: Yllä ttävä totuus.
Puh ujana Joel Saarinen.

Tervetuloa! END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170405T090459Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170513T170000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170513T110000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170405T090459Z UID:13520@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Oletko hereillä -teemasapatti\n13.5.2017 Oulun adventtikirkos sa\, Tuulimyllynkatu 18\, alkaen klo 11\n\nSaarna: Pyhän Hengen kolme su urinta tehtävää.\nRuokailun jälkeen: Elävä usko.\nPuhujana Joel Saarinen .\n\nSydämellisesti tervetuloa! SUMMARY:Oletko hereillä -teemasapatti\, Oulu SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Oletko hereill&au ml; -teemasapatti

13.5.2017 Oulun adventtikirkossa, Tuulimyllynkatu 18, alkaen klo 11

Saarna: Pyhän Hengen kolme suurinta tehtävää.
Ruokailun jälkeen: El ävä usko
.
Puhujana Joel Saarinen.

Sydämellisesti tervetuloa! END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170405T090741Z DTEND;VALUE=DATE:20170703 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20170626 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170405T090741Z UID:13521@www2.adventist.fi DESCRIPTION: SUMMARY:Särkyneiden majatalo\, Liperi SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML:: END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170425T051035Z DTEND;VALUE=DATE:20170529 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20170526 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170425T051035Z UID:13538@www2.adventist.fi DESCRIPTION:\n\n Perjantai 26.5. Klo 18.30 Aito usko\, Kaarina Villa\, Ki mmo Ilola\n Saunat lämpimänä.\n\n Lauantaina 27.5. Klo 9.30 Ylistän Jees usta\, lauluja ja rukousta Aitotiimi F\n Klo 10.00 ”Ole se kuka olet” Ra amattutunnit\n - Takrikosali: Kimmo Ilola\n - Nurmikoti: Leena ja Markku Laine\n - Pienryhmä: Timo Ylönen\n- Englanninkielinen ryhmä: Dragoslav Vrcelj\n - Nuorten ja lasten ryhmät\n\n Klo 11.00 Aito ilo Jeesuksessa – perhejumalanpalvelus\n Saarna: Kai Arasola\n Lähetystuokio\n Musiikkia\n Lastentuokio\n\n Klo 12.30—14.00 Lounastauko (keittoateria 5 e)\n\n Klo 14.00 Jeesus elämässäni\, todistuksia\, lauluja\n Taisto Hillberg/ Kaar ina Villa ja Kai Lempinen\n\n Klo 15.30 -17.00 Kanavat\n - Terveyssanoma elämässämme ja julistuksessamme\, Taneli Pirskanen\n - Kristillinen kas vatus kotona ja koulussa\, Merja Kinnunen\n - Minä Jeesuksen seuraajana\ , Kimmo Ilola\n - Pienryhmät– elävän seurakunnan ydin\, Anna Takala ja T eemu Kuusimäki\n - Rukous elävän veden lähteellä\, Kaarina Villa\n - Eli isa Saarinen: Onnellinen parisuhde – onnistuuko vielä 2017?\n - Kristitt ynä nuorena tämän päivän maailmassa\, Kai Lempinen\n - Lapsille omaa ohj elmaa\n Klo 15.30 Lähetysaktio\n Klo 16.30 Metsälenkki ja tietovisa\n\n Klo 17.30-18.30 Ruokailu\,\n\n Klo 19.00 Iltakirkko: Ylistystä (Praison) \, puhe (Kimmo Ilola)\, todistuksia\, rukousta ja jätskibaari\n\n Sunnun taina 28.5. Liikunnallinen aamupäivä: lentopalloa\, jalkapalloa\, sählyä ulkokentällä. Saunat. Ilmoittautuminen liikuntakoordinaattorille.\n\n T akriko-salin ohjelma lähetetään netissä ( http://media7.adventist.fi ) k atsottavaksi.\n\n Tapahtuman järjestävät Suomen Adventtikirkon ( http:// www.adventist.fi ) Tampereen alueen seurakunnat\, isäntäseurakuntana Ait olahden adventtiseurakunta ( http://aitolahti.adventist.fi ).\n\n \n\n SUMMARY:Pirkanmaan aluejuhlat\, Tampere SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Perjantai 26.5.

Klo 18.30 Aito usk o, Kaarina Villa, Kimmo Ilola
Saunat lämpimänä.

Lauantaina 27.5.

Klo 9.30 Ylistän Jeesusta, lauluja ja rukousta Aitotiimi F
Klo 10.00 ”Ole se kuka olet” Raamattutunnit
- Takrikosali: Kimmo Ilola
- Nurmikoti: Leena ja Markku Laine
- Pienryhmä: Timo Ylönen
- Englanninkielinen ryhmä: Dragoslav Vrcelj
- Nuorten ja lasten ryhmä ;t

Klo 11.00 Aito ilo Jee suksessa –perhejumalanpalvelus
Saarna: Kai Arasola
Lähetystuokio
Mu siikkia
Lastentuokio

Klo 12.30—14.00 Lounasta uko (keittoateria 5 e)

Kl o 14.00 Jeesus elämässäni, todistuksia, lauluja
Taisto Hillberg/ Kaarina Villa ja K ai Lempinen

Klo 15.30 -17 .00 Kanavat
- Terveyssanom a elämässämme ja julistuksessamme, Taneli Pirskanen
- Kristillinen kasvatus kotona ja koulussa, Merja Kinnunen
- Minä Jeesuksen seuraajana, Kimmo Ilola
- Pienryhmät– elävän seurakun nan ydin, Anna Takala ja Teemu Kuusimäki
- Rukous elävän veden lähteellä, Kaarina Villa
- Eliisa Sa arinen: Onnellinen parisuhde – onnistuuko vielä 2017?< br /> - Kristittynä nuorena tä ;män päivän maailmassa, Kai Lempinen
- Lapsille omaa ohjelmaa
Klo 15.30 Lähetysaktio
Klo 16.30 Metsälenkki ja tietovisa

Klo 17.30-18.30 Ruokailu,

Klo 19.00 Iltakirkko: Ylistys tä (Praison), puhe (Kimmo Ilola), todistuksia, rukousta ja jät skibaari

Sunnuntaina 28. 5.

Liikunnallinen aamup& auml;ivä: lentopalloa, jalkapalloa, sählyä ulkokentä llä. Saunat. Ilmoittautuminen liikuntakoordinaattorille.

Takriko-salin ohjelma lähetet& auml;än netissä katso ttavaksi.

Tapahtuman j&au ml;rjestävät Suomen Adventti kirkon Tampereen alueen seurakunnat, isäntäseurakunta na Aitolahden adventtiseurakunta .


Ilmoittautuminen
lanu.adventist.fi/leiritKesän uutuusleiri kutsuu kaikki ai kuiset ja nuoret Kallioniemeen.
Pintaa syvemmälle -kesäle irillä mielenkiintoista ja syvälle luotaavaa opetusta reformaa tion historiasta, Raamatun vanhurskautuskäsityksestä ja lopuna jan tapahtumista reformaation näkökulmasta. Opettajina mm. pas torit Kai Arasola ja Timo Flink.
Leiriohjelmassa luentoja, keskuste lua, rukousta, kysymyksiä ja vastauksia. Valmiit ateriat ja Kallion iemen kaunis luonto. Mukavasti vapaa-aikaa
rauhoittumiseen ja yhdes sä olemiseen sekä saunomiseen ja muihin Kallioniemen tarjoamii n aktiviteetteihin. Leiri alkaa keskiviikkona lounaalla ja pää ttyy sunnuntain aamiaiseen.
Hinta: Uutuusleirin tarjoushinta 120 &e uro; aikuisilta. Perhealennus 20 % lasten hinnoista.
Lisätiedo t ja ilmoittautuminen 31.5. mennessä: www.lanut.fi/leirit. Ilmoitta utuminen myös puhelimitse numeroon 03 361 1111.END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170505T042907Z DTEND;VALUE=DATE:20170526 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20170525 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170505T042907Z UID:13544@www2.adventist.fi DESCRIPTION: SUMMARY:Terveyspäivät\, Helsinki SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML:: END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170505T043056Z DTEND;VALUE=DATE:20170624 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20170623 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170505T043056Z UID:13545@www2.adventist.fi DESCRIPTION: SUMMARY:Suomen vapaakristillisten yhteisöjen yhteinen juhlapäivä\, Keuruu SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML:: END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170505T043230Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170521T200000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170521T180000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170505T043230Z UID:13546@www2.adventist.fi DESCRIPTION: SUMMARY:Etsikää Herraa -konsertti\, Vammala SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML:: END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170505T043313Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170528T120000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170528T110000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170505T043313Z UID:13547@www2.adventist.fi DESCRIPTION: SUMMARY:Etsikää Herraa -konsertti\, Forssa SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML:: END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170505T043356Z DTEND;VALUE=DATE:20170528 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20170527 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170505T043356Z UID:13548@www2.adventist.fi DESCRIPTION: SUMMARY:Pohjanmaan aluejuhlat\, Kauhajoki SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML:: END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170505T043445Z DTEND;VALUE=DATE:20170612 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20170609 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170602T034233Z UID:13549@www2.adventist.fi DESCRIPTION: SUMMARY:Itä-Suomen kesäjuhlat\, Liperi SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML:: END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170505T044304Z DTEND;VALUE=DATE:20170521 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20170520 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170505T044304Z UID:13550@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Varsinais-Suomen aluejuhlat\n\n Sapattina 20.5.2017 Toivonlin nassa\, Toivonlinnantie 630\, Kaarina\n\nTeema: " Keskinäinen rakkaus" J oh. 13:35\n\nMukana mm. Erkki Haapasalo\, Eleos-kuoro\, Aimo Helminen\, Antti Oksanen\, Kerttuli ja Ioannis Giantzaklidis ja Jyrki Vehkavuori.\n \nIltapäivällä omaa ohjelmaa lapsille\, nuorille\, pariskunnille ja vanh uksille. Teetupa Villa Ljunghällissa.\n\n SUMMARY:Varsinais-Suomen aluejuhlat\, Kaarina SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Varsinais-Suomen aluejuhlat

Sapattina 20.5.201 7 Toivonlinnassa, Toivonlinnantie 630, Kaarina

Teema: " Keskinäinen rakkaus" Joh. 13:35< /span>

Mukana mm. Erkki Haap asalo, Eleos-kuoro, Aimo Helminen, Antti Oksanen, Kerttuli ja Ioannis Gi antzaklidis ja Jyrki Vehkavuori.

Iltapäivällä omaa ohjelmaa lapsille, nuorille , pariskunnille ja vanhuksille. Teetupa Villa Ljunghällissa.

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170505T045129Z DTEND;VALUE=DATE:20170626 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20170623 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170531T040420Z UID:13551@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Koko perheen Juhannus 23.-25.6.2017\n\n Toivonlinna\, Toivonl innantie 630\, Kaarina\n\nTeemana ravintoa luonnosta.\n\nKäsittelemme he nkistä\, hengellistä ja fyysistä ravintoa. Perehdymme syötäviin luonnonk asveihin kauniissa luonnossa meren äärellä. Juhannuskokko ja juhannussau na.\n\nIlmoittautumiset 7.6. mennessä: Jaana Shelby\, 044 503 6867 tai j aana.shelby@gmail.com. Ilmoittauduthan ruokailuihin\, vaikka et yöpyisi. \n\nKoko juhannuksen täysihoito hinnat (omilla liinavaatteilla): aikuise t 80 €\, yhden hengen huoneessa 100 €. Kouluikäiset 40 €. Alle kouluikäi set ilmaiseksi. \nOsallistuminen maksetaan etukäteen tilille: Suomen Adv enttikirkko\, FI36 5730 1120 0126 24. Viestikenttään: Juhannus 2017. (Tu losta kuitti maksusta mukaasi)\n\nLisätietoja: toivonlinna.adventist.fi\ n\nJärjestää: Toivonlinnan seurakunta\n\n SUMMARY:Koko perheen juhannus\, Kaarina SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Koko perheen Juhannus 23.-25.6 .2017

Toivonlinn a, Toivonlinnantie 630, Kaarina

Teemana ravintoa luonnosta.

Käsittelemme henkistä, hengellistä ja f yysistä ravintoa. Perehdymme syötäviin luonnonkasveihin k auniissa luonnossa meren äärellä. Juhannuskokko ja juhann ussauna.

Ilmoittautumiset 7.6. mennessä: Jaana Shelby, < strong>044 503 6867
tai jaana.shelby@gmail.com . Ilmoittauduthan ruokailuihin, vaikka et yöpyisi.

Koko juhannuksen täysihoito hinn at (omilla liinavaatteilla): aikuiset 80 €, yhden hengen huoneessa 100 €. Kouluikäiset 40 €. Alle kouluikäiset ilmaisek si.
Osallistuminen makseta an etukäteen tilille: Suomen Adventtikirkko, FI36 5730 1120 0126 24. Viestikenttään: Juhannus 2017. (Tulosta kui tti maksusta mukaasi)

Lisätietoja: toivonlinna.adventist.fi

Järjestä ;ä: Toivonlinnan seurakunta

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170505T045450Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170513T140000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170513T120000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170505T045450Z UID:13552@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Sanan ja sävelen juhla 13.5. klo 12\nKompassi (kristillinen k ohtaamispaikka)\, Heimolinnankatu 8\, Loimaa\n\nRaamattutuokio. Monipuol isessa musiikkiohjelmassa mukana useita esiintyjiä\, mm. Kompassi-kvarte tti Sari Anttilan johdolla.\n\nOhjelman jälkeen tarjoilua. SUMMARY:Sanan ja sävelen juhla\, Loimaa SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Sanan ja sävelen juhla 13.5. klo 12
Kompassi ( kristillinen kohtaamispaikka), Heimolinnankatu 8, Loimaa

Raamattutuokio. Monipuolisessa musii kkiohjelmassa mukana useita esiintyjiä, mm. Kompassi-kvartetti Sari Anttilan johdolla.

O hjelman jälkeen tarjoilua. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170505T045632Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170517T190000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170517T180000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170505T045632Z UID:13553@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Suomen Adventtikirkon vuosikokous\n\n pidetään keskiviikkona 17.5.2017 klo 18.00 Tampereen kristillisellä koululla\, Ketarantie 4 J\, Tampere. Kutsu koskee Suomen Adventtikirkon varsinaisia jäseniä. Esillä yhdyskuntajärjestyksen määräämät asiat.\n\n Hallitus\n\n \n\n Finlands Adventkyrkas årsmöte\n\n hålls på onsdagen 17.5.2017 klockan 18.00 i Tam pereen kristillinen koulu\, Ketarantie 4 J\, Tammerfors. Kallelsen gälle r ordinarie medlemmar i Finlands Adventkyrka. Vid årsmötet behandlas de ärenden som nämns i samfundsordningen.\n\n Styrelsen\n\n SUMMARY:Suomen Adventtikirkon vuosikokous\, Tampere SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Suomen Adventtikirkon vuosikokous

pidetään kesk iviikkona 17.5.2017 klo 18.00 Tampereen kristillisellä koulu lla, Ketarantie 4 J, Tampere. Kutsu koskee Suomen Adventtikirkon varsina isia jäseniä. Esillä yhdyskuntajärjestyksen mä& auml;räämät asiat.

Hallitus

Finlands Adventkyrkas årsmöte

hålls på onsdagen 17.5.2017 k lockan 18.00 i Tampereen kristillinen koulu, Ketarantie 4 J, Tammerfors. Kallelsen gäller ordinarie medlemmar i Finlands Adventkyrka. Vid & aring;rsmötet behandlas de ärenden som nämns i samfundsor dningen.

Styrelsen

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170518T034003Z DTEND;VALUE=DATE:20170611 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20170609 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170518T034056Z UID:13559@www2.adventist.fi DESCRIPTION: SUMMARY:Kopun kesäjuhlat\, Nummela SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML:: END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170531T062943Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170623T220000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170623T180000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170531T062943Z UID:13564@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Juhannusaattona 23.6. klo 18.00 \nPerinteinen juhannustapahtu ma Leena ja Markku Laineen pihamaalla Lempäälässä\, os. Lainelantie 11. Sään mukainen vaatetus. Sateen sattuessa Innilän hiihtomajalla\, Sotaval lantie 119. Nyyttärit.\n\nTiedustelu Leena 044 583 2334.\nTervetuloa! SUMMARY:Juhannustapahtuma\, Lempäälä SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Juhannusaattona 23.6. klo 18.00
Peri nteinen juhannustapahtuma Leena ja Markku Laineen pihamaalla Lempä& auml;lässä, os. Lainelantie 11. Sään mukainen vaatet us. Sateen sattuessa Innilän hiihtomajalla, Sotavallantie 119. Nyyt tärit.

Tiedustel u Leena 044 583 2334.
Terve tuloa! END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170602T034436Z DTEND;VALUE=DATE:20170612 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20170609 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170602T034436Z UID:13566@www2.adventist.fi DESCRIPTION: SUMMARY:Finlands Svenska Adventkyrkas årshögtid\, Kaarina SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML:: END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20170602T041026Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170602T110000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20170602T100000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20170602T041026Z UID:13567@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Tillsammans på Solvik\n\n Sommarläger 28 juni – 2 juli\n\n Vä lkommen till sommarläger på Solvik i Ingå skärgård! Vi inbjuder unga och äldre till några sköna dagar med gemenskap och bibelundervisning på vår fridfulla och vackra lägergård.\n\n Sebastian Matula står för undervisn ingen för de vuxna och Ann-Christine Engblom ansvarar för barnens progra m.\n\n Ta vara på möjligheten att få uppleva avkopplande och uppbyggande gemenskap tillsammans med vänner i Guds underbara natur!\n\n Hur kommer man till Solvik\n\n Gemensam avresa med förbeställd båt går från Barösu nd kl. 16.00 onsdagen den 28 juni. Båtresan tar ca 30 min. Återresan frå n Solvik på söndagen den 2 juli kl 14.00. Till Barösund kör du med bil l ängs väg 1050 och 1104. I Bärösund finns parkeringsplatser.\n\n Priser\n \n Distriksstyrelsen vill stödja barnfamiljer och har därför bestämt att lägeravgiften är 60 € per vuxen och att barn/ungdomar under 18 år följe r med gratis. (Betala gärna I förväg till FSA:s kontonr. FI 09 2153 1800 0050 26.) Båtresan ingår I lägeravgiften. Tar du dig till Solvik på ann an tid får du själv bekosta tesan. Taxibåten kan beställas på tel. 040 5 02 6836\, Trygve Henriksson.\n\n Anmälan helst före den 10 juni till Ken net Engblom tel. 050 361 8892 eller kennet.engblom@adventtikirkko.fi ( m ailto:kennet.engblom@adventtikirkko.fi ). På solvik finns el och vatten. Ta med egna lakan.\n\n SUMMARY:Sommarläger\, Solvik SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Tillsammans på Solvik

Sommarläger 28 juni – 2 juli

Välkommen till sommarl&aum l;ger på Solvik i Ingå skärgård! Vi inbjuder unga och äldre till några sköna dagar med gemenskap och bibe lundervisning på vår fridfulla och vackra lägergå rd.

Sebastian Matula st&a ring;r för undervisningen för de vuxna och Ann-Christine Engbl om ansvarar för barnens program.

Ta vara på möjligheten att få uppleva avko pplande och uppbyggande gemenskap tillsammans med vänner i Guds und erbara natur!

Hur komm er man till Solvik

Ge mensam avresa med förbeställd båt går från B arösund kl. 16.00 onsdagen den 28 juni. Båtresan tar ca 30 mi n. Återresan från Solvik på söndagen den 2 juli k l 14.00. Till Barösund kör du med bil längs väg 1050 och 1104. I Bärösund finns parkeringsplatser.

< span style="font-size: medium;">Priser

Distriksstyrelsen vill stödja barnfamiljer och har därför bestämt att lägeravgiften är 60 &eu ro; per vuxen och att barn/ungdomar under 18 år följer med gr atis. (Betala gärna I förväg till FSA:s kontonr. FI 09 21 53 1800 0050 26.) Båtresan ingår I lägeravgiften. Tar d u dig till Solvik på annan tid får du själv bekosta tes an. Taxibåten kan beställas på tel. 040 502 6836, Trygve Henriksson.

Anm älan helst före den 10 juni till Kennet Engblom tel. 050&n bsp;361 8892 eller ken net.engblom@adventtikirkko.fi. På solvik finns el och vatten. Ta med egna lakan.

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100127T072902Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20100303T203000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20100202T203000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:9666@www2.adventist.fi DESCRIPTION:- luentosarja hänestä\, joka jaksaa jaksamattoman.\n\n Tiista isin ja keskiviikkoisin klo 18.30\n\n 1. ti 2.2. Miten jaksaa kun ei jak sa\n 2. ke 3.2. Mitä ihminen ei kestä\n 3. ke 10.2. Kärsimyksen kipeys j a siunaus\n 4. ti 16.2. Jumalan kokoinen armo\n 5. ke 17.2. Saneeraako J umala\n 6. ti 23.2. Hiljaisuuden ja voiman henki\n 7. ke 24.2. Vapaa pää sy Isän tykö\n 8. ke 3.3. Hyvä elämä Vieraana ravintokemisti Elvi Honkan en\n Aiheena: tieteellisiä tuulia ravinnosta. Illan päätteeksi mielenkii ntoisia ruokamaistiaisia.\n\n Kutsumme sinut mukaan tähän Joel Saarisen rohkaisevaan Syvälle sydämeen -kokousarjaan. Puhujana Joel Saarinen\, pa stori ja evankelioinnin kouluttaja. Hän on elämää kokenut sielunhoitaja ja sananjulistaja. Lukuisat ihmiset ovat saaneet kokea elämänsä uudistuv an näissä tilaisuuksissa. Uskalla sinäkin haluta parempaa elämää!\n\n Si elunhoitopalvelua tilaisuuksien jälkeen sitä haluaville.\n\n Olet lämpim ästi tervetullut!\n\n \n Järjestää: Kerava-Järvenpään adventtiseurakunta \n\n  \n\n SUMMARY:Syvälle sydämeen\, Järvenpää LOCATION:Setlementti\, Louhelan kirjasto Louhelankuja 1\, Järvenpää SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

- luentosarja hänestä, joka jaksaa jaksamattoman.

Tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 18.30

1. ti 2.2. Mi ten jaksaa kun ei jaksa
2. ke 3.2. Mitä ihminen ei kestä
3. ke 10.2. Kärsimyksen kipeys ja siunaus
4. ti 16.2. Jumalan kokoinen armo
5. ke 17.2. Saneeraako Jumala
6. ti 23 .2. Hiljaisuuden ja voiman henki
7. ke 24.2. Vapaa pääsy Isän tykö
8. ke 3.3. Hyvä elämä Vieraana ravintokemisti Elvi Honkanen
Aiheena: tieteellisiä tuulia ra vinnosta. Illan päätteeksi mielenkiintoisia ruokamaistiaisia.< /p>

Kutsumme sinut mukaan tähän Joel Saarisen rohkaisevaan Syvälle sydämeen -kokousarjaan. Puhujana Joel Saarinen, pastor i ja evankelioinnin kouluttaja. Hän on elämää kokenu t sielunhoitaja ja sananjulistaja. Lukuisat ihmiset ovat saaneet kokea e lämänsä uudistuvan näissä tilaisuuksissa. Uskal la sinäkin haluta parempaa elämää!

Sielunhoit opalvelua tilaisuuksien jälkeen sitä haluaville.

Olet lämpimästi tervetullut!


Jär jestää: Kerava-Järvenpään adventtiseurakunta

 

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20091229T104725Z DTEND;VALUE=DATE:20100208 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20100205 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:8022@www2.adventist.fi DESCRIPTION: \n\n  \n\n Seurakunta ilman näkyä ja tavoitteita on tuuliajo lla!\n\n  \n\n Näky-seminaari Toivonlinnassa 5. - 7.2.2010\n\n  \n\n Täm ä viikonloppu-tapahtuma on koko seurakuntaperheelle\, mutta erityisesti seurakuntien vastuunkantajille\, työntekijöille sekä hallituksen ja joht okuntien jäsenille. Seminaari alkaa perjantaina 5.7. klo 17.00 ja jatkuu sunnuntaihin klo 14.00 saakka.\n\n  \n\n Viikonlopun aikana olemme ihmi sen tarpeiden\, hädän ja todellisten kysymysten äärellä. Aika on siirtyä sanoista tekoihin. Tervetuloa joukolla osallistumaan seurakuntaperheemm e tulevaisuuden suunnitteluun.\n\n  \n\n Ohjelma perjantai 5.2.\n\n 17.0 0 - 18.00 Illallinen\n\n 19.00 - 20.30 Evankelioinnin ilta\; Kai Arasola \, Joel Saarinen\n\n 20.30 - 21.00 Iltahartaus\n\n  \n\n Sapatti 6.2. \n \n 09.00 - 10.15 Näyn aamu\; Atte Helminen\n\n 10.30 - 11.30 Raamattutun ti\; Kalervo Aromäki\n\n 11.30 - 13.00 Jumalanpalvelus\, saarna\; Kai Ar asola\n\n 15.00 - 16.15 Näyn jakaminen 1\, Seurakuntaperhe\; Jani Virola inen\,\n\n Sirpa Karstenberg\, Eliisa Saarinen\n\n 16.30 - 17.30 Näyn ja kaminen 2\, Media7\; Aimo Helminen\, Orvo Miettinen\n\n 17.30 - 18.30 Il lallinen\n\n 19.00 - 20.30 Lähetystyön ilta\; Pirjo Syväoja\, Markku Hei nänen\,\n\n Taimo Laitinen\n\n 20.30 - 22.00 Saunat ja uinti\n\n  \n\n S unnuntai 7.2. \n\n 08.00 - 09.00 Aamiainen\n\n 09.00 - 11.00 "enditnow" -koulutus\n\n 11.00 - 12.00 "enditnow" & keskustelua\n\n 12.00 - 13.15 A voin keskustelutilaisuus\n\n 13.15 - 14.00 Lounas\n\n  \n\n  \n\n Hinta 80 €/viikonvaihde (omin liinavaattein). Maksu tilille 471400-19594\, Toi vonlinnan kiinteistöt. Lisätietoihin "Näkyseminaari" ja osallistujan nim i.\n\n  \n\n Seminaari on tarkoitettu vain etukäteen ilmoittautuneille. Ilmoittautuminen Mervi Tukiaiselle ma 1.2.2010 mennessä puh. (03) 361 12 79 tai mervi.tukiainen@adventtikirkko.fi ( mailto:mervi.tukiainen@advent tikirkko.fi )\n\n  \n\n  \n\n SUMMARY:Näky-seminaari\, Kaarina LOCATION:Suomen kristillinen yhteiskoulu\, Piikkiö SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 

 

Seur akunta ilman näkyä ja tavoitteita on tuuliajolla!

 

Näky-semin aari Toivonlinnassa 5. - 7.2.2010

 

Täm&a uml; viikonloppu-tapahtuma on koko seurakuntaperheelle, mutta erityisest i seurakuntien vastuunkantajille, työntekijöille sekä hal lituksen ja johtokuntien jäsenille. Seminaari alkaa perjantaina 5.7 . klo 17.00 ja jatkuu sunnuntaihin klo 14.00 saakka.

 

< p>Viikonlopun aikana olemme ihmisen tarpeiden, hädän ja todell isten kysymysten äärellä. Aika on siirtyä sanoista t ekoihin. Tervetuloa joukolla osallistumaan seurakuntaperheemme tulevaisu uden suunnitteluun.

 

Ohjelma perjantai 5.2.< /strong>

17.00 - 18.00 Illallinen

19.00 - 20.30 Evankelioi nnin ilta; Kai Arasola, Joel Saarinen

20.30 - 21.00 Iltahartaus

 

Sapatti 6.2.

09.00 - 10.15 Näyn aamu; Atte Helminen

10.30 - 11.30 Raamattutunti; Kalerv o Aromäki

11.30 - 13.00 Jumalanpalvelus, saarna; Kai Arasola

15.00 - 16.15 Näyn jakaminen 1, Seurakuntaperhe; Jani Virol ainen,

Sirpa Karstenberg, Eliisa Saarinen

16.30 - 17.30 N äyn jakaminen 2, Media7; Aimo Helminen, Orvo Miettinen

17. 30 - 18.30 Illallinen

19.00 - 20.30 Lähetystyön ilta; P irjo Syväoja, Markku Heinänen,

Taimo Laitinen

20.30 - 22.00 Saunat ja uinti

 

Sunnuntai 7.2 .

08.00 - 09.00 Aamiainen

09.00 - 11.00 "enditno w" -koulutus

11.00 - 12.00 "enditnow" & keskustelua

12 .00 - 13.15 Avoin keskustelutilaisuus

13.15 - 14.00 Lounas

 

 

Hinta 80 €/viikonvaihde (omin liinavaa ttein). Maksu tilille 471400-19594, Toivonlinnan kiinteistöt. Lis&a uml;tietoihin "Näkyseminaari" ja osallistujan nimi.

 

Seminaari on tarkoitettu vain etukäteen ilmoittautuneille. Il moittautuminen Mervi Tukiaiselle ma 1.2.2010 mennessä puh. (03) 361 1279 tai mervi.tukia inen@adventtikirkko.fi

 

 

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100113T140324Z DTEND;VALUE=DATE:20100301 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20100227 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:9622@www2.adventist.fi SUMMARY:Pyhä Henki -viikonloppu\, Oulu LOCATION:Oulun adventtikirkko\, Tuulimyllynkatu 18\, Oulu SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100210T092630Z DTEND;VALUE=DATE:20100328 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20100309 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:9709@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Elä vahvasti - luota rohkeasti!\n\n Kokoussarja Helsingissä 7 . - 27.3.2010 Valkoinen sali\, Aleksanterinkatu 16. \n\nTilaisuudet sunn untaina klo 16 sekä maanantaina\, keskiviikkona ja torstaina klo 18.30.\ n\nPuhujana Trans-Euroopan osaston evankelioimistyön johtaja Janos Kovac s-Biro.\n\n Lisätietoja: www.luotarohkeasti.fi ( http://www.luotarohkeas ti.fi )\n\n SUMMARY:Missio Helsinki LOCATION:Valkoinen sali\, Aleksanterinkatu 16\, Helsinki SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Elä vahvasti - luota rohkeasti!

Kokou ssarja Helsingissä 7. - 27.3.2010 Valkoinen sali, Aleksanterinkatu 16.

Tilaisuudet sunnuntaina klo 16 sekä maanantaina, ke skiviikkona ja torstaina klo 18.30.

Puhujana Trans-Euroopan o saston evankelioimistyön johtaja Janos Kovacs-Biro.

Lisä ;tietoja: www.luotarohkeasti.fi

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100210T090641Z DTEND;VALUE=DATE:20100329 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20100327 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:9700@www2.adventist.fi SUMMARY:Pyhä Henki -viikonloppu\, Turku SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100413T121904Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20100523T210000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20100411T190000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10057@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Ajankohtaista sanomaa Danielin kirjasta\n\n \n\n alkaen sunnu ntaina 11.4. klo 16.00\n\n Adventtikirkko\, Castreninkatu 12\, Helsinki\ n\n Puhujana ja tiedustelut: Matti Markkanen puh. 0400 - 595 250\n\n  \n \n Lämpimästi tervetuloa!\n\n SUMMARY:Ajankohtaista sanomaa Danielin kirjasta\, Matti Markkanen\, Helsi nki SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Ajankohtaista sanomaa Danielin k irjasta

< /p>

alkaen sunnuntaina 11.4. klo 16. 00

Adventtikirkko, Castre ninkatu 12, Helsinki

Puhu jana ja tiedustelut: Matti Markkanen puh. 0400 - 595 250

 

Lämpim ästi tervetuloa!

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100413T122244Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20100428T230000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20100411T213000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10058@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Kaikki on valmista!\n\n Adventtikirkko\, Annankatu 7\, Helsin ki\n\n Kokoussarja alkaa su 11.4. klo 18.30\njatkuen ke ja su klo 18.30. \n\n Puhuja ja tiedustelut: Joel Saarinen 045 - 127 4241\n\n Lämpimästi tervetuloa!\n\n SUMMARY:Kaikki on valmista! Kokoussarja Joel Saarinen\, Helsinki SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Kaikki on valmista!

Adventtikirkko, Annankatu 7, Helsinki

Kokoussar ja alkaa su 11.4. klo 18.30
jatkuen ke ja su klo 18.30.

Puhuja ja tiedustelut: Joel Saarinen 045 - 127 4241

Lämp imästi tervetuloa!

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100413T122551Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20100504T230000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20100413T220000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10059@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Elämä nyt!\n\n Seed\, Annankatu 7\, Helsinki\n\n \n\n Neljän tilaisuuden sarja alkaen ti 13.4.2010 klo 19.00.\n\n Tilaisuudet jatkuva t tiistaisin klo 19.00.\n\n Puhujana Kalervo Aromäki\n\n \n\n Lämpimästi tervetuloa.\n\n SUMMARY:Elämä nyt! Kalervo Aromäki\, Helsinki SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Elämä nyt!

Seed, Annankatu 7, Helsinki


Neljän tilaisuuden sarja alkaen ti 13 .4.2010 klo 19.00.

Tilais uudet jatkuvat tiistaisin klo 19.00.

Puhujana Kalervo Aromäki


Lämpimästi tervetuloa.

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100413T052710Z DTEND;VALUE=DATE:20100418 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20100417 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10053@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Pohjanmaan kevätjuhlat ja Vaasan \nadventtiseurakunnan 70-vuo tisjuhlat \n\n 17.4.2010 Vaasan adventtikirkossa\, Asemakatu 22 \n\n Jum alanpalvelus ja raamattutunti klo 10.00\n\n Yhteisruokailu (aikuiset 5 € \, lapset 5-15 v. 3 € ja alle 5 v. ilm.)\n\n Iltapäiväjuhla klo 14.00. P uhe Kalervo Aromäki\, kronikka\, tervehdyksiä\,\nmusiikkia. Mukana mm. O rvokki ja Veikko Leppänen\, Arja Nurmilahti\, Sirpa Halminen.\n\n Lämpim ästi tervetuloa!\n\n SUMMARY:Pohjanmaan kevätjuhlat ja Vaasan adventtiseurakunnan 70-vuotisjuh lat SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Pohjanmaan kevätjuhlat ja Vaasan
adventtiseurakunnan 70-vuotisjuhlat

17.4.2010 Vaasan adventtikirkossa, Asemakatu 22 < /span>

Jumalanpalvelus j a raamattutunti klo 10.00

Yhteisruokailu (aikuiset 5 €, lapset 5-15 v. 3 € ja alle 5 v. ilm.)

I ltapäiväjuhla klo 14.00. Puhe Kalervo Aromäki, k ronikka, tervehdyksiä,
musiikkia. Mukana mm. Orvokki ja Veikko Leppänen, Arja Nurmilahti, Sirpa Halminen.

< span style="font-size: medium;">Lämpimästi tervetuloa!< /strong>

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100413T051551Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20100417T170000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20100417T133000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10052@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Kevätjuhla \n\n 17.4.2010 klo 10.30 Lohjan Rukoushuoneella\, Petsamonrinne 4.\n\n Juhlapuhujana nuori evankelista Miika Hukka\,\nmusi ikkivieraana lauluryhmä Sade.\n\n Mukana myös pastori Sakari Vehkavuori. \n\n Yhteisruokailu noin klo 12.30\n\n  \n\n SUMMARY:Kevätjuhla\, Lohja SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Kevätjuhla

17.4.2010 klo 10.30 Lohjan Rukoushuoneella, Petsamonrinne 4.

Juhlapuhujana nuori evankelista Miika Hukka,
musiikkivieraana la uluryhmä Sade.

Mukana myös pastori Sakari Vehkav uori.

Yhteisruokailu noin klo 12.30

 

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100419T092146Z DTEND;VALUE=DATE:20100425 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20100423 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10095@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Kyse on elämästä\n\n Profetia-teemaviikonloppu ja kevätjuhlat 23. - 24.4.2010\nKuopion adventtikirkko\, Saastamoisenkatu 10\n\n Perja ntaina:\n\n 18.30 "Ilmestyskirjan sokkeloista selvyyteen"\, \nTimo Flink ja Klaus Kalliokoski\n\n Sapattina:\n\n 10.00 "Elämän vesi"\, raamattut unti\, Klaus Kalliokoski\n10.00 "Jeesus - tie mielenrauhaan"\, nuorten t ilaisuus\, Sibrina Kalliokoski\n11.00 "Toiviomatkalla Babylonista Jerusa lemiin\, jumalanpalvelus\, Timo Flink\nYhteisruokailu\n13.00 "Seurakunta - mielikuvista todellisuuteen"\, Klaus Kalliokoski\n13.00 "Onnellinen - menneisyydestä huolimatta"\, nuorten tilaisuus\, Sibrina Kalliokoski\n1 4.00 "Vääryydestä varmuuteen"\, Timo Flink\n\n Lämpimästi tervetuloa!\n\ n SUMMARY:Kyse on elämästä - teemaviikonloppu\, Kuopio SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Kyse on elämästä

Profetia-teemaviikonloppu ja kev&aum l;tjuhlat 23. - 24.4.2010
Kuopion adventtikirkko, Saastamoisenkatu 10

Perjantaina:

18.30 "Ilmestyskirjan sokke loista selvyyteen",
Timo Flink ja Klaus Kalliokoski

Sapattina:

10.00 "Elämän vesi", raamattutunti, Klaus K alliokoski
10.00 "Jeesus - tie mielenrauhaan", nuorten tilaisuus, S ibrina Kalliokoski
11.00 "Toiviomatkalla Babylonista Jerusalemiin, jumalanpalvelus, Timo Flink
Yhteisruokailu
13.00 "Seurakunta - mielikuvista todellisuuteen", Klaus Kalliokoski
13.00 "Onnellinen - menneisyydestä huolimatta", nuorten tilaisuus, Sibrina Kalliokosk i
14.00 "Vääryydestä varmuuteen", Timo Flink
< /p>

L& auml;mpimästi tervetuloa!

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100419T094052Z DTEND;VALUE=DATE:20100425 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20100424 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10097@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Toivonlinnan seurakunnan kevättapahtuma \nVilla Ljunghällissä \, Kaarinassa \n\n Sapattina 24.4.2010 klo 10.30 alkaen.\n\n Raamatuntut kistelu\, Erkki Nyman\nSapatinsana\, Armo Kuoppakangas\n\n Lounas\n\n Kl o 14.00 keskustelua adventismin perusteista.\nKävely luontoa tarkkaillen Heikki Kauhasen johdolla.\n\n Toivonlinnan seurakunta tarjoaa keiton. S ärvin nyyttikesteinä.\nOta yhteys Terttu Uusitaloon nyytistäsi\, puh. 04 0 761 1165\, \njotta kaikki eivät tuo samaa.\n\n Tervetuloa läheltä ja k aukaa. Järjestää Toivonlinnan\nseurakunnan diakoniatyö.\n\n SUMMARY:Kevättapahtuma\, Toivonlinna\, Kaarina SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Toivonli nnan seurakunnan kevättapahtuma
Villa Ljunghällissä , Kaarinassa

Sapattina 24.4.2010 klo 10.30 alkaen.

Raamatuntutkistelu, Erkki Nyman
Sapatinsana, Armo Kuoppakangas

Lounas

Klo 14.00 keskustelua adventismin perusteista.
Kävely luo ntoa tarkkaillen Heikki Kauhasen johdolla.

Toivonlinnan seurakunta tarjoaa keiton. Särvin ny yttikesteinä.
Ota yhteys Terttu Uusitaloon nyytistäsi, pu h. 040 761 1165,
jotta kaikki eivät tuo samaa.

Tervetuloa läheltä ja kaukaa. Järjestää Toivonlinnan
seurakunnan diakoniatyö .

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100113T135608Z DTEND;VALUE=DATE:20100425 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20100424 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:9620@www2.adventist.fi DESCRIPTION: Kukkuramitta\n\n Pyhä Henki Päivä 24.4.\nKotkan adventtikirk ko\, Kalervonkatu 1\n\n Sapatti 24.4.\n10.00 Raamattutunti\, Kai Arasola \n         Lähetyskertomus\, Joel Saarinen\n         Saarna "Paras taiva an lahjoista"\, Irja Korpijärvi\n\n          Ruokailu\n\n 13.30 "Pyhä He nki ja Golgata"\, Joel Saarinen\nHengen hoitoa - keskustelua\, sielunhoi toa\, rukousta\, Irja Korpijärvi\n\n 15.00 "lopun ajan herätys\, Hengen vuodatus\, ehtoosade ja siihen valmistautuminen"\, Kai Arasola\, keskust elua\n\n 16.00 Pyhän Hengen lahjat\, Joel Saarinen\n\n 17.00 Iltapala\n\ n 17.30 "Kiitosta ja ylistystä Hengessä"\nKysymyksiä\, keskustelua ja ko kemuksien\njakamista Pyhästä Hengestä\n\n Päivän aikana on tilaisuus kes kustella\, kokea Hengen hoitoa ja\nennen kaikkea vastaanottaa Pyhän Heng en siunaus.\n\n Pyhä Henki -päivässä ovat mukana: Kai Arasola\, Joel Saa rinen\, Armo Kuoppakangas ja Irja Korpijärvi.\n\n \n\n SUMMARY:Pyhä Henki -viikonloppu\, Kotka SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Kukkuramitta

Pyhä Henki P&aum l;ivä 24.4.
Kotkan adventtikirkko, Kalervonkatu 1

Sapatti 24.4.
10.00 R aamattutunti, Kai Arasola
        ;  Lähetyskertomus, Joel Saarinen
     ;     Saarna "Paras taivaan lahjoista", Irja Korpij& auml;rvi

         Ru okailu

13.30 "Pyhä Henki ja Golgata", Joel Saarinen
Hengen hoitoa - keskustelua, siel unhoitoa, rukousta, Irja Korpijärvi

15.00 "lopun ajan herätys, Hengen vuodatus, ehtoo sade ja siihen valmistautuminen", Kai Arasola, keskustelua

< span style="color: #ff0000;">16.00 Pyhän Hengen lahjat, Joel Saarinen

17.00 Iltapal a

17.30 "Kiitosta ja yl istystä Hengessä"
Kysymyksiä, keskustelua ja ko kemuksien

jakamista Pyhästä Hengestä

Päivän aikana on tilaisuus keskustella, kokea Hengen hoitoa ja
ennen kaikkea vastaanottaa Pyhän Hengen siunaus.

Pyhä Henki -päivässä ovat mukana: Kai Arasola, Joe l Saarinen, Armo Kuoppakangas ja Irja Korpijärvi.


END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100409T062725Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20100430T160000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20100430T110000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10048@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Vappumyyjäiset pe 30.4.2010 klo 8-13\nJyväskylän adventtikirk ko\, Ilmarisenkatu 18\n\nvastapaistettuja munkkeja\nsimaa\nleivonnaisia\ nkirpputori: käyttö- ja keräilytavaraa\, astioita ym.\n\n  \n\n Myyjäist en tuotto: terveysaseman rakentaminen Namongin kylään Ghanaan palvelemaa n yli 200 000 ihmistä\, joilla ei ole terveydenhuoltoa.\n\n \n\nLisätied ot: 050-3610102\n\n SUMMARY:Vapputapahtuma Jyväskylässä SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Vappumyyjäiset pe 30.4.2010 klo 8-1 3
Jyväskylän adven ttikirkko, Ilmarisenkatu 18

vastapaistettuja munkkeja
simaa
leivonnaisia
kirpputori: käyttö- ja keräilytavaraa, astioita ym.

 

Myyjäisten tuotto: terv eysaseman rakentaminen Namongin kylään Ghanaan palvelemaan yli 200 000 ihmistä, joilla ei ole terveydenhuoltoa.Lisätiedot: 050-3610102

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100413T115954Z DTEND;VALUE=DATE:20100502 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20100501 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10055@www2.adventist.fi DESCRIPTION: \n\n Musiikkijuhla Helsingissä\n\n Seurakuntamusiikin vapput apahtuma\n\n 1.5. klo 11.00 - 21.00 adventtikirkko\,  Annankatu 7\, Hels inki\n\n Päivä huipentuu konserttiin klo 19.00 \n  Esiintyjinä mm. Tina Brooks\, Tihomir Lazic\,\n Classic Praise Chorus & Marjut Häkkinen  11.0 0 Musiikkijumalanpalveluksessa saarnaa \nTihomir Lazic\n\n 12.00 Raamatt utunti/luento\, "Biblical worship"\,\n Miroslav Pujic\n\n \n 14.30-16.30 Tina Brooks & Tihomir Lazic\n alustavat aiheesta "Musiikki jumalanpalve luksessa"\n (seurakuntamuusikot - Huom!)\n\n \n19.00 Konsertti - musiikk ijuhla! \n\n Vierailevat luennoitsijat ja muusikot:\n\n \n\n Tina Brooks \; laulaja - pianisti - säveltäjä - opettaja\, UK\n Tihomir Lazic\; laul aja - pianisti - teologi\, UK & Serbia\n Miroslav Pujic\; TED:n media- j a musiikkijaoston johtaja\, UK \n\n \n Tervetuloa läheltä ja kauempaakin   - vapaa pääsy!\n\n SUMMARY:Seurakuntamusiikin vapputapahtuma\, Helsinki SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 

Musiikkijuhla Helsingissä

Seurakuntamusiikin vapputapahtuma

1.5. klo 11.00 - 21.00 adventtikirkko,  Annankatu 7, Helsinki

Päivä huipentuu k onserttiin klo 19.00
  Esiintyjinä mm. Tina Brooks, Tih omir Lazic,
Classic Praise Chorus & Marjut Häkkinen  ;

11. 00 Musiikkijumalanpalveluksessa saarnaa
Tihomir Lazic

12.00 Raamattutunti/luento, "Biblical w orship",
Miroslav Pujic


14.30-16.30 Tina Brooks & Tihomir Lazic
alusta vat aiheesta "Musiikki jumalanpalveluksessa"
(seurakuntamuusikot - Huom!)


19.00 Konsertti - musiikkijuhla!

Vierailevat luennoitsijat ja muusikot:

Tina Brooks; laulaja - pianisti - säveltäjä - opettaja, UK
Tihomir Lazic; laulaja - pianisti - teologi, UK & Serbia
Miroslav Pujic; TED:n media- ja musiikkijaoston johtaja, UK


Tervetuloa läheltä ja kauempaakin  - vapaa p&a uml;äsy!

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100413T120614Z DTEND;VALUE=DATE:20100503 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20100502 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10056@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Cast the NET  - Heittäkää verkot!\n\n \nInternetevankeliointi koulutus Helsingissä su 2.5.\nklo 10-17 adventtikirkko/Seed\, Annankatu 7  \n\n Haluatko tavoittaa ihmisiä Jeesukselle internetin kautta? \nSuom en Adventtikirkon tiedotusjaosto ja TEDmedia järjestävät \nainutlaatuise n koulutuksen niille\, jotka haluaisivat osallistua \ninternetevankelioi ntiin tai jo nyt toimivat seurakuntien \nnettilähetystyöntekijöinä. Ilmo ittautuneille osallistujille/ryhmille \ntarjotaan lounas. Suosittelemme pitkämatkalaisille osallistumista \nmyös sapatin musiikkitapahtumaan. \n (Kysy edullista majoitusmahdollisuutta Orvolta).\n\n Miroslav Pujic (TED media\, UK) kouluttaa "digilähetystyöntekijöitä" \nnettievankelioinnin m ahdollisuuksista (tulkkaus suomeksi) ja \nopastaa uuden "Life Connect" - työkalun käytössä. Life Connect \non uusi\, juuri valmistunut\, huippumo derni 3D nettisivusto\, jossa \non "Suomi-talo"\, jonka sisällöstä suoma laiset adventtikirkon jäsenet vastaavat.\n\n Orvo Miettinen ja kump. (Me dia7) ohjaavat kirkkomme uuden \nkotisivugeneraattorin (Netadventist) kä ytössä seurakuntien tiedottajia j\na nettivastuunkantajia. Tämä koulutus on vain sitä pyytäville pienille \nryhmille joko klo 9-10 tai klo 16-19 . Ryhmäkoulutuksen voi tilata \nOrvolta myös muualle Suomeen.\n\n \nIlmo ittaudu välittömästi: orvo@adventtikirkko.fi ( mailto:orvo@adventtikirkk o.fi ) tai p. 040-587 4478.\n\n  \n\n SUMMARY:Internetevankeliointikoulutus\, Helsinki SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Cast the NET  - Heittäkää verkot!


Internetevankeliointikoulutus Helsingiss& auml; su 2.5.
klo 10-17 adventtikirkko/Seed, Annankatu 7  

Haluatko tavoittaa ihmisiä Jeesukselle internetin ka utta?
Suomen Adventtikirkon tiedotusjaosto ja T EDmedia järjestävät
ainutlaatuisen koulutuksen niil le, jotka haluaisivat osallistua
internetevankeliointiin tai jo n yt toimivat seurakuntien
nettilähetystyöntekijöin& auml;. Ilmoittautuneille osallistujille/ryhmille
tarjotaan lounas . Suosittelemme pitkämatkalaisille osallistumista
myös s apatin musiikkitapahtumaan.
(Kysy edullista majoitusmahdollisuutt a Orvolta).

Miroslav Pujic (TEDmedia, UK) koulu ttaa "digilähetystyöntekijöitä"
nettievankelio innin mahdollisuuksista (tulkkaus suomeksi) ja
opastaa uuden "Lif e Connect" -työkalun käytössä. Life Connect
o n uusi, juuri valmistunut, huippumoderni 3D nettisivusto, jossa
on "Suomi-talo", jonka sisällöstä suomalaiset adventtikirk on jäsenet vastaavat.

Orvo Miettinen ja k ump. (Media7) ohjaavat kirkkomme uuden
kotisivugeneraattorin (Net adventist) käytössä seurakuntien tiedottajia j
a ne ttivastuunkantajia. Tämä koulutus on vain sitä pyytä ;ville pienille
ryhmille joko klo 9-10 tai klo 16-19. Ryhmäko ulutuksen voi tilata
Orvolta myös muualle Suomeen.


Ilmoittaudu välittömästi: orvo@advent tikirkko.fi tai p. 040-587 4478.

&n bsp;

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100419T094520Z DTEND;VALUE=DATE:20100523 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20100522 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10098@www2.adventist.fi DESCRIPTION:"Tule\, Herra Jeesus"\n\n Forssan kevätjuhlat 22.5.2010 klo 1 0.30 alkaen\nForssan adventtikirkossa\, Pekolanraitti 8.\n\n Yhteinen ru okailu\, jonka jälkeen tilaisuudet jatkuvat.\nPuhujina Ritva Pönkänen ja Satu Elg.\n\n Sydämellisesti tervetuloa!\n\n SUMMARY:Kevätjuhlat\, Forssa SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

"Tule, H erra Jeesus"

Forssan kevätjuhlat 22.5.2010 klo 10.30 al kaen
Forssan adventtikirkossa, Pekolanraitti 8.

< p>Yhteinen ruokailu, jonka jälkeen tilaisuudet jatkuvat.
Puhujina Ritva Pönkänen ja Satu El g.

Sydämellisesti te rvetuloa!

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100512T101610Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20100522T190000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20100522T140000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10273@www2.adventist.fi DESCRIPTION:  \n\n ( http://www2.adventist.fi/asset/7089 )\n\n  \n\n la 2 2.5. 2010 enditnow - päivä\n\n Jyväskylän adventtikirkossa (Ilmarisenkat u 18) \n\n  \n\n klo 11.00 Teemajumalanpalvelus. Saarna Petetty Ansku Ja akkola.\n\n                         Raamattutunti Väkivalta Raamatussa O lavi Loukkola.          \n\n klo 12.30 ruokailu\n\n klo 14.00 Jokamiehen ja -naisen konstit naisiin kohdistuvan väkivallan pysäyttämiseksi\n\n K eski-Suomessa. Asiantuntijapaneelissa Juha Holma\, Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka\; Olli Hurtta\, Keski-Suomen poliisi\; Helena Kalli nen\, Tukinainen ry\;  \n\n Hanne Kotro\, terveyskeskuslääkäri\; Pekka P uukko\, Perheasiainneuvottelukeskus\;  \n\n Sinikka Vuorela\, Kriisikesk us Mobile. Pj. Ansku Jaakkola. \n\n  \n\n Tervetuloa oppimaan ja keskust elemaan turvallisesta Keski-Suomesta\n\n  \n\n la 29.5.2010 klo 16.45 en ditnow  - marssi Paviljongista\n\n  \n\n enditnow on maailmanlaajuinen k ampanja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.\n\n Kutsumme kaikkia suo malaisia sanomaan EI väkivallalle ja allekirjoittamaan YK:n pääsihteeril le toimitettavan vetoomuksen.\n\n Tavoitteena on yli miljoona allekirjoi tusta. Suomessa kampanjan suojelija on Elisabeth Rehn. \n\n SUMMARY:enditnow -päivä\, Jyväskylä SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 

  ;

la 22.5. 201 0 enditnow - päivä

Jyväskylän adventtikirkossa (Ilmarisenkatu 18) 

 

klo 11.00 Teemajumalanpalvelus. Saarna Petetty Ansku Jaakkola.

        &nbs p;           &nbs p;   Raamattutunti Väkivalta Raamatussa Olavi Loukkola.           

klo 12.30 r uokailu

klo 14.00 Jokamiehen ja -naisen konstit naisiin kohdistuvan väkivallan pys&a uml;yttämiseksi

Keski-Suomessa. Asiantuntijapaneelissa Juha Ho lma, Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka; Olli Hurtta, Keski-Suomen poliisi; Helena Kallinen, Tukinainen ry;  

Hanne Kotro, terveyskeskuslääkäri; Pekka Puukko, Perheasiainneuvottelukeskus; & nbsp;

Sinikka Vu orela, Kriisikeskus Mobile. Pj. Ansku Jaakkola.&nb sp;

&nbs p;

Tervetuloa op pimaan ja keskustelemaan turvallisesta Keski-Suomesta

&nbs p;

la 29.5.2010 klo 16. 45 endit now  - marssi Paviljongist a

 

enditnow on maailmanlaajuinen kampa nja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.

Kutsumme kaikkia suomalaisia sanomaan EI vä kivallalle ja allekirjoittamaan YK:n pääsihteerille toimitetta van vetoomuksen.

Tavoitte ena on yli miljoona allekirjoitusta. Suomessa kampanjan suojelija on Elisabeth Rehn. 

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100409T072229Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20100522T180000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20100522T151500 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10049@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Kasvattajien kasvuryhmä ( http://www2.adventist.fi/asset/6345 )\n\n SUMMARY:Kasvattajien kasvuryhmä\, Jyväskylä SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Kasvattajien kasvuryhmä

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100301T051710Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20100530T151500 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20100528T213000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:9908@www2.adventist.fi DESCRIPTION:28. - 30.5.2010\n\n ONLINE KESÄJUHLAT - KATSO PÄÄSALIN TILAIS UUDET NETISSÄ SUORANA ( http://kesajuhlat.adventist.fi )\n\n MAJOITUSTIE DOT ( http://www2.adventist.fi/article/kesajuhlamajoitus )\n\n KESÄJUHLA T LASTEN JA PERHEIDEN NÄKÖKULMASTA ( http://www.adventist.fi/events/9956 )\n\n ENDITNOW -MARSSIOHJEET (WORD) ( http://www2.adventist.fi/asset/72 13 )\n\n \n\n ( http://kesajuhlat.adventist.fi ) \n\n Kokoukset tulkataa n englanniksi. \nSeuraavat kokoukset tulkataan myös kareniksi: pe 20.00\ ; sa 10.00\, 11.00 ja 15.00.\nSapatin kokoukset tulkataan myös venäjäksi .\n\n PERJANTAI 28.5. \n\n15.30    KUTSU RUKOUKSEEN\n            Rukousk okous\n            Sirpa Halminen\, Terttu Hurskainen\, Eeva Reynolds\, Veli Keronen\n\n 18.30    HETKI ON KÄSILLÄ\, Joel Saarinen\n\n 20.00 * P ELASTUS ON NYT\, Taisto Hillberg\n\n 21.15    KOKEMUKSIA JEESUKSEN KANSS A\n            Todistuskokous\, Jorma Katainen\n\n SAPATTI 29.5.\n\n 09. 00    AAMURUKOUSHETKI\, Markku Heinänen\n\n 09.45    Hiljentymismusiikki a\n\n 10.00 * AIKA HERÄTÄ\n            Perhejumalanpalvelus\, LaNu\n\n 1 1.00 * JUMALANPALVELUS\n            Gunnar Pedersen\n\n 15.00    VALON TIELLÄ\n            Venäjänkielinen ryhmä\, vast. Liia Kaitanen\n             Kansainvälinen ryhmä\, vast. Mariel Pilois\n            Media7\, Ai mo Helminen\n\n 16.00    RAKKAUDEN LIEKKI\, Perhetyö\n\n16.45    ENDITNO W MARSSI\n\n 19.00 * VALON LAPSET\n            Adventtikirkon koulut\, v ast. Lisa Vartiainen\n\n 21.00   AAMUNKOITTOON -konsertti\n           Pe ter Joukainen\n\n  \n\n SUNNUNTAI 14.6.\n\n 08.45    AAMURUKOUSHETKI\, A ntti Oksanen\n\n 09.30    PÄIVÄ JO SARASTAA\, Gunnar Pedersen\n\n 11.00 * VALON ASEIN HUOMISEEN\, Atte Helminen ja Kalervo Aromäki\n\n * Tilaisu udessa kerätään uhrilahja\n\n SUMMARY:"AIKA HERÄTÄ" -kesäjuhlat\, Jyväskylä LOCATION:Jyväskylän Paviljongissa Messukatu 10\, 40100 Jyväskylä SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

28. - 30.5.2010

ONLINE KE SÄJUHLAT - KATSO PÄÄSALIN TILAISUUDET NETISSÄ SUORA NA

MAJOITUSTIEDOT

KESÄJUHLAT LASTEN JA PERHEIDEN NÄK&Ou ml;KULMASTA

ENDITNOW -MARSSIOHJEET (WORD )


Kokoukset tul kataan englanniksi.
Seuraavat kokoukset tulkataan myös kareni ksi: pe 20.00; sa 10.00, 11.00 ja 15.00.
Sapatin kokoukset tulkataa n myös venäjäksi.

PERJANTAI 28.5.

15.30  &n bsp; KUTSU RUKOUKSEEN
       &n bsp;    Rukouskokous
     & nbsp;      Sirpa Halminen, Terttu Hurskainen, E eva Reynolds, Veli Keronen

18.30    HETKI ON K&Au ml;SILLÄ, Joel Saarinen

20.00 * PELASTUS ON NYT, Taisto Hill berg

21.15    KOKEMUKSIA JEESUKSEN KANSSA
&nb sp;           Todistus kokous, Jorma Katainen

S APATTI 29.5.

09.00    AAMURUKOUSH ETKI, Markku Heinänen

09.45    Hiljentymismu siikkia

10.00 * AIKA HERÄTÄ
   &nbs p;        Perhejumalanpalvelus, LaNu< /p>

11.00 * JUMALANPALVELUS
     &nbs p;      Gunnar Pedersen

15.00   ;  VALON TIELLÄ
      &nb sp;     Venäjänkielinen ryhmä, vast. Liia Kaitanen
          ;   Kansainvälinen ryhmä, vast. Mariel Pilois
& nbsp;           Media7 , Aimo Helminen

16.00    RAKKAUDEN LIEKKI, Perhety ö

16.45    ENDITNOW MARSSI

19.00 * VALON LAPSET
          ;   Adventtikirkon koulut, vast. Lisa Vartiainen

21.00& nbsp;  AAMUNKOITTOON -konsertti
            Peter Joukainen

 

SUNNUNTAI 14.6.

08.45    AAMURUKOUSHETKI, Antti Oksanen

09.30   ;  PÄIVÄ JO SARASTAA, Gunnar Pedersen

11.00 * VALO N ASEIN HUOMISEEN, Atte Helminen ja Kalervo Aromäki

* Tilais uudessa kerätään uhrilahja

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100419T091415Z DTEND;VALUE=DATE:20100604 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20100530 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10094@www2.adventist.fi DESCRIPTION: \n\n "Ylös - Ulos - Yhdessä"\n\n Hengellisyys * Evankelioint i * Yhteisöllisyys\n\n  \n\n Missioleiri / kenttätyöntekijöiden leiri 30 .5. - 3.6.2010\n\n Suomen kristillinen yhteiskoulu\, Piikkiö\n\n  \n\n L eiri alkaa sunnuntaina 30.5. klo 18.00 ilta-aterialla ja\n\n päättyy tor staina 3.6. klo 17.00 päivälliseen.\n\n \n\n Pääkouluttajat:\n\n * Gunna r Pedersen Englannista (kotoisin Tanskasta). Mukaansa tempaava ja selkeä luennoitsija\, Newbold Collegen professori\, opettaa aiheesta "Näin lue n Raamattuani uudessa valossa". Silmiä avaava ja uskoa vahvistava luento sarja.\n\n * Peter Roennfeldt Australiasta. Harvinainen tilaisuus päästä kasvamaan rakastetun pastorin ja kouluttajan seurassa. Aiheina mm. Adve ntismin tuoreet ilmenemismuodot\, Paavali & yhteisöllisyys\, Miksi Jeesu s puhui niin vähän seurakunnasta? Miten siirtää usko seuraavalla sukupol velle ilman konflikteja?\n\n \n\n Kenelle: Piirikuntien ja lähetysten ke nttätyöntekijöille\, seurakuntien vanhimmille ja vastuunkantajille\, jok aiselle Jeesuksen opetuslapselle.\n\n  \n\n Hinta: Tarjoushinta neljältä vuorokaudelta 108 € (sis. Majoituksen omissa lakanoissa\, opetuksen\, s aunat ja kolme ateriaa päivässä).\n\n  \n\n Ilmoittautumiset: Paikkavara ukset mahdollisimman pian adventtikirkon toimistoon\, p. (03) 361 1279 t ai mervi.tukiainen@adventtikirkko.fi \n\n \n\n Tervetuloa - varaa pian - leiri täyttyy nopeasti!\n\n  \n\n SUMMARY:Missioleiri\, Piikkiö SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 

"Ylös - Ulos - Yhdessä"

Hengellisyys * Evankeliointi * Yhteisöllisyys< /span>

 

Missioleiri / kenttätyöntekijöiden leiri 30.5 . - 3.6.2010

Suomen kristillinen yhteiskoul u, Piikkiö

 

Leiri alkaa sunnuntaina 30.5. klo 18.00 ilta-aterialla ja

päättyy torstaina 3.6. klo 17.00 päivälliseen.


Pääkouluttajat:

* Gunnar Pedersen Englannista (kotoisin Tanskasta). Mukaansa tempaava ja selke&au ml; luennoitsija, Newbold Collegen professori, opettaa aiheesta "Nä in luen Raamattuani uudessa valossa". Silmiä avaava ja uskoa vahvis tava luentosarja.

* Peter Roennfeldt Australiasta. Harvinainen tilaisuus pä ästä kasvamaan rakastetun pastorin ja kouluttajan seurassa. Ai heina mm. Adventismin tuoreet ilmenemismuodot, Paavali & yhteisö ;llisyys, Miksi Jeesus puhui niin vähän seurakunnasta? Miten s iirtää usko seuraavalla sukupolvelle ilman konflikteja?


Kenelle: Piirikuntien ja lä hetysten kenttätyöntekijöille, seurakuntien vanhimmille j a vastuunkantajille, jokaiselle Jeesuksen opetuslapselle.

 

< span style="font-size: medium;">Hinta: Tarjoushinta neljältä vuorokaudelta 108 € (sis. Majoituk sen omissa lakanoissa, opetuksen, saunat ja kolme ateriaa päivä ;ssä).

  ;

Ilmoit tautumiset: Paikkavaraukset mahdollisimman pia n adventtikirkon toimistoon, p. (03) 361 1279 tai mervi.tukiainen@advent tikirkko.fi 


< /span>

Tervetuloa - varaa pian - leiri täyttyy nopeasti!

 

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100422T102204Z DTEND;VALUE=DATE:20100603 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20100531 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10201@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Maalauskurssi \n\n 31.5. - 2.6. 2010 (klo 10-17 päivittäin) \ nKurssipaikkana on Äijälän talo (Äijälänkuja 6\, Jyväskylä\, p. 040-5324 215) \nKurssin ohjaa taidemaalari Oleg Tchoumak.\nKurssimaksu 70 €.\n\nK urssilla perehdytään kukkamaalaukseen (mm. kiinalainen akvarellitekniikk a)\, maalataa pihapiirin rakennuksia ja sisäkuvia sekä Äijälän maisemia. \n\nKurssilla saa teoriaopetusta ja henkilökohtaista opetusta\nakvarelli -guassi-akryyli- ja pastellitekniikoilla. Mukaan omat värit\, maalauspoh jat ja retkituoli. Myös kurssipaikalta voi osaa maalaustarvikkeita edull isesti.\n\nKurssipaikalla on mahdollisuus keittolounaaseen ja kahviin om akustannushintaan.\n\nKurssille ovat tervetulleita myös vasta-alkajat.\n \nIlmoittautuminen 15.5. mennessä Anne Ronko-Tchoumak\, p. 050-5279598 t ai Tuulikki Haapalo\, p. 0400-262013.\n\n SUMMARY:Maalauskurssi\, Jyväskylä SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Maalauskurssi

31.5. - 2.6. 2010 (klo 10-17 p&aum l;ivittäin)
Kurssipaikkana on Äijälän talo (&A uml;ijälänkuja 6, Jyväskylä, p. 040-5324215)
K urssin ohjaa taidemaalari Oleg Tchoumak.
Kurssimaksu 70 €.

Kurssilla perehdytään kukkamaalaukseen (mm. kiinalaine n akvarellitekniikka), maalataa pihapiirin rakennuksia ja sisäkuvia sekä Äijälän maisemia.

Kurssilla saa teo riaopetusta ja henkilökohtaista opetusta
akvarelli-guassi-akry yli- ja pastellitekniikoilla. Mukaan omat värit, maalauspohjat ja r etkituoli. Myös kurssipaikalta voi osaa maalaustarvikkeita edullise sti.

Kurssipaikalla on mahdollisuus keittolounaaseen ja kahvi in omakustannushintaan.

Kurssille ovat tervetulleita myö s vasta-alkajat.

Ilmoittautuminen 15.5. mennessä Anne Ro nko-Tchoumak, p. 050-5279598 tai Tuulikki Haapalo, p. 0400-262013.

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100217T091105Z DTEND;VALUE=DATE:20100613 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20100611 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:9842@www2.adventist.fi DESCRIPTION:"Älä pelkää\, pieni laumani" ( http://www2.adventist.fi/asset /8334 )\n\n Adventtikirkon Pohjois-Suomen kesäjuhla  11-12.6.2010\n\n Le ipätehdas\, Sankarinkatu 7\, Kemi\n\n Lisätietoja (majoitus tms.) Ulla P örhö p. 040 952 4016 tai mail ulla.porho@windowslive.com ( mailto:ulla.p orho@windowslive.com ). \n\n OHJELMA\n\n   PERJANTAI 11.6.2010\n\n  18:0 0                    Iltapala\n\n 19:00                    JUHLIEN AVAJA ISET\n\n  Tervetuloa:          Helena Blomberg\n\n Alkulaulu:               SL 1  ’Soi kunniaksi Luojan’\n\n Mottolaulu:            SL 330  ’Älä pelkää’\n\n Tervehdyksiä:      Paavo Hautal\, Kari Nikkarinen\, Simo Per ho\n\n                               Seurakuntien edustajat:                                \n\n                               Kemijärvi\, Oulu\, Rovaniemi\, Tornio\, Pohjois-Ruotsi\, Kemi        \n\n Yhteislaulu*:          SL 370 ’Tie valmis on’         \n\n Puhe:                    Simo Perho\n\n Laulutuokio:         Mottolaulu SL 330\n\n                                SL 379 ’Vain sinä tunnet minut’\n\n                                SL 277 ’Silloin kun en jaksa’\n\n Rukous ja siunaus:   Paavo Hautal a\n\n Loppulaulu:            SL 78 ’Jää luoksein nyt’               \n\n  \n\n Rukous- ja sielunhoitopalvelu\n\n * Laulun aikana kerätään juhlak olehti\n\n   \n\n SAPATTI  12.6.2010\n\n 9:00                       AAMU HARTAUS\, Helena Blomberg\n\n Alkulaulu:               SL 73 ’Joka aamu on armo uus’\n\n 9:30                        Laulutuokio:                          \n                               SL 75  ’Kanssani käy\, Jeesus ’\n\n                                 SL 372 ’Ah etten mitään oisi’\n\n                                 Yleisön toivelauluja                                           \n\n 9:45                         Tauko\n\n  \n\n 10:00–11:00  SAPATTIKOULU\n\n Lasten luokka:       Terho Hautala                       \n\n Johto                       Ulla Pörhö\n\n Alkulaulu:                 SL 50 ’Kiitä Herraa riemumielin’                   \n\n Alkurukous:            Paavo Husa  \n\n Yhteislaulu:             SL 88 ’ On riemu\, kun saan tulla’                    \n\n Raamattutunti:       Kari Nikkarinen\n\n Loppulaulu:            SL 497 ’Meillä on toivo’                                 \n\n  \n\n 11:15–12:45  JUMALANPALVELUS\n\n   Alkusoitto:              Mirja Sarkkinen\n\n Johto:                        Eila Maunu\n\n Laulutuokio:             SL  115 'Pyhä\, pyhä\, pyhä'                              \n\n                                   Mottol aulu SL 330                                       \n\n Raamatun teksti:         \n\n Rukouslaulu:            SL 227:1 ’Oi uupunut matkaaja’                      \n\n Rukous:                    Veli-Pekka Heijasto              \n\n Musiikkiesitys:                                            \ n\n Lähetystuokio:         Veli-Pekka Heijasto ja Ulla Pörhö    \n\n Läh etysuhri ja laulu: SL 422 ’Sen vähän\, min voin’  \n\n Rukous:                      Ulla Pörhö \n\n Musiikkiesitys:                             \ n\n Yhteislaulu:                SL 198 ’Puhalla\, Jumalan tuuli’                    \n\n Saarna:                     Simo Perho\n\n Yhteislaulu*:               SL 345 ’Valkeus kirkas’\n\n Rukous                      Si mo Perho\n\n Loppusoitto:             Mirja Sarkkinen \n\n  \n\n 13:00              RUOKAILU\n\n  \n\n 14:15             LASTEN RETKI\n\n Jäänmur taja Sampo\, Terho Hautala\, Riku Sarkkinen       \n\n  \n\n 14:30–            TODISTUKSIA JA MUSIIKKIA\n\n  Johto:                        Paavo Hautala\n\n Yhteislaulu:                SL 342 ’Aina kanssani hän kulkee ’            \n\n Musiikkia:                  Mirja Sarkkinen ja Riikka Vuorijärvi\n\n Todistuspuheenvuoroja\n\n Yhteislaulu:                SL 36 ’Tuhansin kielin’\n\n Päätöspuheet:          David Cederström\, Paavo Hautala\, Kari Nikkarinen\, SimoPerho                   \n\n Loppulaulu :               SL 512 ’Kirkas aamu pian koittaa’ \n\n Loppusiunaus:           Paavo Hautala\n\n   \n\n 16:30–17:30 TEETARJOILU  JA  KOTIINLÄHTÖ\ n\n                       \n\n ----------------------------------------- -------------------------------------------------\n\n Musiikkivastaavat                       Anne Hautala  (perjantai)\n\n                                                       Mirja Sarkkinen\, Riikka Vuorijärvi (sap atti)\n\n Kuva- ja äänivastaava               Seppo Ahava\n\n Ateriavast uu                               Kasvisruokala Etra\, Oulu      \n\n  \n \n *  Laulun aikana kerätään juhlakolehti\n\n SUMMARY:Pohjois-Suomen kesäjuhla\, Kemi LOCATION:Leipätehdas SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

"Älä pelkää, pieni laumani"

Advent tikirkon Pohjois-Suomen kesäjuhla  11-12.6.2010

Leipätehdas, Sankarinkatu 7, Kemi

Lisätietoja (majoitus tms.) Ulla Pörhö p. 040 952 4016 tai mail ulla.porho@windowslive.com.

< p>OHJELMA

 

PERJANTAI 11.6.2010

 18:00       &nb sp;            Iltapal a

19: 00           &nbs p;        JU HLIEN AVAJAISET

 Tervetuloa:          H elena Blomberg

Alkulaulu:        &nbs p;     SL 1  ’Soi kunniaksi Luojan&rsquo ;

Mot tolaulu:          &nbs p; SL 330  ’Älä pelkää’

Tervehdyksiä ;:      Paavo Hautal, Kari Nikkarinen, Simo Pe rho

& nbsp;           & nbsp;           & nbsp;     Seurakuntien edustajat:                                

&nb sp;           &nb sp;           &nb sp;     Kemijärvi, Oulu, Rovaniemi, Tornio, Poh jois-Ruotsi, Kemi       

Yhteislaulu*:&nb sp;        SL 370 ’Tie valmis o n’        

Puhe:  &n bsp;           &n bsp;     Simo Perho

Laulutuokio:          Mottolaulu SL 330

     &nbs p;           &nbs p;            SL 379 ’Vain sinä tunnet minut’

                                SL 277 ’Silloin kun en jaksa’

Rukous ja siunaus:   P aavo Hautala

Loppulaulu:          ;   SL 78 ’Jää luoksein nyt’   ;             ;

&n bsp;

Rukous- ja sielunhoitopalvelu

* Laulun aikana kerät&aum l;än juhlakolehti

 
< /span>

SAPATTI  12.6.2010< /span>

9:00< strong>            ;            AAMUHARTAUS, Helena Blomberg

Alkulaulu:& nbsp;           & nbsp;  SL 73 ’Joka aamu on armo uus’

9:30                          Laulutuokio:   ;             ;          
&nbs p;           &nbs p;           &nbs p;      SL 75  ’Kanssani käy, J eesus’

          &nbs p;           &nbs p;         SL 372 ’Ah ett en mitään oisi’

       &nb sp;           &nb sp;            Yl eisön toivelauluja        & nbsp;                                   

9:45    &nbs p;           &nbs p;        Tauko

 

10:00–11:00  SAPATTIKOULU

Lasten luokka:  & nbsp;    Terho Hautala       ;             ;   

Johto        &nb sp;            &n bsp; Ulla Pörhö

Alkulaulu:      &nbs p;         SL 50 ’Kiit&aum l; Herraa riemumielin’       & nbsp;           

Alkurukous:&nbs p;           Paavo Hus a 

Yhteislaulu:         &n bsp;   SL 88 ’On riemu, kun saan tulla’ &nbs p;           &nbs p;      

Raamattutunti:     &nbs p; Kari Nikkarinen

Loppulaulu:         ;    SL 497 ’Meillä on toivo’ &nbs p;           &nbs p;           &nbs p;      

 

11:15–12:45  JUMALANPALVELUS

 Alkusoitto:      ;         Mirja Sarkkinen

Johto:  ;             ;          Eila Maunu

Laulutuoki o:           &nbs p; SL  115 'Pyhä, pyhä, pyhä'  & nbsp;           & nbsp;           & nbsp; 

          &nbs p;           &nbs p;           Mottolaul u SL 330          &nb sp;            &n bsp;           &n bsp;  

Raamatun teksti:       

Rukouslaulu:&n bsp;           SL 227: 1 ’Oi uupunut matkaaja’                     ;  

Rukous:          & nbsp;         Veli-Pekka Heijas to           &nbs p;

M usiikkiesitys:         &nbs p;            &nb sp;           &nb sp;        

Lähetystuokio:  ;        Veli-Pekka Heijasto ja Ulla P&ou ml;rhö   

Lähetysuhri ja laulu: SL 422 ’Sen v ähän, min voin’  

Rukous:                       Ulla Pörhö 

Musiikkiesitys:  &nb sp;            &n bsp;           &n bsp;

Yhteislaulu:           ;      SL 198 ’Puhalla, Jumalan tuuli&rs quo;            & nbsp;     

Saarna:     &nb sp;           &nb sp;   Simo Perho

Yhteislaulu*:      & nbsp;       SL 345 ’Valkeus kirkas&rsquo ;

Ruk ous           &nb sp;          Simo Perho

Loppusoitto:              Mirja Sark kinen

 

13:00          &nb sp;  RUOKAILU

 

14:15  &n bsp;          LASTEN RETKI

Jäänmurtaja Sampo, Terho Haut ala, Riku Sarkkinen      

 

14:30– &nbs p;         TODISTUKSIA JA MUSIIKKIA

 Johto:                          Paavo Hautala

< span style="font-family: Arial; font-size: medium;">Yhteislaulu: &n bsp;            & nbsp; SL 342 ’Aina kanssani hän kulkee’  &nb sp;        

Musiikkia:  &n bsp;           &n bsp;   Mirja Sarkkinen ja Riikka Vuorijärvi

< p>Todistuspuheenvuo roja

Yhteislaulu:                 SL 36 ’Tuhansin kielin’

Pä&au ml;töspuheet:          David Cederström, Paavo Hautala, Kari Nikkarinen, SimoPerho & nbsp;           & nbsp;    

Loppulaulu:       ;         SL 512 ’Kirkas aamu pian koittaa’

Loppusiunaus:      &n bsp;   Paavo Hautala

 

16:30–17:30 TEETARJOILU  JA  KOTIINLÄHTÖ

                      

------------------------------------------- -----------------------------------------------

Musiikkivasta avat           &n bsp;          Anne Hautala& nbsp; (perjantai)

           ;             ;             ;             ;       Mirja Sarkkinen, Riikka Vuorij&au ml;rvi (sapatti)

Kuva- ja äänivastaava    &nbs p;          Seppo Ahava

Ateriava stuu           &n bsp;           &n bsp;       Kasvisruokala Etra, Oulu &nbs p;   

 

*  Laulun aikana kerätään juhlak olehti

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100210T090904Z DTEND;VALUE=DATE:20100625 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20100621 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:9702@www2.adventist.fi SUMMARY:Hiljaisuuden päivät\, Kallioniemi\, Laukaa SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100210T091102Z DTEND;VALUE=DATE:20100705 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20100628 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:9704@www2.adventist.fi SUMMARY:Raamattuleiri\, Piikkiö SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100419T092819Z DTEND;VALUE=DATE:20100718 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20100717 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10096@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Tervetuloa\n\n Rauman adventtiseurakunnan 100-vuotisjuhlille 17.7.2010 \nRauman adventtikirkkoon\, Kanavakatu 10.\n\n Jumalanpalvelus klo 10.00 ja iltapäiväjuhla klo 14.00.\n\n Ilmoittautumiset: sähköposti lla nina_62@luukku.com ( mailto:nina_62@luukku.com )\, \npuhelimitse 046 570 9258 tai Maija-Leena Elo\, \n0400 766 601.\n\n SUMMARY:Rauman seurakunnan 100-vuotisjuhla SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Tervetuloa

Rauman adventtiseurakunnan 100-vuoti sjuhlille 17.7.2010
Rauman adventtikirkkoon, Kanavakatu 10.

Jumalanpalvelus klo 10.00 ja il tapäiväjuhla klo 14.00.

Ilmoittautumiset: sähköpostilla nina_62@luukku.com,
puhelimitse 046 570 9258 ta i Maija-Leena Elo,
0400 766 601.

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100210T090952Z DTEND;VALUE=DATE:20100726 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20100719 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:9703@www2.adventist.fi SUMMARY:Raamattuleiri\, Kallioniemi\, Laukaa SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100720T110015Z DTEND;VALUE=DATE:20100801 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20100731 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10280@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Someron kesäjuhlat 31.7.2010\n\n Kiiruun koululla\, Kiiruunti e 4.\n\n Koko päivän juhla alkaen klo 10.00\nVälillä ruokailu.\n\n Puhuj ina Kai Arasola ja Armo Kuoppakangas.\nRunsaasti musiikkiohjelmaa.\n\n O let sydämellisesti tervetullut!\n\n SUMMARY:Someron kesäjuhlat SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Someron kesäjuhla t 31.7.2010

Kiiruun koulu lla, Kiiruuntie 4.

Koko p äivän juhla alkaen klo 10.00
Välillä ruokailu.

Puhujina Kai Arasola ja Armo Kuoppakangas.
Runsaasti musiikkiohjelmaa.

Olet sydämellisesti tervetullut!< /span>

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100720T110607Z DTEND;VALUE=DATE:20100801 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20100731 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10281@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Onko sana Herralta?\n\n Savon aluejuhlat 31.7. Leppävirralla. \n\n Juhlat alkavat klo 10 jumalanpalveluksella ja \npäättyvät noin klo 19 alkavaan iltatilaisuuteen\n(myös todistuskokous).\n\n Puhujina: Klaus Kalliokoski\, Joel Saarinen\, \nTaneli Pirskanen ja Jouni Konttinen.\n\ n Kaksi ruokailua.\n\n Paikka: Nuorisoseurantalo kirkonkylän keskustassa \,\nurheilukentän vieressä\, Seurakallionkatu 1. Navigaattori\ntuo lähim mäksi Petäiköntie 18\, seuraavasta risteyksestä\noikealle n. 100 m:n mat ka ja tienviitta Seurakallio. \nLisänä myös opasteet tärkeimmissä ristey ksissä.\n\n Tervetuloa kauempaakin!\n\n SUMMARY:Savon aluejuhlat\, Leppävirta LOCATION:Leppävirta SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Onko sana Herralta?

Savon aluejuhlat 31.7. Leppävirralla.

Juhlat alkavat klo 10 juma lanpalveluksella ja
pä ;ättyvät noin klo 19 alkavaan iltatilaisuuteen
(myös todistuskokous).

Puhujina: Klaus Kalliokoski, Joel Saari nen,
Taneli Pirskanen ja J ouni Konttinen.

Kaksi ruo kailua.

Paikka: Nuorisose urantalo kirkonkylän keskustassa,
urheilukentän vieressä, Seurakallionkatu 1. Naviga attori
tuo lähimmä ;ksi Petäiköntie 18, seuraavasta risteyksestä
oikealle n. 100 m:n matka ja tienviitt a Seurakallio.
Lisän& auml; myös opasteet tärkeimmissä risteyksissä.

Tervetuloa kauempaakin !

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100610T090021Z DTEND;VALUE=DATE:20100809 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20100801 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10275@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Raamatullinen terveysleiri (venäjänkielinen)\n1. - 8.8.2010 S uomen kristillinen yhteiskoulu\, Kaarina\n\n Suomen kristillisellä yhtei skoululla\, kauniissa paikassa merenlahden\n rannalla\, järjestetään ven äjänkielinen raamatullinen terveysleiri\naikuisille. Leirillä voit levät ä ja oppia kahdeksan raamatullista\nterveysaskelta. Voit kokea niiden to oimivan omassa elämässäsi.\n\n Opettajat: teologian tohtori A. Lisichny\ , adventtikirkon Zaokskin\nyliopiston teologian seminaarista ja A. Halit ova\, terveysasian-\ntuntija Pietarista.\n\n Ilmoittautumiset 15.7. menn essä puh. 0440 696156 Liia Kaitanen\,\ntai liia(at)adventtikirkko.fi.\n\ n SUMMARY:Raamatullinen terveysleiri LOCATION:Kaarina SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Raamatullinen terveysleiri (venäjänkie linen)
1. - 8.8.2010 Suomen kristillinen yhteiskoulu, Kaarina< /span>

Suomen k ristillisellä yhteiskoululla, kauniissa paikassa merenlahden
rannalla, järjestetään venäjänkielinen raamatul linen terveysleiri
aikuisille. Leirillä voit levätä ja oppia kahdeksan raamatullista
terveysaskelta. Voit kokea niiden tooimivan omassa elämässäsi.

< span style="color: #000000;">Opettajat: teologian tohtori A. Lisichny, a dventtikirkon Zaokskin
yliopiston teologian seminaarista ja A. Hali tova, terveysasian-
tuntija Pietarista.

Ilmoittautumiset 15.7. mennessä puh. 0440 696 156 Liia Kaitanen,
tai liia (at)adventtikirkko.fi.

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100720T105731Z DTEND;VALUE=DATE:20100822 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20100821 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10279@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Hengelliset kesäjuhlat \nKarttulassa 21.8.2010\n\n Riuttalan talonpoikaismuseossa\,\nRiuttalantie 719\, Karttula\n\n Teemana Jeesukse n takaisitulo\n\n Jumalanpalvelus klo 11.00.\nRuokailu\, paikkaan tutust uminen ja yhdessä oloa.\njonka jälkeen iltapäivätilaisuus. Ohjelmassa\nl aulua ja musiikkia.\n\n Järjestäjänä Kuopion adventtiseurakunta.\n\n Ter vetuloa läheltä ja kaukaa!\n\n SUMMARY:Hengelliset kesäjuhlat\, Karttula LOCATION:Karttula SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Hengelliset kesäjuhlat
Karttulassa 21.8.2010
< /span>

Riuttalan talonpoikaismus eossa,
Riuttalantie 719, Ka rttula

Teemana Je esuksen takaisitulo

Jumalanpalvelus klo 11.00.
Ruokailu, paikkaan tutustuminen ja yhdessä oloa.
jonka jälkeen iltapäivätil aisuus. Ohjelmassa
laulua j a musiikkia.

Järjest äjänä Kuopion adventtiseurakunta.

< span style="font-size: medium;">Tervetuloa läheltä ja kaukaa!< /span>

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100210T091149Z DTEND;VALUE=DATE:20100830 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20100828 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:9705@www2.adventist.fi SUMMARY:Pyhä Henki -viikonloppu\, Tervajoki SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100827T121302Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20100905T000000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20100904T150000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10284@www2.adventist.fi DESCRIPTION:\n\n Klo 12.00 ulkoilmajumalanpalvelus\, "Jumalan sylissä"\,\ n\n isoisä\, pastori Taisto Hillberg musiikki Simo Ahonen Ruokaa ja muur inpohjalettuja Lasten seikkailu "Afrikan tähteä etsimässä" Jongleeraukse n opetusta ja kasvomaalausta Hartiahierontaa ja verenpaineenmittausta Ru kouskeidas Klo 15.00 Avoin syliopisto –yleisöluento (lastenhoito järjest etty) "sydän kun auki on"\, Taisto Hillberg \n\n Klo 19.00 Pöytälaatikon laulut –konsertti\, Simo Ahonen \n\n www.avoinsyliopistojkl.blogspot.co m ( http://www.avoinsyliopistojkl.blogspot.com )\n\n Korttelijuhlilla tu etaan Sympatia-keräystä ( http://www.sympatia.fi ) ja terveysaseman rake ntamista Ghanaan. \n\n La 4.9. 2010 klo 12.00 – 15.30\, Jyväskylän adven ttikirkon piha\, Ilmarisenkatu 18 \n\n Tervetuloa poikkeamaan! Tapahtuma on maksuton.\n\n SUMMARY:KORTTELIJUHLAT - Jyväskylä LOCATION:Jyväskylän adventtikirkon piha\, Ilmarisenkatu 18 SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Klo 12.00 ulkoilmajumalanpalvelus, "Jumalan sylissä",

  • isoisä, pastori Taisto Hillberg
  • musiikki Simo Ahonen
  • Ruokaa ja muurinpohjalettuja
  • Last en seikkailu "Afrikan tähteä etsimässä"
  • Jongleerauksen opetusta ja kasvomaa lausta
  • Hartiahierontaa ja verenpaineenmittausta
  • Rukouskeidas

Klo 15.00 Avoin syliopisto –yleisöluento (lastenhoito j& auml;rjestetty) "sydän kun auki on", Taisto Hillberg

Klo 19.00 Pöyt&au ml;laatikon laulut –konsertti, Simo Ahonen

www.avoinsyliopistojkl.blogspot.com

Korttelijuhlilla tuetaan Sympatia-keräystä ja terveysaseman rakentam ista Ghanaan.

La 4.9. 201 0 klo 12.00 – 15.30, Jyväskylän adventtikirkon piha, Ilm arisenkatu 18

Tervetuloa poikkeamaan! Tapahtuma on maksuton.

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100920T074053Z DTEND;VALUE=DATE:20100926 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20100924 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10295@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Lehtimajanjuhla - yhteydenjuhla\n\n Teemaviikonloppu 24. - 25 .9.2010\nHopeaniemi\, Hopeaniementie 24 K\, Nummela\n\n Perjantaina 24.9 .\nklo 17.00 Yhteinen sapattiateria\nklo 19.00 Yhteyden avaimia\n\n Sapa ttina 25.9.\nklo 10.00 Yhteyden hinta ja yhteyden juhliminen\nklo 15.00 Yhteyd ja siunauksen sateet\n\n Mukana kanssasi: Kalle\, Sointu ja Teija Venäläinen\,\nRaita Törnqvist-Naskin ja Matti Naskin ym.\n\n Ilmoittaut uminen perjantain sapattiaterialle ja \nsapatin ruokailuihin p. 050 599 5873 tai\n09 224 241\n\n Majoitusvaraukset Hopeaniemessä p. 09 224 24300 \n\n  \n\n SUMMARY:Lehtimajanjuhla - yhteyden juhla\, Hopeaniemi SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Lehtimajanjuhla - yhte ydenjuhla

Teemaviikonlopp u 24. - 25.9.2010
Hopeaniem i, Hopeaniementie 24 K, Nummela

Perjantaina 24.9.
kl o 17.00 Yhteinen sapattiateria
klo 19.00 Yhteyden avaimia

Sapattina 25.9.
klo 1 0.00 Yhteyden hinta ja yhteyden juhliminen
klo 15.00 Yhteyd ja siunauksen sateet

Mukana kanssasi: Kalle, Sointu ja Teija Ven äläinen,
Raita T& ouml;rnqvist-Naskin ja Matti Naskin ym.

Ilmoittautuminen perjantain sapattiaterialle ja sapatin ruokailuihin p. 050 599 587 3 tai
09 224 241

Majoitusvaraukset Hopeaniemessä ; p. 09 224 24300

 

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100920T074908Z DTEND;VALUE=DATE:20100927 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20100924 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10297@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Lapsiperheviikonloppu 24. - 26.9.2010\nKallioniemen leiritila \, Laukaa\n\n \n\n Tule viettämään perheen kanssa yhteistä viikonloppua syksyn ruskaan Kallioniemeen! \n\nOhjelmassa mm. yhdessäoloa\, hengellis tä ohjelmaa\, musiikkia\, iltanuotioita\, herkuttelua\, \ntoimintaa\, ra ikkaasta syysluonnosta nauttimista\, uintia & saunomista\, perheen ja Ju malan kohtaamista. \nTule rentoutumaan!\n\nKohderyhmä: 0-10 vuotiaat lap set\, heidän vanhemmat ja isovanhemmat\n...\nTervetuloa!\n\nLähetä tapah tumakutsut eteenpäin kohderyhmäläisille Facebookissa! ( http://www.faceb ook.com/event.php?eid=130150533681061 )\n\nPS. Jos haluat tulla ohjaajak si ja lastenhoitajaksi\, ota Elluun yhteyttä!\n\nIlmoittautumiset maanan tai 20.9.2010 mennessä: \nHelena Mäentaka / 03-3611 111 / helena.maentak a@adventtikirkko.fi\n\nHinta:\nAikuiset: 54€/vkl\nPerhe (2+2): 150€/vkl\ n\ntai Kallioniemen hinnaston mukaan:\nAikuiset: 27€/vrk\n11-13 v.: 16€/ vrk\n7-10 v.: 14€/vrk\n4-6 v.: 9€/vrk\n0-3 v.: Ilmaiseksi\n\nHUOM! Maksu n voi suorittaa paikan päällä\, mieluiten kortilla.\n\nHintaan sisältyy: \n- kolme ateriaa päivässä\n- majoitus\n- leiriohjelma kaikkineen päivin een\n- aktiviteettijutut (veneet\, sauna\, pelit\, lelut ym.käytössä ole vat tarvikkeet)\n\nOta mukaan: Omat lakanat tai makuupussi\, aluslakana ja tyynyliina\, joka sään vaatteet\, uikkarit & pyyhe\, raamattu jne...\ n\nLisätiedot: \nEliisa Saarinen \nLapsi- ja perhetyön vastaava\n040-704 2 686 / eliisa.saarinen@adventtikirkko.fi \n\n SUMMARY:Lapsiperheviikonloppu\, Laukaa SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

La psiperheviikonloppu 24. - 26.9.2010
Kallioniem en leiritila, Laukaa

Tule viettämään perheen kanssa yhteistä viiko nloppua syksyn ruskaan Kallioniemeen!

Ohjelmassa mm. yhdessäoloa, hengellistä oh jelmaa, musiikkia, iltanuotioita, herkuttelua,
toimintaa, raikkaasta syysluonnosta nauttimista, uintia & saunomista, perheen ja Jumalan kohtaamista.
Tule rentoutumaan!

Kohderyhmä: 0-10 vuotiaat lapset, he idän vanhemmat ja isovanhemmat
...
Tervetuloa!

Lähetä tapahtumakutsut eteenp& auml;in kohderyhmäläisille Facebookissa!

PS. Jo s haluat tulla ohjaajaksi ja lastenhoitajaksi, ota Elluun yhteyttä!

Ilmoittautumiset maanantai 20.9.2010 mennessä:
He lena Mäentaka / 03-3611 111 / helena.maentaka@adventtikirkko.fi

Hinta:
Aikuiset: 54€/v kl
Perhe (2+2): 150€/vkl

tai Kallioniemen hinnaston mukaan:
Aikuiset: 27€/vrk
11-13 v.: 16€/vrk
7- 10 v.: 14€/vrk
4-6 v.: 9€/vrk
0-3 v.: Ilmaiseksi

HUOM! Maksun voi suorittaa paikan päällä, mieluit en kortilla.

Hintaan sisältyy:
- kolme ateriaa p&au ml;ivässä
- majoitus
- leiriohjelma kaikkineen p&aum l;ivineen
- aktiviteettijutut (veneet, sauna, pelit, lelut ym.k&aum l;ytössä olevat tarvikkeet)

Ota mukaan: Omat lakana t tai makuupussi, aluslakana ja tyynyliina, joka sään vaatteet , uikkarit & pyyhe, raamattu jne...

Lisätiedot:
Eliisa Saarinen
Lapsi- ja perhetyön vastaava
040-7042 686 / eliisa.saarinen@adventtikirkko.fi

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100210T091231Z DTEND;VALUE=DATE:20100927 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20100925 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:9706@www2.adventist.fi SUMMARY:Pyhä Henki -viikonloppu\, Annankatu 7\, Helsinki SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100920T072930Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20100925T170000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20100925T160000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10293@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Syysjuhlat Lahden adventtikirkossa\n\n Uudenmaankatu 14\, Lah ti\n\n Syysjuhlat sapattina 25.9. klo 10.00 alkaen.\nPuhujina Irja Korpi järvi ja Arja Rytkönen.\n\n Ruokailun jälkeen iltapäivätilaisuus.\n\n Te rvetuloa!\n\n SUMMARY:Syysjuhlat\, Lahti SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Syysjuhlat Lahden adve nttikirkossa

Uudenmaankat u 14, Lahti

Syysjuhlat sa pattina 25.9. klo 10.00 alkaen.
Puhujina Irja Korpijärvi ja Arja Rytkönen.

Ruokailun jälkeen iltapäiv&au ml;tilaisuus.

Ter vetuloa!

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100920T072613Z DTEND;VALUE=DATE:20101108 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20101003 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10292@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Jeesus sinua varten -tilaisuudet\n\n Kauhajoen adventtikirkos sa\, Hyypäntie 30\, Kauhajoki\n\n Tilaisuudet alkavat su 3.10 ja jatkuva t su 7.11. asti. \nPuhujana Joel Saarinen.\n\n Lämpimästi tervetuloa til aisuuksiin.\n\n Lisätietoja Kauhajoen adventtiseurakunnan ( http://kauha joki.adventist.fi ) sivuilta\n\n Tiedustelut Hilkka Honkaranta puh. 040 826 9053\n\n SUMMARY:Jeesus sinua varten\, Kauhajoki SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Jeesus sinua varten -t ilaisuudet

Kauhajoen adve nttikirkossa, Hyypäntie 30, Kauhajoki

Tilaisuudet alkavat su 3.10 ja jatkuvat su 7.11. asti.
Puhujana Joel Saarinen.

Lämpimäs ti tervetuloa tilaisuuksiin.

Lisätietoja Ka uhajoen adventtiseurakunnan sivuilta

Tiedustelut Hilkka Honkaranta puh. 040 826 9053 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100920T073300Z DTEND;VALUE=DATE:20101004 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20101003 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10294@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Luomisaiheinen luento Kokkolassa\n\n Su 3.10.2010 klo 14.00 a lkaen\nSosiaali- ja terveysalanopiston auditoriossa\nTerveystie 1\, Kokk ola\n\n Puhujina Joni Ruokamo ja Erkki Jokisalo Luominen -kustannukselta .\nLuennon kesto n. kaksi tuntia\, keskustelulle varattu aikaa yksi tunt i.\n\n Tilaisuuden järjestää Kokkolan adventtiseurakunta\n\n Tervetuloa! \n\n SUMMARY:Luomisaiheinen luento\, Kokkola SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Luomisaiheinen luento Kokkolassa

Su 3.10.2010 k lo 14.00 alkaen
Sosiaali- j a terveysalanopiston auditoriossa
Terveystie 1, Kokkola

Puhujina Joni Ruokamo ja Erkki Jokisalo Luominen -kustannukselta.
Luennon kesto n. kaksi tuntia , keskustelulle varattu aikaa yksi tunti.

Tilaisuuden järjestää Kokkolan adventtis eurakunta

Tervetuloa!

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100920T074502Z DTEND;VALUE=DATE:20101018 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20101015 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10296@www2.adventist.fi DESCRIPTION:PERUUTETTU:\nLähimmäisen kohtaaminen -\nSielunhoidon alkeet\n \n 15. - 17.10\,2010 (pe ilta - su puolipäivä)\nSuomen kristillinen yhte iskoulu\,\nToivonlinnantie 630\, Piikkiö\n\n Opettajana Kalervo Aromäki\ n\n Hinta 120 €/2 vrk\n\n Ilmoittautumiset ja tiedustelut:\nmervi.tukiai nen@adventtikirkko.fi tai 03 361 1279\n\n Kristillisessä elämässä kasvu ja uudistuminen on tärkeää\nja osaksi tätä prosessia on syksylle 2010 su unniteltu \nuseita aikuiskoulutustapahtumia eri seurakunnissa\,\njoista tämä on yksi.\n\n Näihin koulutustapahtumiin kannattaa tulla kauempaakin !\nTervetuloa!\n\n Järjestää: Suomen Adventtikirkon aikuiskoulutus\n\n SUMMARY:PERUUTETTU -Lähimmäisen kohtaaminen - Sielunhoidon perusteet -kou lutus\, Piikkiö SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

PERUUTETTU:
Lähimmäisen kohtaaminen -
Sielunhoidon alkeet

15. - 17.10,2010 (pe ilta - su puolipäivä )
Suomen kristillinen yhtei skoulu,
Toivonlinnantie 630 , Piikkiö

Opettajana Kalervo Aromäki

Hin ta 120 €/2 vrk

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
mervi.tukiainen@adventtikirkko.fi tai 03 361 1279

< span style="font-size: medium;">Kristillisessä elämäss&au ml; kasvu ja uudistuminen on tärkeää
ja osaksi t&aum l;tä prosessia on syksylle 2010 suunniteltu
useita aikuiskoul utustapahtumia eri seurakunnissa,
joista tämä on yksi.

Näihin koulutustapahtu miin kannattaa tulla kauempaakin!
Tervetuloa!

< span style="font-size: medium;">Järjestää: Suomen Adventt ikirkon aikuiskoulutus

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20101028T090550Z DTEND;VALUE=DATE:20101206 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20101030 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10313@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Ajankohtaista sanomaa Imatralla\n\n Imatran adventtikirkossa\ , Jukankatu 7\n30.10. - 5.12.2010\n\n Puhujana Matti Markkanen.\n\n Tila isuudet ovat sunnuntaisin klo 15.00\,\ntiistaisin ja keskiviikkoisin klo 18.00.\n\n Tervetuloa!\n\n SUMMARY:Ajankohtaista sanomaa Imatralla SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Ajankohtaista sanomaa Imatralla

Imatran adventtikirkossa, Jukan katu 7
30.10. - 5.12.2010

Puhujana Matti Markkanen.< /span>

Tilaisuudet ovat sunnunta isin klo 15.00,
tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 18.00.

Tervetuloa!

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100210T091317Z DTEND;VALUE=DATE:20101107 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20101030 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:9707@www2.adventist.fi SUMMARY:Rukousviikko SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100929T073351Z DTEND;VALUE=DATE:20101108 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20101105 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10301@www2.adventist.fi DESCRIPTION: Kymmenen käskyä nykyajassa\n\n 5. - 7.11.2010 \nJyväskylän a dventtikirkko\,\nIlmarisenkatu 18\, Jyväskylä\n\n  Kymmenet käskyt ovat ainutlaatuinen laki kaukaa historiasta\, sillä sitä voi nykyajankin ihmi nen tyytyväisenä lukea.\n Mutta mitä ne ovat alunperin tarkoittaneet?\n Miten niitä voi järkevästi soveltaa nykyään?\n \n Teologian tohtori ja p idetty opettaja Kai Arasola\n johdattaa ymmärtämään kymmenen käskyn alku peräistä merkitystä historian\, arkeologian ja Raamatun kautta\n ja poht imaan sovelluksia tähän päivään.\n \n Perjantai 5.11.\n klo 18.00-19.30 Miksi Kymmenen käskyä?\n \n\n Lauantai 6.11. \n klo 10.00 Ensimmäinen kä sky\n klo 12.00 lounas Sympatia-keräyksen hyväksi\n klo 13.00 - 14.15 Kä skyjen vertailua\n klo 14.30 - 15.45 Käskyt 2-4\n klo 16.00 - 17.30 Mihi n käskyt riittävät?\n \n\n Sunnuntai 7.11.\n klo 10.00 - 11.30 Käskyt 5- 10\n klo 11.45 - 13.00 Kymmenet käskyt ja Uusi testamentti\n \n Vapaaeht oinen ruokamaksu Sympatia-keräykseen:\n 50 % kotimaahan\, 50 % terveysas ema Ghanaan\n \n Tervetuloa oppimaan ja saamaan uusia näköaloja!\n Vapaa pääsy.\n\n \n\n Kristillisessä elämässä kasvu ja uudistuminen on tärkeä ä\nja osaksi tätä prosessia on syksylle 2010 suunniteltu \nuseita aikuis koulutustapahtumia eri seurakunnissa\,\njoista tämä on yksi.\n\n Näihin koulutustapahtumiin kannattaa tulla kauempaakin!\nTervetuloa!\n\n Järjes tää: Suomen Adventtikirkon aikuiskoulutus\n\n  \n\n SUMMARY:Kymmenen käskyä nykyajassa\, Jyväskylä SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Kymmenen k&au ml;skyä nykyajassa

5. - 7.11.2010
Jyv&au ml;skylän adventtikirkko,
Ilmarisenkatu 18, Jyväskylä

 Kymmenet käskyt ovat ainutlaatuinen laki kaukaa historiasta, sillä sit& auml; voi nykyajankin ihminen tyytyväisenä lukea.
Mutta mitä ne ovat alunperin tark oittaneet?
Miten niitä ; voi järkevästi soveltaa nykyään?

Teologian tohtori ja pidetty opettaj a Kai Arasola
johdattaa ym märtämään kymmenen käskyn alkuperäistä ; merkitystä historian, arkeologian ja Raamatun kautta
ja pohtimaan sovelluksia tähä ;n päivään.

Perjantai 5.11.
kl o 18.00-19.30 Miksi Kymmenen käskyä?

Lau antai 6.11.
klo 10.00 Ens immäinen käsky
k lo 12.00 lounas Sympatia-keräyksen hyväksi
klo 13.00 - 14.15 Käskyjen vertailua
klo 14.30 - 15.45 Käskyt 2-4
klo 16.00 - 17.30 Mih in käskyt riittävät?

Sunnuntai 7.11 .
klo 10.00 - 11.30 Kä ;skyt 5-10
klo 11.45 - 13. 00 Kymmenet käskyt ja Uusi testamentti

Vapaaeh toinen ruokamaksu Sympatia-keräykseen:
50 % kotimaahan, 50 % terveysasema Ghanaan

Tervetuloa oppimaan ja saamaan uusia näköaloja!
Vapaa pääsy.


Kristillisessä elämässä kasvu ja uudi stuminen on tärkeää
ja osaksi tätä prosess ia on syksylle 2010 suunniteltu
useita aikuiskoulutustapahtumia er i seurakunnissa,
joista tämä on yksi.

Näihin koulutustapahtumiin kannattaa tul la kauempaakin!
Tervetuloa!

Järjestää: Suomen Adventtikirkon aikuiskoulu tus

 

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20101019T034024Z DTEND;VALUE=DATE:20101108 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20101105 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10307@www2.adventist.fi DESCRIPTION: ( http://www2.adventist.fi/asset/10924 )Kristittyjen yhteise t valtakunnalliset vankilalähetyspäivät 5.-7.11.2010 Tampereella\n\n Tam pereen adventtikirkko\, Ilomäentie 5\n\n Lataa itsellesi pdf-käsiohjelma (1Mt)\n ( http://www2.adventist.fi/asset/10924 )\n\n Ilmoittautuminen 2 8.10. mennessä ruokailun takia:\n\n Jorma Katainen torstaisin klo 9-12\, gsm 045 139 1555\, tekstiviestit ja sähköposti jormakatainen@gmail.com koska vain\, Mauri Laine gsm 0040 538 8922\, sähköposti mauri.y.laine@gm ail.com. Ruokailut\, aamiainen 4 e\, la lounas 8 e\, päivällinen tai su lounas 7 e\, iltapala 4 e Tervetuloa!\n\n \n\n SUMMARY:Vankilalähetyspäivät\, Tampere LOCATION:Tampereen adventtikirkko\, Ilomäentie 5 SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Kristittyjen yhteiset valtakunnalliset vankilalä hetyspäivät 5.-7.11.2010 Tampereella

Tampereen adventtikirkko, Ilomä ;entie 5

Lataa itsellesi pdf-käsiohjelma (1Mt )

Ilmoittautumi nen 28.10. mennessä ruokailun takia:

  • Jorma Katainen torstaisin klo 9-12, gsm 045 139 1 555, tekstiviestit ja sähköposti jormakatainen@gmail.com koska vain,
  • Mauri Laine gsm 0040 538 8922, sähköposti mauri.y.laine@gmail.com.
  • Ruokailut, aamiainen 4 e, la louna s 8 e, päivällinen tai su lounas 7 e, iltapala 4 e

Tervetuloa!

Google-kartan esikatselu

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20101028T091254Z DTEND;VALUE=DATE:20101114 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20101113 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10314@www2.adventist.fi DESCRIPTION:"Yhdessä perille"\n\n 13.11.2010 Lahden adventtikirkko\,\nUud enmaankatu 14\n\n Kaikenikäisten raamattutunti ja jumalanpalvelus\,\nter vetuloa lapset\, nuoret ja aikuiset! \n\n Iltapäivällä seurakunnalle inn ostusta ja koulutusta\nmm. aiheista:\n- Lapsi- ja nuorisoystävällinen se urakunta\n- Miten päästään yhdessä perille?\n- Tulevaisuuden seurakunnan rakentaminen\n\n Ohjelma:\n10.00 Isän kämmenellä -raamattutunti kaikeni käisille\n11.00 "Yhdessä perille" -jumalanpalvelus\n12.00 Lounas\n13.00 "Yhdessä perille" -iltapäivä\n\n Mukana mm. Eliisa Saarinen & co.\n\n Te rvetuloa läheltä ja kaukaa!\n\n SUMMARY:Yhdessä perille\, Lahti SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

"Yhdessä perille"

13.11.2010 Lahden adven ttikirkko,
Uudenmaankatu 14

Kaikenikäisten raam attutunti ja jumalanpalvelus,
tervetuloa lapset, nuoret ja aikuiset!

Iltapäivällä seurakunnalle innostusta j a koulutusta
mm. aiheista:< /span>
- Lapsi- ja nuorisoystä ;vällinen seurakunta
- Miten päästään yhdessä perille?
- Tulevaisuuden seurakunnan rakentaminen< /span>

Ohjelma:
10.00 Isän kämme nellä -raamattutunti kaikenikäisille
11.00 "Yhdessä perille" -jumalanpalvelus
12.00 Lounas
13.00 "Yhdessä perille" -iltapäiv&aum l;

Mukana mm. Eliisa Saar inen & co.

Tervetuloa läheltä ja kaukaa!

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20101109T110755Z DTEND;VALUE=DATE:20101114 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20101113 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10317@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Ylistyslaulu kunnian Kuninkaalle\n\n 13.11.2010 Helsinki Kall ion adventtikirkossa\nCastreninkatu 12\n\n Raamatun laulukirjan aarteide n äärellä kanssasi Kai Arasola \nja Adventus-kuoro\, johtajana Sointu Ve näläinen ja säestäjänä\nMelisa Stevanovic.\n\n Ohjelma:\n\n 11.00 jumala npalvelus 2Ylistys kunnian Kuninkaalle"\n13.00 tarjoilu\n14.00 2-osainen iltapäivätilaisuus (välillä lyhyt väliaika)\n         1. Kunnian Kuning as johdattaa\n         2. Kunnian Kuningas huolehtii\n\n Ohjelma esitetä än myös Turun Betel-kirkossa 15.1.2011\nja Tampereen Ilomäentien adventt ikirkossa myöhemmin\nilmoitettavana ajankohtana (aiemmin ilmoitettuun aj an-\nkohtaan on tulossa muutos).\n\n SUMMARY:Ylistyslaulu kunnian Kuninkaalle\, Helsinki SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Ylistyslaulu kunnian Kuninkaal le

13.11.2010 He lsinki Kallion adventtikirkossa
Castreninkatu 12

Raa matun laulukirjan aarteiden äärellä kanssasi Kai Arasola
ja Adventus-kuoro, johtaja na Sointu Venäläinen ja säestäjänä< br />Melisa Stevanovic.

< strong>Ohjelma:

11.00 jumalanpalvelus 2Ylistys kunnian Kuninkaalle"
13.00 tarjoilu
14.00 2-osainen iltapä ;ivätilaisuus (välillä lyhyt väliaika)
< span style="font-size: medium;">      &nbs p;  1. Kunnian Kuningas johdattaa
         2. Kunnian Kuningas huolehtii

Ohjelm a esitetään myös Turun Betel-kirkossa 15.1.2011
ja Tampereen Ilomäentien advent tikirkossa myöhemmin
i lmoitettavana ajankohtana (aiemmin ilmoitettuun ajan-
kohtaan on tulossa muutos).

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20101109T113156Z DTEND;VALUE=DATE:20101114 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20101113 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10320@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Jumalanpalvelus ja yhteislaulutilaisuus\n\n Kultttuurikeskus STOA:n kerhohuone\,\nTurunlinnantie 1 (Puotinharju - Itäkeskus)\n\n klo 11.00 Jumalanpalvelus\nklo 12.30 Yhteislauluiltapäivä\n\n Tervetuloa lau lamaan ja kuuntelemaan!\n\n Järjestää: Itis-ryhmä adventtikirkosta\n\n SUMMARY:Jumalanpalvelus ja yhteislaulutilaisuus\, Helsinki SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Jumalanpalvelus ja yhteislauluti laisuus

Kultttuu rikeskus STOA:n kerhohuone,
Turunlinnantie 1 (Puotinharju - Itäkeskus)

klo 11.00 Jumalanpalvelus
klo 12.30 Yhteislauluiltapäivä

Tervetuloa laulamaan ja kuuntelem aan!

Järjestä&a uml;: Itis-ryhmä adventtikirkosta

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100929T073924Z DTEND;VALUE=DATE:20101121 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20101120 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10302@www2.adventist.fi DESCRIPTION: Vie Viesti -päivä\nEvankelioinnin mahdollisuuksia\n\n (Jos e t pääse paikan päälle\, katso ohjelmaa netissä ( http://www2.adventist.f i/article/videokoe ))\n\n 20.11.2010  klo 11.00 alkaen\nAitolahden adven ttikirkolla\,\nKetarantie 4\, Tampere\n\n Opettajana: Kai Arasola\, Atte Helminen\,\nAimo Helminen ja Orvo Miettinen\n\n Kristillisessä elämässä kasvu ja uudistuminen on tärkeää\nja osaksi tätä prosessia on syksylle 2010 suunniteltu \nuseita aikuiskoulutustapahtumia eri seurakunnissa\,\n joista tämä on yksi.\n\n Toivomme runsasta osanottoa\, koska kaikki merk it viittaavat\nsiihen\, että nyt Jumala haluaa rivit järjestykseen ja vo imaa\nevankeliointiin. Muutoin aika ei lopu eikä Jeesus saavu.\n\n Koska työ on Jumalan voimallisissa käsissä\, meillä on \ntoivoa tuloksista. R ukoillaan "Vie viesti" -päivän onnistu-\nmista\, että tapahtuma ei olisi vain läpihuutojuttu\, vaan\nPyhän Hengen innoittama ja varustama.\n\n N äihin koulutustapahtumiin kannattaa tulla kauempaakin!\nTervetuloa!\n\n Ohjelma:\n11.00 Raamattutunti: Evankeliumi ja media\, Orvo Miettinen\n          Lähetyskertomus\, Irja Korpijärvi\n12.15 Saarna: Elävä kirje\, Ai mo Helminen\n\n 13.00 Ruokailu (ilmoittaudu kts. alla)\n\n 14.15 Kotikir kot ja kasvuryhmät\, Atte Helminen\n         Keskustelua\n16.00 Vie vies ti -koulutusohjelman esittelyä\, Kai Arasola\n         Keskustelua\n17.1 5 Työnäkyni evankelioinnista\, Atte Helminen\, Aimo Helminen\,\n         Kai Arasola\n\n 18.00 Ruokailu (ilmoittaudu kts. alla)\n\n 19.00 Näin e vankelioin\, Riitta Kolari\, Esa Nystén\, Jari Ruissalo\n         Keskus telua\n         Päätös\, Kai Arasola\n\n Ruokailuihin ilmoittautuminen 1 6.11. mennessä Helena Mäentaka \npuh. 03-361 1227 tai helena.maentaka@ad venttikirkko.fi ( mailto:helena.maentaka@adventtikirkko.fi ).\n\n \n\n J ärjestää: Suomen Adventtikirkon aikuiskoulutus\n\n SUMMARY:Vie Viesti -päivä - Evankelioinnin mahdollisuuksia\, Aitolahti\, Tampere SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Vie Viesti -p äivä
Evankelioinnin mahdollisuuksia

(Jos et pääse paikan päälle, katso ohjelmaa ne tissä)

20.11.2010  klo 11.00 al kaen
Aitolahden adventtikir kolla,
Ketarantie 4, Tamper e

Opettajana: Kai A rasola, Atte Helminen,
Aimo Helminen ja Orvo Miettinen

< p>Kristillisessä elämäss ä kasvu ja uudistuminen on tärkeää
ja osaksi t& auml;tä prosessia on syksylle 2010 suunniteltu
useita aikuisk oulutustapahtumia eri seurakunnissa,
joista tämä on yksi.

Toivomme runsasta osanot toa, koska kaikki merkit viittaavat
siihen, että nyt Jumala ha luaa rivit järjestykseen ja voimaa
evankeliointiin. Muutoin ai ka ei lopu eikä Jeesus saavu.

Koska työ on Jumalan voimallisissa käsissä, mei llä on
toivoa tuloksista. Rukoillaan "Vie viesti" -päiv& auml;n onnistu-
mista, että tapahtuma ei olisi vain läpih uutojuttu, vaan
Pyhän Hengen innoittama ja varustama.

Näihin koulutustapahtu miin kannattaa tulla kauempaakin!
Tervetuloa!

Ohjelma:
11.00 Raamattut unti: Evankeliumi ja media, Orvo Miettinen
          Lähetyskertomus, Irja Korpijärvi
12.15 Saarna: Elävä kirje, Aimo Helminen

13.00 Ruokailu (ilmoittaudu kts. alla)

14.15 Kotikirkot ja kasvuryhm&a uml;t, Atte Helminen
       &nbs p; Keskustelua
16.00 Vie viesti -koulutusohjelman esittelyä, K ai Arasola
         Keskust elua
17.15 Työnäkyni evankelioinnista, Atte Helminen, Aim o Helminen,
         Kai Ar asola

18.00 Ruokailu (ilm oittaudu kts. alla)

19.00 Näin evankelioin, Riitta Kolari, Esa Nystén, Jari Ruissalo< br />         Keskustelua
& nbsp;        Päätös, K ai Arasola

Ruokailuihin i lmoittautuminen 16.11. mennessä Helena Mäentaka
puh. 03- 361 1227 tai helena.m aentaka@adventtikirkko.fi.


Jä ;rjestää: Suomen Adventtikirkon aikuiskoulutus

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20101109T112827Z DTEND;VALUE=DATE:20101122 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20101120 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10319@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Arjen taiturit\, arjen onni ja ahdistus\n\n 20. - 21.11.2010 Hopeaniemessä\nHopeaniementie 24 K\, Nummela\n\n Tilaisuudet alkavat 20. 11. klo 13.30 ja päättyvät 21.11.klo 13.\n\n Teemoja ovat mm. Alakulosta yläkuloon\, Eroon turhasta tavarasta\nja sotkusta\, Parempaa kohtaamist a\, Rakkaudet ja roolikartat\, \nOman arjen ja elämän pohjapiirros.\n\n Ritva Kuusisto\, kouluttaja ja terveydenhoitaja\nTarja Niittyaro\, sosia alityöntekijä\n\n Mahdollisuus yöpymiseen ja ruokailuihin. Ilmoittautumi set ja lisätiedot:\nMyyntipalvelu: 09 2242 4300 tai myyntipalvelu@hopean iemi.fi ( mailto:myyntipalvelu@hopeaniemi.fi )\n\n SUMMARY:Arjen taiturit\, arjen onni ja ahdistus\, Nummela SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Arjen taiturit, arjen onni ja ahdistus

20. - 2 1.11.2010 Hopeaniemessä
Hopeaniementie 24 K, Nummela

Tilaisuudet alkavat 20.11. klo 13.30 ja päättyvät 2 1.11.klo 13.

Teemoja ovat mm. Alakulosta yläkuloon, Eroon turhasta tavarasta
ja sotkusta, Parempaa kohtaamista, Rakkaud et ja roolikartat,
Oman ar jen ja elämän pohjapiirros.

Ritva Kuusisto, kouluttaja ja terveydenhoitaja
Tarja Niittyaro, sosiaalityöntekij ä

Mahdollisuus y&oum l;pymiseen ja ruokailuihin. Ilmoittautumiset ja lisätiedot:< br />Myyntipalvelu: 09 2242 4300 tai myyntipalvelu@hopeaniemi.fi

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100929T074101Z DTEND;VALUE=DATE:20101129 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20101126 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10303@www2.adventist.fi DESCRIPTION:  \n\n Adventtisanoman ajankohtaisuus\n\n Tapahtuma peruttu v ähäisen osanottajamäärän vuoksi.\n\n  \n\n 26. - 28.11.2010 \nSuomen kri stillinen yhteiskoulu\,\nToivonlinnantie 630\, Piikkiö\n\n Opettajina: K ai Arasola ja Kalervo Aromäki\n\n Tapahtuman hinta 80 € omin liinavaatte in. \n\n Ilmoittautumiset ja tiedustelut:\nmervi.tukiainen@adventtikirkk o.fi tai 03 361 1279\n\n Kristillisessä elämässä kasvu ja uudistuminen o n tärkeää\nja osaksi tätä prosessia on syksylle 2010 suunniteltu \nuseit a aikuiskoulutustapahtumia eri seurakunnissa\,\njoista tämä on yksi.\n\n Näihin koulutustapahtumiin kannattaa tulla kauempaakin!\nTervetuloa!\n\ n Järjestää: Suomen Adventtikirkon aikuiskoulutus\n\n SUMMARY:Adventtisanoman ajankohtaisuus. Piikkiö -Peruttu SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

 < /p>

Adventtisanoman ajankohtaisuus< br />

Tapahtuma peruttu v ähäisen osanottajamäärän vuoksi.

 

26. - 28.11.2010 < br />Suomen kristillinen yhteiskoulu,
Toivonlinnantie 630, Piikki& ouml;

Opettajina: Kai Ara sola ja Kalervo Aromäki

Tapahtuman hinta 80 € omin liinavaattein.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
mervi.tukiainen@adventtikirkko.fi tai 0 3 361 1279

Kristillisess& auml; elämässä kasvu ja uudistuminen on tärkeä& auml;
ja osaksi tätä prosessia on syksylle 2010 suunnitel tu
useita aikuiskoulutustapahtumia eri seurakunnissa,
joista tämä on yksi.

N äihin koulutustapahtumiin kannattaa tulla kauempaakin!
Tervetu loa!

Järjest&a uml;ä: Suomen Adventtikirkon aikuiskoulutus

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20101117T065536Z DTEND;VALUE=DATE:20101129 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20101127 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044636Z UID:10327@www2.adventist.fi DESCRIPTION:\n\n Wintley A. Phipps Suomeen !\n\n  \n\n Maailman kuulu Yhd ysvaltalainen laulaja ja puhuja Wintley A. Phipps vierailee Suomessa 27. - 28.11.2010. \n\n Vierailunsa yhteydessä hän esiintyy "Operaatio Joulu n lapsi" tapahtumassa Helsingissä Meilahden kirkossa\, Pihlajatie 16\, s unnuntaina 28.11.klo 18.00. \n\n Lauantaina 27.11. klo 11.00 Wintley Phi pps pitää saarnan adventtiseurakunnan jumalanpalveluksessa\, Nummelan ev .lut.kirkossa\, Kappelitie 5.\n\n  \n\n Wintley A. Phipps on tehnyt merk ittävän uran laulajana ja puhujana. Hän on tullut Yhdysvalloissa tunnetu ksi "presidenttien hovilaulajana"\, sillä hän on viimeisten vuosikymment en aikana laulanut useissa presidenttien järjestämissä erilaissa tilaisu uksissa. Hänen laulunsa muistetaan mm. Presidentti Obaman virkaanastujai sista tammikuussa 2009. Tämän lisäksi hän on esiintynyt myös aikaisempie n presidenttien mm. Ronald\, Reaganin\, George H.W. Bushin\, Bill Clinto nin ja George W. Bushin järjestämissä tilaisuuksissa.\n\n  \n\n Wintley Phippsin laulusta ovat saaneet nauttia myös monet muut kansainvälisesti tunnetut henkilöt. Hän on laulanut mm. Etelä-Afrikan presidentti Nelson Mandelalle\, Paavi Johannes Paavali II:lle\, ollut Billy Grahamin kiertu een soololaulajana sekä vierailevana tähtenä Oprah Wintfreyn televisio o hjelmissa ja laulavana vieraana toisen maailmankuulun laulajan Diana Ros sin häissä. Wintley Phipps on nimetty Yhdysvalloissa myös kahteen ottees een Grammy Awards ehdokkaaksi.\n\n  \n\n Tällä hetkellä Wintley A. Phipp s toimii laulaja uransa lisäksi mm. "U.S. Dream Academy" presidenttinä. Tämä hänen perustamansa hyväntekeväisyysorganisaatio toimii erityisesti lasten ja nuorten hyväksi\, keskeisenä ajatuksenaan syrjäytymisen ehkäis eminen ja parempien elinmahdollisuuksien luominen. Wintley A. Phippsin t yön ja toiminnan keskeisenä voimana on hänen kristillinen uskonsa\, jonk a hän kauniilla ja selkeällä tavalla tuo esille esiintymisiensä yhteydes sä. Hänen youtubessa oleva video "Amazing Grace" on tällä hetkellä maail man katsotuin hengellisen musiikin musiikkivideo\, ja sen on nähnyt jo y li 8 miljoonan katsojaa eri puolilla maailmaa http://www.youtube.com/wat ch?v=DMF_24cQqT0 ( http://www.youtube.com/watch?v=DMF_24cQqT0 ).\n\n  \n \n Suomalaisilla on ainutkertainen mahdollisuus nähdä ja kuulla Wintley A. Phippsiä Helsingissä Meilahden kirkossa\, 28.11.2010\, klo 18 järjest ettävässä "Operaatio Joulun lapsi" hyväntekeväisyys juhlassa ja konserti ssa ja Nummelalaisilla Adventtikirkon sapatti-jumalanpalveluksessa lauan taina 27.11. klo 11.00 Nummelan kirkossa.   \n\n SUMMARY:Wintley A. Phipps Suomeen SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Wintley A. Phipps Suomeen !

 

Maailman kuulu Yhdysvaltalainen laula ja ja puhuja Wintley A. Phipps vierailee Suomessa 27. - 28.11.2010.

Vierailuns a yhteydessä hän esiintyy "Operaatio Joulun lapsi" tapahtumas sa Helsingiss&a uml; Meilahden kirkossa, Pihlajatie 16, sunnuntaina 28.11.klo 18.00.

Lauantaina 27.11. klo 11.00 Wintley Phipps pitää saarnan adventtiseurakunnan jumalanpalveluksessa, Nummelan ev.lut.kirkossa, Kappelitie 5.

 

Wintley A. Phipps on tehnyt merkittävän u ran laulajana ja puhujana. Hän on tullut Yhdysvalloissa tunnetuksi "presidenttien hovilaulajana", sillä hän on viimeisten vuosi kymmenten aikana laulanut useissa presidenttien järjestämiss& auml; erilaissa tilaisuuksissa. Hänen laulunsa muistetaan mm. Pres identti Obaman virkaanastujaisista tammikuussa 2009. Tämän lis äksi hän on esiintynyt myös aikaisempien presidenttien m m. Ronald, Reaganin, George H.W. Bushin, Bill Clintonin ja George W. Bu shin järjestämissä tilaisuuksissa.

 

Wintley Phippsin laulusta ovat sa aneet nauttia myös monet muut kansainvälisesti tunnetut henki löt. Hän on laulanut mm. Etelä-Afrikan presidentti Nelso n Mandelalle, Paavi Johannes Paavali II:lle, ollut Billy Grahamin kiert ueen soololaulajana sekä vierailevana tähtenä Oprah Wintf reyn televisio ohjelmissa ja laulavana vieraana toisen maailmankuulun l aulajan Diana Rossin häissä. Wintley Phipps on nimetty Yhdysv alloissa myös kahteen otteeseen Grammy Awards ehdokkaaksi.< /p>

 

Tällä he tkellä Wintley A. Phipps toimii laulaja uransa lisäksi mm. "U .S. Dream Academy" presidenttinä. Tämä hänen perusta mansa hyväntekeväisyysorganisaatio toimii erityisesti lasten ja nuorten hyväksi, keskeisenä ajatuksenaan syrjäytymise n ehkäiseminen ja parempien elinmahdollisuuksien luominen. Wintley A. Phippsin työn ja toiminnan keskeisenä voimana on hän en kristillinen uskonsa, jonka hän kauniilla ja selkeällä tavalla tuo esille esiintymisiensä yhteydessä. Hänen yo utubessa oleva video "Amazing Grace" on tällä hetkellä m aailman katsotuin hengellisen musiikin musiikkivideo, ja sen on nä hnyt jo yli 8 miljoonan katsojaa eri puolilla maailmaa http://www.youtube.com/watch?v=DMF_2 4cQqT0.

 

Suomalaisilla on ainutkertainen mahdollisuus nähdä ja kuulla Wintley A. Phippsiä Helsingissä Meilahden kirkossa, 28.11.201 0, klo 18 järjestettävässä "Operaatio Joulun lapsi" hyväntekeväisyys juhlassa ja konsertissa ja Nummelalaisilla Adventtikirkon sapatti-jumalanpalveluksessa lauantaina 27.11. klo 11.00 Nummelan kirkossa.   

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20100210T091353Z DTEND;VALUE=DATE:20101129 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20101127 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:9708@www2.adventist.fi SUMMARY:Pyhä Henki -viikonloppu\, Joensuu SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20101115T120258Z DTEND;VALUE=DATE:20101205 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20101203 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044636Z UID:10326@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Kukkuramitta\n\n Pyhä Henki Päivät 3. - 4.12.2011\nJoensuun A dventtikirkko\, Tikkamäentie 8\n\n Ohjelma pe 3.12.\n\n 18.00 Hengen kas te ja lopunajan herätys\, Kai Arasola\n\n Ohjelma la 4.12.\n\n 10.00 Jum alanpalvelus\, Pyhän Hengen työmaa\, Atte Helminen\n11.00 Raamattutunti\ , Kai Arasola\n         Ruokailu\n13.00 Hengen vastaanottaminen ja vaiku tus\, Kai Arasola\n15.00 Elämän tarkoitus ja ilo Pyhässä Hengessä\, Atte Helminen\n\n SUMMARY:Pyhä Henki Päivät\, Joensuu SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Kukkuramitta

Pyhä Henki Päivät 3. - 4.12.2011
Joensuun Adventtikirkko, Tikkamä ;entie 8

Ohjelma pe 3.12.

18.00 Hengen kaste ja lopunajan herätys, Kai Arasola

Ohjelma la 4.12.

10.00 Jumalanpalvelus, Pyhän Hengen työmaa, Atte Helmine n
11.00 Raamattutunti, Kai Arasola
   & nbsp;     Ruokailu
13.00 Hengen vastaanottaminen ja vaikutus, Kai Arasola
15.00 Elämän tarkoitus ja ilo Pyhässä Hengessä, Atte Helminen

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20101201T120126Z DTEND;VALUE=DATE:20101205 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20101204 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044636Z UID:10339@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Nuoriso- ja kansainvälinen sapatti\n\n Pietarsaaren adventtik irkossa\, Skutnäsinkatu 2\n4.12.2010\n\n Mukana Mariel Pilois.\n\n Klo 1 0 raamattutunti\, klo 11.20 jumalanpalvelus\,\njonka jälkeen ruokailu.\n \n Iltapäivällä yhdessäoloa laulun ja todistusten merkeissä. \nIllalla k okoonnumme urheiluhalliin\, jossa voimme pelata\,\nharrastaa seinäkiipei lyä ja vain olla yhdessä.\n\n Tervetuloa läheltä ja kaukaa.\n\n SUMMARY:Nuoriso- jan kansainvälinen sapatti\, Pietarsaari SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Nuoriso- ja kansainvälinen sapatti

Pietarsaaren adventtikirkossa, Sk utnäsinkatu 2
4.12.2010

Mukana Mariel Pilois.

Klo 10 raamattutunti, klo 11.20 jumalanpalvelus,
jonka jälkeen ruokailu.

Iltapäivällä yhdessäoloa l aulun ja todistusten merkeissä.
Illalla kokoonnumme urheiluhalliin, jossa voimme pelata,
harrastaa seinäkiipeily&au ml; ja vain olla yhdessä.

Tervetuloa läheltä ja kaukaa.

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20101028T094103Z DTEND;VALUE=DATE:20101206 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20101205 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10315@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Tampere-talossa 5.12.2010\n\n Valtakunnallinen hyväntekeväisy ys- \nja palvelutapahtuma SympatiaTori Ruoka-ja käsityömyyjäiset ja palv elutori klo 12-15\, \nharvinainen Elvis-konsertti klo 13.30\,\nhyvänteke väisyyshuutokauppa klo 14.00\, \nvapaaehtoisten rekrytointimessut klo 12 -18\, \nluennoi mm. onnellisuusprofessori Markku Ojanen\, \nlastenteatte riryhmä Pulputinpannu esiintyy klo 14.00.\n\nTapahtuman tuotto käytetään kotimaan avustustyöhön\, \njonka erityiskohteina ovat mm. yksinhuoltaja t\, työttömät\, \nsyrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja vanhukset sekä \n elintapasairauksista kärsivät.\n \nTapahtumaan on vapaa pääsy. Sen järje stää kehitysyhteistyö- ja\navustusjärjestö ADRA Finland säätiö yhteistyö ssä Adventtikirkon \nSympatiakeräyksen kanssa.\n\n Lisätietoja ( http:// web.mac.com/adra.finland/SympatiaTori/Tervetuloa.html )\n\n SUMMARY:SympatiaTori\, Tampere SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Tampere-talossa 5.12.2010

Valtakunnallinen hyväntekeväisyys-
ja pal velutapahtuma SympatiaTori

Ruoka-ja käsityömyyjäiset ja palvelutori klo 12-15, harvinainen Elvis-konsertti klo 13.30,
hyväntekeväisyyshuutokauppa klo 14.00,
vapaaehtoisten rekrytointimessut klo 12-18,
luennoi mm. onnellisu usprofessori Markku Ojanen,
lastenteatteriryhmä Pulputinpannu esiintyy klo 14.00.


Tapahtuman tuotto käytetään kotimaan avustustyöh&o uml;n,
jonka erityiskohteina ovat mm. yksinhuoltajat, tyött&o uml;mät,
syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja
vanhukset sekä
elintapasairauk sista kärsivät.

Tapahtumaan on vapaa pääsy. Sen järjestää kehitysyhteistyö- ja
avustusjärjestö ADRA Finland säätiö yhteisty&ou ml;ssä Adventtikirkon
Sympatia
keräyksen kanssa.

Lisätietoja

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20101203T045337Z DTEND;VALUE=DATE:20101207 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20101206 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044636Z UID:10343@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Itsenäisyyspäivän \nhyväntekeväisyysmyyjäiset \n\nJyväskylän adventtikirkko Ilmarisenkatu 18\, Jyväskylä\n 6.12. 2010 klo 11:00 - 13: 00\n\nKarjalanpiirakoita\, kuivakakkuja\, joulupullia\, kasvislaatikoita \, \nsämpylöitä... Maukas keittolounas - keittoa voi ostaa myös omiin as tioihin. \n\nMyyjäisten tuotolla tuetaan terveysaseman rakentamista Namo ngin kylään Ghanaan. \n\nLisätiedot: Ansku Jaakkola\, 044-0231967\, ajaa kkola@post.harvard.edu ( http://www2.adventist.fi/src/compose.php?send_t o=ajaakkola%40post.harvard.edu )\n\n SUMMARY:Itsenäisyyspäivän hyväntekeväisyysmyyjäiset\, Jyväskylä SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Itsenäisyyspäivän
hyväntekeväisyysmyyj&au ml;iset


Jyväskylän adventtikirkko Ilmarisenkatu 18, Jyv&a uml;skylä
6.12. 2010 klo 11:00 - 13:00

Karjalanpiirakoita, kuivakakkuja, joulupullia, k asvislaatikoita,
sämp ylöitä... Maukas keittolounas - keittoa voi ostaa myös om iin astioihin.

Myyj& auml;isten tuotolla tuetaan terveysaseman rakentamista Namongin kylä ;än Ghanaan.

L isätiedot: Ansku Jaakkola, 044-0231967, ajaakkola@pos t.harvard.edu

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20101201T122200Z DTEND;VALUE=DATE:20101210 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20101209 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044636Z UID:10341@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Oi Jouluyö\, Viktor Klimenko\n\n Joulukonsertti\, Aleksanteri n kirkko\, Tampere\ntorstaina 9.12.2010 klo 18.30.\n\n Mukana Tampereen kristillisen koulun oppilaita.\n\n Käsiohjelma 10 € ovelta.\n\n Järjestä ä Tampereen kristillisen koulun kannatusyhdistys\n\n SUMMARY:Joulukonsertti\, Tampere SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Oi Jouluyö, Viktor Klimenko

Joulukonsertti, Aleksanterin kirkko, Tampere
torstaina 9.12.2010 klo 18.30.

Mukana Tampereen kristil lisen koulun oppilaita.

K äsiohjelma 10 € ovelta.

Järjestää Tampereen kristillisen koulun kannatus yhdistys

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20101201T114754Z DTEND;VALUE=DATE:20101211 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20101210 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044636Z UID:10337@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Sapattiateria ja Hanukka-juhla\n\n 10.12.2010 Hopeaniemi\, \n Hopeaniementie 24 K\, Nummela\n\n 17.00 Sapattiateria\n18.30 Hanukka-juh lan (Joh. 10:22) sanoma ajallemme\n\n Mukana Kalle Venäläinen\, Shalom-l auluryhmä Nummelan kotikirkosta ym.\n\n Ilmoittautumiset sapattiateriall e p. 050 599 5873 tai 09 224 241.\n\n SUMMARY:Hanukka-juhla ja sapattiateria\, Hopeaniemi LOCATION:Hopeaniemi\, Nummela SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Sapattiateria ja Hanukka-juhla

10.12.2010 Hopeaniemi,
Hopeaniementie 24 K, Nummela

17.00 Sapattiateria
18.30 Hanukka-juhlan (Joh. 10:22) sanoma ajallemme

Mukana Kalle Venäläi nen, Shalom-lauluryhmä Nummelan kotikirkosta ym.

Ilmoittautumiset sapattiaterialle p. 050 59 9 5873 tai 09 224 241.

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20101208T093009Z DTEND;VALUE=DATE:20101212 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20101211 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044636Z UID:10344@www2.adventist.fi DESCRIPTION:JOULUTUNNELMAA MUSIIKIN \nJA HERKKUJEN PARISSA\n\nPerinteisiä ja uudempia joululauluja jouluisessa hyväntekeväisyyskonsertissa \nla 1 1.12. klo 18 Jyväskylän adventtikirkossa\, Ilmarisenkatu 18.\n\nEsiintyj inä Katja Kätkä\, Janette Kätkä\, Merja Heikkilä ja Tiina Soikkeli.\nSäe stys Ari Hienonen.\n\nVäliajalla jouluista tarjoilua.\n\nKonsertissa ker ätään kolehti\, jonka tuotto menee Jyväskylän adventtiseurakunnan \nGhan a –projektiin. Talven aikana rakennetaan terveysasema keskiseen Ghanaan\ , \nNamongin kylään\, osittain jyväskyläläisten vapaaehtoisten voimin.\n \n Vapaa pääsy. Tervetuloa!\n\n Katja Kätkä saa joulumielen\n\n  \n\n Ka tja Kätkä tunnetaan parhaiten CatCat –duosta\, joka edusti Suomea Eurovi sion\nlaulukilpailuissa vuonna 1994. Sittemmin hän opiskeli klassisen la ulun opettajaksi \nKeski-Suomen konservatoriossa ja on jo kauan opettanu t laulua Ala-Keiteleen \nmusiikkiopistossa. \n\n Katja\, mitä laulunopet tajan työ sinulle merkitsee?\nOn upeaa tehdä innokkaiden oppilaiden kans sa töitä ja konsertteja. Musiikin \ntekeminen on niin antoisaa\, ettei s e edes tunnu työltä.\n\n Lauantaina 11.12. 2010 klo 18 konsertoit oppila inesi Jyväskylän \nadventtikirkossa. Mikä on lempijoululausi? Lauletaank o se tässä konsertissa?\nPerinteisistä joululauluista koskettavin on ehk ä Varpunen jouluaamuna\, jonka laulan \nkonsertissa. Myös Konsta Jylhän joululaulu on todella kaunis. En ole vielä koskaan \nuskaltanut sitä lau laa\, koska tarina on niin surullinen ja en ehkä pystyisi laulamaan \nsi tä itkemättä. Nyt itken yleisön puolella\, koska laulun laulaa upeasti H eikkilän Merja. \nUudemmista lauluista taas Carola Häggkvistin Taivas sy lissäni on ehkä kaunein\, sekin \nkuullaan konsertissa. Mukana on perint eisiä\, sekä uudempia joululauluja. Itse laulan \nkappaleet\, jotka ovat tällä hetkellä itselleni joululauluista rakkaimpia.\n\n Mitä joulu sinu lle merkitsee?\nJoulu merkitsee minulle hiljentymistä ja yhdessäoloa per heen kanssa. Tänä jouluna \nmenemme vanhempieni luo Lappiin. Jouluun kuu luu myös kirkossa ja haudoilla käynti. \n\n Konsertilla tuetaan terveysa seman rakentamista Namongin kylään Ghanaan. \nMikä saa sinut mukaan hyvä ntekeväisyyskonserttiin?\nSuostuin heti\, kun Merja [Heikkilä] pyysi min ua mukaan konserttiin! Itselleen saa \nhyvän aina mielen\, kun voi olla mukana tekemässä hyvää tai auttamassa apua \ntarvitsevia. Ja varsinkin n äin jouluna siitä saa oikean joulumielen!\n\n Jouluinen hyväntekeväisyys konsertti la 11.12. 2010 klo 18 Jyväskylän adventtikirkossa \n(Ilmarisen katu 18). Katja Kätkä\, Janette Kätkä\, Merja Heikkilä ja Tiina Soikkeli . \nSäestys Ari Hienonen. Väliajalla tarjoilua. Konsertissa kerätään kol ehti terveysaseman \nrakentamiseksi keskiseen Ghanaan Namongin kylään pa lvelemaan yli 200 000 ihmistä. Vapaa pääsy.\n\n \n\n SUMMARY:Hyväntekeväisyyskonsertti\, Jyväskylä SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

JOULUTUNNELMAA MUSIIKIN
JA HERKKUJEN PARISSA


Perinteisiä ja uudempia joululauluja joulu isessa hyväntekeväisyyskonsertissa
la 11.12. klo 18 Jyv& auml;skylän adventtikirkossa, Ilmarisenkatu 18.


< span style="font-size: medium;">Esiintyjinä Katja Kätkä, Janette Kätkä, Merja Heikkilä ja Tiina Soikkeli.Säestys Ari Hienonen.
Väliajalla jouluista tar joilua.

Konsertissa k erätään kolehti, jonka tuotto menee Jyväskylän adventtiseurakunnan
Ghana –projektiin. Talven aikana rakenne taan terveysasema keskiseen Ghanaan,
Namongin kylään, os ittain jyväskyläläisten vapaaehtoisten voimin.

Vapaa pääsy. Terv etuloa!

Katja Kätkä saa joulumielen

 

Katja Kätkä tunnetaan parhaiten CatCat &nd ash;duosta, joka edusti Suomea Eurovision
laulukilpailuissa vuonna 1994. Sittemmin hän opiskeli klassisen laulun opettajaksi
K eski-Suomen konservatoriossa ja on jo kauan opettanut laulua Ala-Keitel een
musiikkiopistossa.

Katja, mitä laulunopettajan työ sinulle merkitsee?
On upeaa tehdä ; innokkaiden oppilaiden kanssa töitä ja konsertteja. Musiiki n
tekeminen on niin antoisaa, ettei se edes tunnu työltä ;.

Lauantaina 11.12. 2010 klo 18 konsertoit oppilainesi Jyväskylän
ad venttikirkossa.
Mikä on lempijoululausi? Lauletaanko se t& auml;ssä konsertissa?

Perinteisistä joululauluista koskettavin on ehkä Varpunen jouluaamuna, jonka laulan
konsertissa. Myös Konsta Jylhän joululaulu on todella kaunis. En ole viel& auml; koskaan
uskaltanut sitä laulaa, koska tarina on niin s urullinen ja en ehkä pystyisi laulamaan
sitä itkemä ttä. Nyt itken yleisön puolella, koska laulun laulaa upeasti Heikkilän Merja.
Uudemmista lauluista taas < strong>Carola Häggkvistin Taivas sylissäni on ehk&aum l; kaunein, sekin
kuullaan konsertissa. Mukana on perinteisiä ;, sekä uudempia joululauluja. Itse laulan
kappaleet, jotka ovat tällä hetkellä itselleni joululauluista rakkaimpia.

Mitä jou lu sinulle merkitsee?
Joulu merkitsee minulle hiljentymistä ja yhdessäoloa perheen kanssa. Tänä jouluna
menemme vanhempieni luo La ppiin. Jouluun kuuluu myös kirkossa ja ha udoilla käynti.

Konsertilla tuetaan terveysaseman rak entamista Namongin kylään Ghanaan.
Mikä saa sinut mukaan hyväntekeväisyyskonserttiin?

Suostuin heti, kun Merja [Heikkilä ] pyysi minua mukaan konserttiin! Itselleen saa
hyvän aina m ielen, kun voi olla mukana tekemässä hyvää tai autta massa apua
tarvitsevia. Ja varsinkin näin jouluna siitä saa oikean joulumielen!

Jouluinen hyväntekeväisyyskonsertti la 11.12. 2010 klo 18 J yväskylän adventtikirkossa
(Ilmarisenkatu 18). Katja K& auml;tkä, Janette Kätkä, Merja Heikkilä ja Tiina So ikkeli.
Säestys Ari Hienonen. Väliajalla tarjoilua. Kons ertissa kerätään kolehti terveysaseman
rakentamise ksi keskiseen Ghanaan Namongin kylään palvelemaan yli 200 000 ihmistä. Vapaa pääsy.

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20101210T061931Z DTEND;VALUE=DATE:20101213 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20101212 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044636Z UID:10345@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Perinteinen Joululauluilta\n Su 12.12.2010 klo 18.00\n Aitola hden adventtikirkossa ( http://aitolahti.adventist.fi )\n Ketarantie 4\, Tampere\n\n Tule laulamaan ja kuulemaan uudempia ja vanhempia joululaul uja aidossa adventtikirkossa! \n\n Tilaisuudessa kerätään kolehti Sympat ia-keräyksen ( http://www.sympatia.fi ) tukemiseksi\n\n SUMMARY:Joululauluilta\, Tampere LOCATION:Tampereen Aitolahlahden adventtikirkko\, Ketarantie 4 SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Peri nteinen Joululauluilta
Su 12.12.2010 klo 18.00
Aitolahden ad venttikirkossa
Ketarantie 4, Tampere

Tule laulama an ja kuulemaan uudempia ja vanhempia joululauluja aidossa adventtikirko ssa!

Tilaisuudessa kerätään kolehti Sympat ia-keräyksen tukemiseksi

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20101201T120900Z DTEND;VALUE=DATE:20101227 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20101224 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044636Z UID:10340@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Siikasalmen koko perheen ohjelmallinen \njoulu 24. - 26.12.20 10\n\n Siikasalmen toimintakeskus \, Heinävedentie 21\, \n 83100 LIPERI \n\n Joulua viettämään voi tulla jo torstai-iltana 23.12. ja \nlähteä ma anantai-aamuna 27.12.\n\n Hinta 100 € täysihoidolla kahden hengen huonei ssa\,\nlapset puoleen hintaan.\n\n Ohjelmassa:\n- perinteiset jouluvalmi stelut\n- saunat ja avanto\n- lapsuuteni joulutarinat\n- joulukonsertti\ n- pelit ja leikit\n- tapanina rekiajelu\n\n Tiedustelut ja ilmoittautum iset:\nSaara Keronen\, puh. 040 777 1386 \nJari Keronen\, puh. 044 569 5 388\n\n \n\n SUMMARY:Siikasalmen joulu SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Siikasalmen koko perheen ohjelmallinen
joulu
24. - 26.12.2010

Siikasalmen toimintak eskus , Heinävedentie 21,
83100 LIPERI

Joul ua viettämään voi tulla jo torstai-iltana 23.12. ja
lähteä maanantai-aamuna 27.12.

Hinta 100 &eur o; täysihoidolla kahden hengen huoneissa,
lapset puoleen hinta an.

Ohjelmassa:
- perinteiset joul uvalmistelut
- saunat ja avanto
- lapsuuteni joulutarinat
- joulukonsertti
- pelit ja leikit
- tapanina rekiajelu

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Saara Keronen, puh. 040 777 1386
Jari Keronen, puh . 044 569 5388


END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20101201T115539Z DTEND;VALUE=DATE:20110110 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20110107 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044636Z UID:10338@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Kalottialueen talvitapahtuma\n\n 7.-9.1.2011 Jukkasjärvi\, Ru otsin Lappi\n\n Teema: Rukous ja raamatuntutkistelu\, alustuksia\,\nkesk ustelua\, ulkoilua. Alkaen perjantaina 7.1.\nklo 17 ilta-aterialla\, pää ttyen sunnuntain lounaaseen.\nMukana Timo Vilgats\, Juha Mikkonen\, Esko Mäkivierikko.\n\n Paikka: Jukkasjärven vanha pappila. Mukaan liinavaatt eet.\nMajoitus maksuton. Ruokailut nyyttikestiperiaatteella.\n\n Tulo: J oko omalla autolla tai lentäen\, bussilla tai junalla\nKiirunaan\, josta kuljetus perille.\n\n Ilmoittautuminen: 3.1.2011 mennessä Timo Vilgats\ ,\nPorfyrvägen 8\, 1 tr\, 981 40 Kiruna\, Sverige. Puh. \n+46 70 234 866 2\, s-posti timo@vilgats.se\n\n SUMMARY:Kalottialueen talvitapahtuma SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Kalottialueen talvitapahtuma

7.-9.1.2011 Jukkasjärvi, Ruotsin Lappi

Teema: Rukous ja raamatuntutkistelu, alustuksia,
keskustelua, ulkoilua. Alkaen perjantaina 7.1.
klo 17 ilta-aterialla, päättyen sunn untain lounaaseen.
Mukana T imo Vilgats, Juha Mikkonen, Esko Mäkivierikko.

Paikka: Jukkasjärven va nha pappila. Mukaan liinavaatteet.
Majoitus maksuton. Ruokailut nyyttikestiperiaatteella.

Tulo: Joko omalla autolla tai lentäen, bussilla tai junalla
Kiirunaan, josta kuljetus perille.

Ilmoittautuminen: 3.1.20 11 mennessä Timo Vilgats,
Porfyrvägen 8, 1 tr, 981 40 Kiruna, Sverige. Puh.
+46 70 234 8662, s-posti timo@vilgats.s e

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20101109T110845Z DTEND;VALUE=DATE:20110116 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20110115 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10318@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Ylistyslaulu kunnian Kuninkaalle\n\n 15.1.2011 Betel-kirkossa \n  Yliopistonkatu 29 a\, Turku\n\n Raamatun laulukirjan aarteiden äärel lä kanssasi Kai Arasola \n ja Adventus-kuoro\, johtajana Sointu Venäläin en ja säestäjänä\n Melisa Stevanovic.\n\n Ohjelma:\n\n 11.00 jumalanpalv elus 2Ylistys kunnian Kuninkaalle"\n 13.00 tarjoilu\n14.00 2-osainen ilt apäivätilaisuus (välillä lyhyt väliaika)\n          1. Kunnian Kuningas johdattaa\n          2. Kunnian Kuningas huolehtii\n\n Ohjelma esitetään myös Tampereen Ilomäentien adventtikirkossa \nmyöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.\n\n SUMMARY:Ylistyslaulu kunnian Kuninkaalle\, Turku SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Ylistyslaulu kunnian Kuninkaal le

15.1.2011 Bet el-kirkossa
  Yliopist onkatu 29 a, Turku

Raamatun laulukirjan aarteiden äärellä kanssasi Kai Araso la
ja Adventus-kuoro, joh tajana Sointu Venäläinen ja säestäjänä
Melisa Stevanovic.

Ohjelma:

11.00 jumalanpalvelus 2Ylistys kun nian Kuninkaalle"
13.00 ta rjoilu
14.00 2-osainen ilta päivätilaisuus (välillä lyhyt väliaika)< br />      &nb sp;   1. Kunnian Kuningas johdattaa
         2. Kunnian Kuningas huolehtii

Ohjelma esitetään my ös Tampereen Ilomäentien adventtikirkossa
myöhemmin
ilmoitettavana ajankohtana.

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20101229T115916Z DTEND;VALUE=DATE:20110401 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20110116 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044636Z UID:10378@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Hämmästyttäviä löytöjä -kokoussarja\n\n Adventtikirkko\, Paan atie 3\, Orismala\n\n Matti Markkanen aloittaa su 16.1.2011 klo 15.00 ko koussarjan.\n\n Tilaisuudet jatkuvat ti ja ke klo 18.00 ja su klo 15.00. \n\n Tervetuloa!\n\n SUMMARY:Hämmästyttäviä löytöjä -kokoussarja\, Orismala SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Hämmästyttäviä l&o uml;ytöjä -kokoussarja

Adventtikirkko, Paanatie 3, Orismala

Matti Markkanen aloittaa su 16.1.2011 klo 15.00 koko ussarjan.

Tilaisuudet jat kuvat ti ja ke klo 18.00 ja su klo 15.00.

Tervetuloa!

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20101115T115556Z DTEND;VALUE=DATE:20110131 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20110128 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044635Z UID:10325@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Sielunhoidon perusteet-koulutuspäivät\n\n 28. - 30.1.2011 Sii kasalmi. Liperi\n\n Koulustusta Sinulle\, joka olet kiinnostunut\nsyvent ämään valmiuksia lähimmäisen \nkohtaamiseen\, oman elämän arviointiin\nj a kasvun seurantaan.\n\n Koulutus koostuu mm. luennoista\, ryhmätöistä\n ja harjoituksista.\n\n Luennoilla käsitellään mm. seuraavia aiheita:\n\n - Aarre saviastiassa - raamatullinen ihmiskuva\n- Oman elämän ymmärtämin en - elämänkaari ja sen merkitys\n- Oman elämän omistaminen - tervehtymi nen ja paraneminen\n- Oman paikan löytäminen - jäsentyminen\n- Kiitollis uus\n\n Kurssi alkaa perjantaina klo 18.00 ja päättyy sunnuntaina\npuole lta päivin. Täysihoitomaksu koko ajalta 60 €. Lisäksi\nkurssimaksu 10 €. \n\n Tiedustelut Kalervo Aromäki\, 040 703 8040\ntai kalervo.aromaki@gma il.com ( mailto:kalervo.aromaki@gmail.com ).\n\n Ilmoittautuminen välttä mätön ruokailujen ja majoituksen vuoksi\n Mervi Tukiainen 03 361 1279\nt ai mervi.tukiainen@adventtikirkko.fi.\n\n Järjestää Adventtikirkon aikui skoulutus\n\n SUMMARY:Sielunhoidon perusteet -koulutuspäivät\, Liperi SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Sielunhoidon perusteet-koulutuspä ivät

28. - 30.1.2011 Siikasalmi. Liperi

Koulu stusta Sinulle, joka olet kiinnostunut
syventämään valmiuksia lähimmäisen
kohtaamiseen, oman elä ;män arviointiin
ja ka svun seurantaan.

Koulutus koostuu mm. luennoista, ryhmätöistä
ja harjoituksis ta.

Luennoilla k& auml;sitellään mm. seuraavia aiheita:

- Aa rre saviastiassa - raamatullinen ihmiskuva
- Oman elämän ymmärtäminen - elämänkaari ja sen merkitys
- Om an elämän omistaminen - tervehtyminen ja paraneminen
- Om an paikan löytäminen - jäsentyminen
- Kiitollisuus

Kurssi alkaa perjantaina k lo 18.00 ja päättyy sunnuntaina
puolelta päivin. T&a uml;ysihoitomaksu koko ajalta 60 €. Lisäksi
kurssimaksu 1 0 €.

Tiedustel ut Kalervo Aromäki, 040 703 8040
tai kalervo.aromak i@gmail.com.

Ilmoitta utuminen välttämätön ruokailujen ja majoituksen vuok si
Mervi Tukiainen 03 361 1279

tai mervi.tukiainen@adventtikirkko.fi.

Järjestää Adventtikirkon aikuisko ulutus

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20110103T084031Z DTEND;VALUE=DATE:20110207 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20110204 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044636Z UID:10414@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Näky-seminaari 4. - 6.2.2011\n\n Suomen kristillisellä yhteis koululla\,\nToivonlinnantie 630\, Piikkiö\n\n Näky-seminaari on tarkoite ttu koko seurakuntaperheelle\, ja erityisesti seurakuntien vastuunkantaj ille\, työntekijöille sekä hallituksen ja johtokuntien jäsenille. Semina ari alkaa perjantaina 4.2. klo 17.00 ja jatkuu sunnuntaihin klo 14.00 sa akka.\n\n Viikonlopun vierailija on Trans-Euroopan osaston pääsihteeri A udrey Andersson. Viikonlopun aiheena on hengellinen uudistus. Keskustele mme vakavasti myös seurakunnan organisaatiosta kesään 2011 edustajiston kokouksia silmällä pitäen.\n\n Hinta 80 €/viikonvaihde (omin liinavaatte in). Maksu tilille 471400-19594\, Toivonlinnan kiinteistöt. Lisätietoihi n "Näkyseminaari" ja osallistujan nimi.\n\n Ilmoittautuminen välttämätön ruokailujen ja materiaalin vuoksi. Ilmoittautuminen Mervi Tukiaiselle m a 31.1.2011 mennessä puh. (03) 361 1279 tai mervi.tukiainen@adventtikirk ko.fi ( mailto:mervi.tukiainen@adventtikirkko.fi )\n\n Tervetuloa joukol la osallistumaan seurakuntaperheemme tulevaisuuden suunnitteluun. \n\n O hjelma perjantai 4.2.\n\n 17.00 - 18.00 Illallinen\n\n 19.00 - 20.30 Ylö späin yhdessä\, Atte Helminen\, Kai Arasola\n\n 20.30 - 21.00 Iltahartau s\n\n Sapatti 5.2. \n\n 10.30 - 11.30 Raamattutunti\, Kalervo Aromäki\n\ n 11.30 - 13.00 Jumalanpalvelus\, Audrey Andersson\n\n 13.00 - 14.00 Lou nas\n\n 15.30 - 17.30 Ulospäin yhdessä\, Kenttätyöntekijät\n\n 17.30 - 1 8.30 Illallinen\n\n 19.00 - 20.30 Avoin keskustelutilaisuus ja organisaa tiokeskustelu\n\n 20.30 - 22.00 Saunat ja uinti\n\n Sunnuntai 6.2. \n\n 08.00 - 09.00 Aamiainen\n\n 09.00 - 12.00 Mitä tästä eteenpäin\, Audrey Andersson\, keskustelua\n\n 12.00 - 13.00 Lounas\n\n  \n\n  \n\n SUMMARY:Näky-seminaari\, Piikkiö SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Näky-seminaari 4. - 6.2.2011

Suomen kristillisellä yhtei skoululla,
Toivonlinnantie 630, Piikkiö

Näky-semin aari on tarkoitettu koko seurakuntaperheelle, ja erityisesti seurakunti en vastuunkantajille, työntekijöille sekä hallituksen ja johtokuntien jäsenille. Seminaari alkaa perjantaina 4.2. klo 17.0 0 ja jatkuu sunnuntaihin klo 14.00 saakka.

Viikonlopun vierailija on Trans-Euroopan osaston pääsihteeri Audrey Andersson. Viiko nlopun aiheena on hengellinen uudistus. Keskustelemme vakavasti myö s seurakunnan organisaatiosta kesään 2011 edustajiston kokouks ia silmällä pitäen.

Hinta 80 €/viikonvaihde ( omin liinavaattein). Maksu tilille 471400-19594, Toivonlinnan kiinteis töt. Lisätietoihin "Näkyseminaari" ja osallistujan nimi .

Ilmoittautuminen välttämätön ruokailujen ja materiaalin vuoksi. Ilmoittautuminen Mervi Tukiaiselle ma 31.1.2011 me nnessä puh. (03) 361 1279 tai mervi.tukiainen@adventtikirkko.fi

Tervetuloa joukolla osallistumaan seurakuntaperheemme tulevaisuuden suunnitteluun.  

Ohjelma perjantai 4.2.

17.00 - 18.00 Illallinen

19.00 - 20.30 Ylöspäin y hdessä, Atte Helminen, Kai Arasola

20.30 - 21.00 Iltahartaus

Sapatti 5.2.

10.30 - 11.30 Raamattutunt i, Kalervo Aromäki

11.30 - 13.00 Jumalanpalvelus, Audrey And ersson

13.00 - 14.00 Lounas

15.30 - 17.30 Ulospäin yh dessä, Kenttätyöntekijät

17.30 - 18.30 Illall inen

19.00 - 20.30 Avoin keskustelutilaisuus ja organisaatiokesku stelu

20.30 - 22.00 Saunat ja uinti

Sunnuntai 6.2.

08.00 - 09.00 Aamiainen

09.00 - 12.00 Mitä tästä eteenpäin, Audrey Andersson, keskustelua

12 .00 - 13.00 Lounas

 

 

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20110215T055724Z DTEND;VALUE=DATE:20110306 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20110304 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044637Z UID:10434@www2.adventist.fi DESCRIPTION:ARMOA KOKO MATKAN - ARMOPÄIVÄT\n\n 4. - 5.3.2011 Annankadun a dventtikirkko\, Annankatu 7\, Helsinki\n\n Perjantaina\n18.30 Vanha luon to ja armo\n\n Sapattina \n11.00 Ovatko arvot Jumalan armoa? Keskustelua arvoista\n12.00 Laillinen armo\n13.00 Ruokailu\n14.30 Armo kannattaa\n1 7.00 Päätösjuhla: Oikein ja väärin ymmärretty armo\, mukana Krista ja Ve sa Nurminen\n\n Tilaisuuksissa puhujana Joel Saarinen.\n\n Tervetuloa ka uempaakin armopöydän ääreen!\n\n SUMMARY:Armopäivät\, Helsinki SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

ARMOA KOKO MATKA N - ARMOPÄIVÄT

4. - 5.3.2011 Annankadun adventtikirkko, Annankatu 7, Helsinki< /span>

Perjantaina
18.30 Vanha luonto ja a rmo

Sapattina
11.00 Ovatko arvot J umalan armoa? Keskustelua arvoista
12.00 Laillinen armo
13.00 Ruokailu
14.30 Armo kannattaa
17.00 Pä&au ml;tösjuhla: Oikein ja väärin ymmärretty armo, mukan a Krista ja Vesa Nurminen

Tilaisuuksissa puhujana Joel Saarinen.

Tervetuloa kauempaakin armopöydän äär een!

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20110215T063046Z DTEND;VALUE=DATE:20110306 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20110305 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044637Z UID:10436@www2.adventist.fi DESCRIPTION:"Apokalypsis nyt!"\n\n Profetia-teemasapatti 5.3.2011\nSuolah den aventtikirkko\, Siltakatu 1\, Suolahti\n\n 10.00 Raamattutunti\, "Sy nnin noutopöydästä vapauteen"\n11.00 Jumalanpalvelus\, "Ilmestyskirjan e xodus avattuna"\n12.15. Yhteinen lounas\n13.00 Raamattutunti\, "Suuri ta istelu avattuna"\n14.00 Raamattutunti\, "Jumala\, tiedottamisen asiantun tija"\n15.00 Raamattutunti\, ""Apokalypsis nyt!"\n\n Puhujina: Timo Flin k\, Sibrina Kalliokoski ja Klaus Kalliokoski.\n\n Lämpimästi tervetuloa! \n\n SUMMARY:Profetia-teemasapatti\, Suolahti SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

"Apokalypsis nyt!"

Profetia-teemasapat ti 5.3.2011
Suolahden aventtikirkko, Siltakatu 1, Suolahti

10.00 Raamattutunti, "Synnin noutop&oum l;ydästä vapauteen"
11.00 Jumalanpalvelus, "Ilmestyskirjan exodus avattuna"
< span style="font-size: medium;">12.15. Yhteinen lounas
13.00 Raamattutunti, "Suuri taistelu avattun a"
14.00 Raamattutunti, "Ju mala, tiedottamisen asiantuntija"
15.00 Raamattutunti, ""Apokalypsis nyt!"

Puhujina: Timo Flink, Sibrina Kalliokoski ja Klau s Kalliokoski.

L& auml;mpimästi tervetuloa!

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20110215T064559Z DTEND;VALUE=DATE:20110310 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20110309 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044637Z UID:10437@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Narsismi - seurakunnan ongelma? \n\n 9.3.2011 klo 18.00\nSeed \, Annankatu 7\, Helsinki\n\n Aiheesta luennoi pastori ja kirjailija Rai mo Mäkelä.\nMyös kysymyksiä ja keskustelua sekä kirjamyynti.\n\n Vapaa p ääsy! Tervetuloa!\n\n Järj. Helsingin Annankadun adventtiseurakunta\n\n SUMMARY:Narsismi - seurakunnan ongelma? Helsinki SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Narsismi - seurakunnan ongelma ?

9.3.2 011 klo 18.00
Seed, Annankatu 7, Helsinki

Aiheesta luennoi pastori ja kirjailija Raimo Mäkel& auml;.
Myös kysymyksi& auml; ja keskustelua sekä kirjamyynti.

Vapaa pääsy! Tervetuloa!

Järj. Helsingin Annankadun adventtiseu rakunta

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20110215T060633Z DTEND;VALUE=DATE:20110313 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20110312 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044637Z UID:10435@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Ylistyslaulu kunnian Kuninkaalle\n\n 12.3.2011 Ilomäentien ki rkossa\nIlomäentie 5\, Tampere\n\n Raamatun laulukirjan aarteiden äärell ä kanssasi Kai Arasola \n ja Adventus-kuoro\, johtajana Sointu Venäläine n ja säestäjänä\n Melisa Stevanovic.\n\n Ohjelma:\n\n 11.00 jumalanpalve lus "Ylistys kunnian Kuninkaalle"\n 12.15 Ruokailu\n13.15 Kunnian Kuning as johdattaa         \n\n SUMMARY:Ylistyslaulu kunnian Kuninkaalle\, Tampere SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Ylistyslaulu kunnian Kuninkaal le

12.3.2011 Ilo mäentien kirkossa
Ilom äentie 5, Tampere

Raamatun laulukirjan aarteiden äärellä kanssasi Kai A rasola
ja Adventus-kuoro, johtajana Sointu Venäläinen ja säestäjänä
Melisa Stevanovic.

Ohjelma:

11.00 jumalanpalvelus "Ylistys kunnian Kuninkaalle"
12.1 5 Ruokailu
13.15 Kunnian Kuningas johdattaa        

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20110215T065433Z DTEND;VALUE=DATE:20110321 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20110319 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044637Z UID:10438@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Perheviikonloppu Pohjois-Karjalan maisemissa\n\n 19. - 20.3.2 011 Joensuun adventtikirkko\, Tikkamäentie 8.\n\n Kuulut perheeseen asui tpa yksin tai kimpassa\, lämpimästi tervetuloa.\n\n Sapatti\n10.00 Jumal anpalvelus\, Orvo Miettinen\n11.00 Raamattutunnit\n\n Nyyttärit\n\n 13.0 0 Retki Kolille kimppakyydein\, mahdollisuus lasketteluun\, lumikenkäily yn...\n17.30 Maisemahartaus Kolilla\, Tampereen nuoret\n\n Lentopalloa J oensuussa\n\n Sunnuntai\n10.00 - 14.00 Kaipaako seurakuntasi kotisivuja internettiin?\nTässä  koulutus kotisivujen toteuttamiseksi! Ohjelma yksi nkertainen oppia\nRajoitettu opiskelutial\, vaaraa paikkasi 15.3. mennes sä: Orvo Miettinen\, p. 040 587 4478.\n\n SUMMARY:Perheviikonloppu\, Joensuu SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Perheviikonloppu Pohjois-Karjalan maisemissa

19. - 20.3.2011 Joensuun adventtikir kko, Tikkamäentie 8.

Kuulut perheeseen asuitpa yksin tai kimpassa, lämpimästi terv etuloa.

Sapatti
10.00 Jumalanpalvel us, Orvo Miettinen
11.00 Ra amattutunnit

Nyyttär it

13.00 Retki Kolille ki mppakyydein, mahdollisuus lasketteluun, lumikenkäilyyn...
17.30 Maisemahartaus Kolilla, Tamper een nuoret

Lentopalloa Jo ensuussa

Sunnunta i
10.00 - 14.00 Ka ipaako seurakuntasi kotisivuja internettiin?
Tässä  koulutus kotisivujen toteuttamis eksi! Ohjelma yksinkertainen oppia
Rajoitettu opiskelutial, vaaraa paikkasi 15.3. mennessä: Or vo Miettinen, p. 040 587 4478.

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20110302T094732Z DTEND;VALUE=DATE:20110328 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20110327 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044637Z UID:10443@www2.adventist.fi DESCRIPTION: \n\n Kuninkaantien muusikot\nMarkus Yli-Jokipii\, kapellimes tari\n\n Maija Skille\, mezzosopraano\nAlessandro Tampieri\, viulu\n\n A ntonio Vivaldi:\nStabat Mater\n\n Giuseppe Tartini:\nViulukonsertto nro 78 G-duuri\nViulukonsertto nro 96 A-duuri\n\n Betel-kirkko\, Yliopistonk atu 29 a\, Turku\nsu 27.3.2011 klo 18.00\n\nMaailman kauneinta musiikkia idyllisessä Betel-kirkossa \naivan Turun sydämessä\n\n Liput: 15/10 €\n \n + mahdollinen palvelumaksu\n\n  \n\n Ennakkomyynti:\n\n ( http://www. lippu.fi )\n\n Myyntipisteet koko maassa\n- Turussa mm. Stockmann ja Wik lund\n- R-kioskit kautta maan\n\n  \n\n Ovelta tuntia ennen konserttia\n \n SUMMARY:Barokkimusiikki konsertti\, Turku SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Kuninkaantien muusikot
Markus Yli-Jokipii, kapellimestari

Maija Skille, mezzosopraan o
Alessandro Tampieri, viulu

Antonio Vivaldi:
Stabat Mater

Giusepp e Tartini:
Viulukonsertto nro 78 G-duuri
Viulukonsertto nro 96 A-duuri

Betel-kirkko, Yliopistonkatu 29 a, Turku
su 27.3.2011 klo 18.00

< br />Maailman kauneinta musiikkia idyllisessä Betel-kirkossa
aivan Turun sydämessä

Liput: 15/10 €

+ mahdollinen palvelumaksu

 

Ennakkomyynti:

Lippupiste Oy

Myyntipisteet koko maassa
- Turussa mm. Stockmann ja Wiklund
- R-kioskit kautta maan

 

Ovelta tuntia ennen konserttia

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20110325T093751Z DTEND;VALUE=DATE:20110413 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20110410 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044637Z UID:10465@www2.adventist.fi DESCRIPTION:‎Su-ti 10.-12.4. Muotokuvamaalauskurssi Äijälän talossa (Äijä länkuja 6\, \nViherlandian lähellä). Opettajana Oleg Tchoumak. Akryyli-\ , pastelli- \nsekä sekatekniikka. 70 €. Ilm. Tuulikki Haapalo\, 0400-262 013. Värejä ja \npaperia voi ostaa paikanpäällä. Mahdollisuus myös louna aseen \nomakustannushintaan. (Voi olla myös osan ajasta\, jos ei pysty o lemaan \nkoko aikaa.)\n\n SUMMARY:Muotokuvamaalauskurssi\, Jyväskylä LOCATION:Äijälän talo\, Jyväskylä SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

‎Su-ti 10.-12.4. Muotokuvamaalauskurssi Äijälän talos sa (Äijälänkuja 6,
Viherlandian lähellä). Opettajana Oleg Tchoumak. Akryyli-, pastelli-
sekä sekatekni ikka. 70 €. Ilm. Tuulikki Haapalo, 0400-262013. Värejä ja
paperia voi ostaa paikanpäällä. Mahdollisuus my&ou ml;s lounaaseen
omakustannushintaan. (Voi olla myös osan ajas ta, jos ei pysty olemaan
koko aikaa.)

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20110412T051206Z DTEND;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20110417T000000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Europe/Helsinki;VALUE=DATE-TIME:20110416T140000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044637Z UID:10469@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Pyhä Henki -päivä Salossa\n\n Pyhä Henki-päivä Salossa\, \nRu koushuoneessa\, Mököistenkatu 18 (ks. kartta alla).\n\n Tilaisuudet alka vat klo 11.00\, jossa raamattutuntia johtaa pastori Kai Arasola Kotkasta ja saarnan pitää pastori Atte Helminen Helsingistä.\n\n Musiikista vast aavat turkulaiset konserttipianisti Päivi Vartija\, flyygeli ja hänen ty ttärensä Annemari Ainsalo\, viulu sekä lauluevankelista Hannu Huhtala Nu mmelasta.\n\n Jumalanpalveluksen jälkeen tarjotaan sapattilounas ja tila isuudet jatkuvat sen jälkeen pastoreiden Atte Helmisen ja Kai Arasolan p arilla puhe-esityksellä sekä keskusteluhetkellä kuullun pohjalta ja lopu ksi on yhteinen todistus- ja rukoushetki.\n\n Tervetuloa!\n\n \n\n SUMMARY:Pyhä Henki -päivä\, Salo LOCATION:Salon Helluntaiseurakunnan kokoustila\, Mököistenkatu 18\, Salo SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Pyhä Henki -päivä Saloss a

Pyhä Henki -päivä Salossa,
Rukoushuoneessa, Mököistenkatu 18 (ks. kartta alla).

Tilaisuudet alkavat klo 11.00, jossa raama ttutuntia johtaa pastori Kai Arasola Kotkasta ja saarnan pitää pastori Atte Helminen Helsingistä.

Musiikista vastaavat tur kulaiset konserttipianisti Päivi Vartija, flyygeli ja hänen ty ttärensä Annemari Ainsalo, viulu sekä lauluevankelista Ha nnu Huhtala Nummelasta.

Jumalanpalveluksen jälkeen tarjotaan sapattilounas ja tilaisuudet jatkuvat sen jälkeen pastoreiden Atte Helmisen ja Kai Arasolan parilla puhe-esityksellä sekä keskus teluhetkellä kuullun pohjalta ja lopuksi on yhteinen todistus- ja r ukoushetki.

Tervetuloa!

Go
 ogle-kartan esikatselu

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20110420T085352Z DTEND;VALUE=DATE:20110423 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20110422 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044637Z UID:10478@www2.adventist.fi DESCRIPTION:RISTIN JUHLA\n\n Lohjan Rukoushuoneella\, Petsamonrinne 4\, L ohja\n\n Pitkäperjantaina 22.4. klo 17.00\n\n Jumalan sanaa ja musiikkia .\nTeetarjoilu.\n\n Sydämellisesti tervetuloa!\n\n Järj. Lohjan adventti seurakunta\n\n SUMMARY:Ristinjuhla\, Lohja SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

RISTIN JUHLA

Lohjan Rukoushuoneella, Petsamonrin ne 4, Lohja

Pitkäper jantaina 22.4. klo 17.00

Jumalan sanaa ja musiikkia.
Teetarjoilu.

Sydäme llisesti tervetuloa!

J&au ml;rj. Lohjan adventtiseurakunta

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20110104T115918Z DTEND;VALUE=DATE:20110502 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20110501 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044637Z UID:10415@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Kokouskutsu  \n\n Suomen Adventtikirkon suomalaisen piirikunn an varsinainen edustajiston kokous pidetään 1.5.2011 klo 10.00 Aitolahde n adventtikirkossa\, Ketarantie 4\, Tampere. Tarvittaessa kokous pidetää n kaksivaiheisena\, jolloin toinen osa pidetään 15.5.2011 klo 10.00 Suom en kristillisellä yhteiskoululla\, Toivonlinnantie 630\, Piikkiö.\n\n  \ n\n Kokouksessa käsitellään yhdyskuntajärjestyksen mukaiset sääntömääräi set asiat sekä ehdotus organisaatiomallista Suomen Adventtikirkossa.\n\n  \n\n Johtokunta SUMMARY:Suomalaisen piirikunnan edustajiston kokous\, Tampere SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Kokouskutsu

 

Suomen Adventtikirkon suomalaisen p iirikunnan varsinainen edustajiston kokous pidetään 1.5.2011 k lo 10.00 Aitolahden adventtikirkossa, Ketarantie 4, Tampere. Tarvittaess a kokous pidetään kaksivaiheisena, jolloin toinen osa pidet&au ml;än 15.5.2011 klo 10.00 Suomen kristillisellä yhteiskoululla , Toivonlinnantie 630, Piikkiö.

 

Kokouksessa käsitellään yhdysku ntajärjestyksen mukaiset sääntömääräi set asiat sekä ehdotus organisaatiomallista Suomen Adventtikirkossa .

 

Johtokun ta

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20110104T122115Z DTEND;VALUE=DATE:20110516 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20110513 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044637Z UID:10420@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Suomen Adventtikirkon Ruotsalaisen piirikunnan\nvarsinainen e dustajistonkokous ja kesäjuhlat\n13. - 15.5.2011\n\n Villa Ljunghäll\, T oivonlinnantie 630\, Piikkiö\n\n SUMMARY:Ruotsalaisen piirikunnan edustajiston kokous ja kesäjuhlat\, Piik kiö SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Suomen Adventtikirkon Ruotsalaisen piir ikunnan
varsinainen edustaj istonkokous ja kesäjuhlat
13. - 15.5.2011

Villa Ljunghäll, Toivonlinnantie 630, Piikkiö

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20110214T095653Z DTEND;VALUE=DATE:20110514 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20110513 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044637Z UID:10433@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Pohjois-Suomen lähetyksen edustajiston kokous ja kesäjuhlat\, Oulu\n\n Pohjois-Suomen lähetyksen varsinainen edustajiston kokous pide tään perjantaina 13.5.2011 klo 13 Oulun adventtikirkossa\, Tuulimyllynka tu 18. Edustajien rekisteröinti alkaa pe 13.5.2011 klo 12.00. Kokouksess a käsitellään yhdyskuntajärjestyksen mukaiset sääntömääräiset asiat sekä ehdotus organisaatiomallista Suomen Adventtikirkossa. Pohjois-Suomen lä hetyksen johtokunta\n   \n SUMMARY:Pohjois-Suomen lähetyksen edustajiston kokous\, Oulu SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Pohjois-Suomen lähetyksen edustajis ton kokous ja kesäjuhlat, Oulu

Pohjois-Suomen lähetyksen varsinai nen edustajiston kokous pidetään perjantaina 13.5.2011 klo 13 Oulun adventtikirkossa, Tuulimyllynkatu 18.
Edustajien rekisteröin ti alkaa pe 13.5.2011 klo 12.00.
Kokouksessa käsitell&a uml;än yhdyskuntajärjestyksen mukaiset sääntöm& auml;äräiset asiat sekä ehdotus organisaatiomallista Suom en Adventtikirkossa.
Pohjois-Suomen lähetyksen johtokunt a
 

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20110427T041508Z DTEND;VALUE=DATE:20110515 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20110513 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044637Z UID:10479@www2.adventist.fi DESCRIPTION:\n\n SUMMARY:Pohjois-Suomen lähetyksen kesäjuhlat\, Oulu SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20110104T120144Z DTEND;VALUE=DATE:20110516 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20110515 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044637Z UID:10416@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Suomen Adventtikirkon Suomalaisen piirikunnan\nvarsinainen ed ustajiston kokous osa 2 (tarvittaessa)\n15.5.2011\n\n Suomen kristilline n yhteiskoulu\, Toivonlinnantie 630\, Piikkiö\n\n SUMMARY:Suomalaisen piirikunnan edustajiston kokous osa 2\, Piikkiö SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Suomen Adventtikirkon Suomalaisen piiri kunnan
varsinainen edustaji ston kokous osa 2 (tarvittaessa)
15.5.2011

Suomen kr istillinen yhteiskoulu, Toivonlinnantie 630, Piikkiö
END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20110104T121148Z DTEND;VALUE=DATE:20110523 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20110522 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044637Z UID:10417@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Kokouskutsu\n\n Suomen Adventtikirkon varsinainen yleiskokous pidetään sunnuntaina 22.5.2011 Aitolahden adventtikirkossa\, Ketarantie 4\, Tampere. Kokous alkaa klo 10.00. Yleiskokoukselle on varattu lisäks i päivä 12.6.2011\, jos yleiskokous päättää pitää yleiskokouksen kaksiva iheisena\, niin kuin hallitus ehdottaa.\n\n Kokouksessa käsiteltävät asi at sääntömääräisten asioiden (yhdyskuntajärjestys 11 §) lisäksi:\n\n -           käsitellään ehdotukset piirikunnista ja lähetyksestä Suomen Adve nttikirkon mahdollisesta uudelleen järjestäytymisestä\n\n -          sää ntömuutos yhdyskuntajärjestykseen ja täydentäviin sääntöihin\n\n -           koulutoimen uudelleen järjestäytyminen\n\n -          Suomen Adventt ikirkon tilinpäätöksen laatimisperusteet\n\n  \n\n Suomen Adventtikirkon hallitus\n\n  \n\n  \n\n Möteskallelse\n\n Finlands Adventkyrkas ordina rie generalförsamling hålls söndagen den 22 Maj 2011\, klockan 10\, i Ai tolahti adventkyrka\, Ketarantie 4\, Tammerfors. För generalförsamlingen har reserverats ytterligare en dag\, 12 Juni 2011\, om generalförsamlin gen beslutar att hålla generalförsamlingen i två faser\, såsom styrelsen föreslår.\n\n Ärenden som behandlas utöver de stadgeenliga (samfundsord ning 11 §):\n\n -       från missionen och båda distrikten förslag till möjlig omorganisation av Finlands Adventkyrka\n\n -       förändringar i samfundsordningen och de kompletterande reglerna\n\n -       omorganisa tion av Finlands Adventkyrkas skolor\n\n -       grunder för utarbetning av bokslut i Finlands Adventkyrka\n\n    \n\n Styrelsen för Finlands Ad ventkyrka\n\n SUMMARY:Suomen Adventtikirkon yleiskokous\, Tampere SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Kokouskutsu

Suomen Adventtikirkon varsinainen yleiskokous pidetään sunnuntaina 22.5.2011 Aitolahden adventti kirkossa, Ketarantie 4, Tampere. Kokous alkaa klo 10.00. Yleiskokouksell e on varattu lisäksi päivä 12.6.2011, jos yleiskokous p&a uml;ättää pitää yleiskokouksen kaksivaiheisena, niin kuin hallitus ehdottaa.

Kokouksessa käsiteltävät asiat sääntö määräisten asioiden (yhdyskuntajärjestys 11 §) lisäksi:

-          käsitell&a uml;än ehdotukset piirikunnista ja lähetyksestä Suomen Ad venttikirkon mahdollisesta uudelleen järjestäytymisestä

-  & nbsp;       sääntömuutos yh dyskuntajärjestykseen ja täydentäviin säänt&oum l;ihin

-  ;         koulutoimen uudelleen järjestäytyminen

-          Su omen Adventtikirkon tilinpäätöksen laatimisperusteet

 

Suomen Adventtikirkon hallitus

 

 

Möteskallelse

Finlands Adventkyrkas or dinarie generalförsamling hålls söndagen den 22 Maj 2011 , klockan 10, i Aitolahti adventkyrka, Ketarantie 4, Tammerfors. Fö r generalförsamlingen har reserverats ytterligare en dag, 12 Juni 2 011, om generalförsamlingen beslutar att hålla generalfö rsamlingen i två faser, såsom styrelsen föreslår.

Ärenden som behandl as utöver de stadgeenliga (samfundsordning 11 §):

< p>-       från missionen och båda distrikten förslag till mö ;jlig omorganisation av Finlands Adventkyrka

-       förä ndringar i samfundsordningen och de kompletterande reglerna

< p>-       omorganisation av Finlands Adventkyrkas skolor

-       grunder f&o uml;r utarbetning av bokslut i Finlands Adventkyrka

  

Styrelsen för Finlands Adventkyrka

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20110104T121600Z DTEND;VALUE=DATE:20110613 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20110612 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044637Z UID:10418@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Suomen Adventtikirkon varsinainen yleiskokous jatkuu 12.6.201 1\ntoisella osalla klo 10.00.\n\n Aitolahden adventtikirkko\, Ketarantie 4\, Tampere\n\n  \n\n Yleiskokousedustajat:\n\n Suomalaisen piirikunnan johtokunnan valitsemat:\n\n Työntekijäedustajat:\n\n Arasola Kai Flink Timo Harju Anne Helminen Aimo Iivari Sirpa Kaitanen Liia Kalliokoski Kla us Katainen Jorma Keronen Veli Kinnunen Merja Miettinen Orvo Pilois Mari el Pirskanen Taneli Rouhe Esa Rytkönen Arja Saarinen Eliisa Vehkavuori J yrki Vehkavuori Sakari Virolainen Jani\n\n  \n\n Maallikkoedustajat:\n\n Ainsalo Leo Arminen Kari Heikkilä Markku Himberg Marle Kauhanen Anita K auhanen Heikki Keronen Juha Launonen Aimo Lehti Ritva Mäkelä Tuija Möntt inen Ari Niiranen Alpo Nyrhinen Kari Nystén Esa Oksanen Antti Peltonen I lkka Pohjola Pekka Ramula Ari-Pekka Saarinen Tapani Saarinen Timo Somerv ille Heidi Syväoja Pirjo Turunen Ossi Vrcelj Dragoslav Yli-Luoma Pertti       Ruotsalaisen piirikunnan johtokunnan valitsemat:\n\n Työntekijäedu stajat:\n\n Greggas Ben\nStolpe Kenth\n\n Maallikkoedustajat:\n\n Engblo m Engelbert \n\n  \n\n Pohjois-Suomen lähetyksen johtokunnan valitsemat: \n\n Työntekijäedustajat:\n\n Hautala Paavo\n\n Maallikkoedustajat:\n\n Kiviaho Ritva\nNikkarinen Kari\nPörhö Ulla\n\n Adventtikirkon hallitukse n jäsenet:\n\n Aromäki Kalervo Fagerholm Harriet Heikkinen Kari Heinänen Markku Helminen Atte Ilola Kimmo Korhonen Antero Kuusisto Ritva Laitine n Päivi Maunu Eila Palviainen Onni Peltonen Riitta-Liisa Poikonen Jaana Rajala Jukka Saarinen Harri Vrcelj Anne   Trans-Euroopan osaston jäsenet : Kamal Raafat\nWiklander Bertil\n\n  \n\n Laitosjohtajat:\n\n Ruohonen Ruut\nVartiainen Lisa\n\n   Adventtikirkon hallituksen ehdottamat edusta jat:\n\n Dammert Pertti\nGiantzaklidis Kerttuli\nHaapasalo Erkki\nHeinän en Lahja\nYlönen Anneli\n\n           \n       \n SUMMARY:Suomen Adventtikirkon yleiskokous osa 2\, Tampere SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Suomen Adventtikirkon varsinainen yleis kokous jatkuu 12.6.2011
toi sella osalla klo 10.00.

A itolahden adventtikirkko, Ketarantie 4, Tampere

 

Yleiskokousedustajat:

Suomalaisen piirikunnan johtoku nnan valitsemat:

Työntekijäedustajat:

Arasola Kai
Flink Timo
Harju Anne
Helminen Aimo
Iivari Si rpa
< span style="font-size: small;">Kaitanen Liia
Kalliokoski Klaus
Katainen Jorma
Keronen Veli
Kinnunen Me rja
< span style="font-size: small;">Miettinen Orvo
Pilois Mariel
Pirskanen Taneli
Rouhe Esa
Rytkönen Arj a
Saarinen Eliisa
Vehkavuori Jyrki
Vehkavuori Sakari

Virolainen Jani

 

Maallikkoedustajat:

< tr style="height: 12.75pt;" height="17">
Ainsalo Leo
Arminen K ari
< span style="font-size: small;">Heikkilä Markku
Himberg Marle
Kauhanen Anita
Kauhanen Heikki
Keron en Juha
Launonen Aimo
Lehti Ritva
Mäkelä Tuija
Mönttinen Ari
Niira nen Alpo
Nyrhinen Kari
Nystén Esa
Oksanen Antti
Peltonen Ilkka
Pohjola P ekka
Ramula Ari-Pekka
Saarinen Tapani
Saarinen Timo< /td>
Somerville Heidi
Syv&au ml;oja Pirjo
Turunen Ossi
Vrcelj Dragoslav
Yli-Luoma Pertti
& nbsp;    

Ruotsalaisen piirikunnan johtokunn an valitsemat:

< span style="text-decoration: underline;">Työntekijäedustajat:

Greggas Ben
St olpe Kenth

Maallikkoedustajat:

Engblom Engelbert 

 

P ohjois-Suomen lähetyksen johtokunnan valitsemat:

Työntekijäedustajat:

Hautala Paavo

Maallikkoedusta jat:

Kiviaho Ritva< br />Nikkarinen Kari
Pörhö Ulla

Adventtikirkon hallituksen jäsenet:

Aromäki Kalervo
Fagerholm Harriet< /span>
Heikkinen Kari
H einänen Markku
Helminen Atte
Ilola Kimmo
Korhonen Ante ro
Kuusisto Ritva
Laitinen Päivi
Maunu Eila
Palviainen Onni
Peltonen Riitta-Liisa
Poikonen Jaana
Rajala Jukka
Saarinen Harri
Vrcelj Anne
< /tr>
 
Trans-Euroopan osaston jäsenet:

Kamal Raafat
Wiklander Bertil

 

Laitos johtajat:

Ruohone n Ruut
Vartiainen Lisa

 

Adventtikirkon hallituksen ehdottamat edustajat:

Dammert PerttiGiantzaklidis Kerttuli
Haapasalo Erkki
Heinänen Lahja
Ylönen Anneli

 
 
 
 
 

 
 
&n bsp;

< /td>
END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20110606T022850Z DTEND;VALUE=DATE:20110614 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20110613 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044638Z UID:10516@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Tiedätkö mistä vastaat?\n\n Turvallisuus pähkinänkuoressa -ko ulutus\n\n Kohderyhmä: Vapaiden suuntien pastorit\, seurakuntatyöntekijä t\, vanhimmistojen pj:t ja jäsenet\, muut vastuuhenkilöt\n\n Aika: ma 13 .6.2011\, klo 8.30 - 18.00\nPaikka: Kallioniemen leiri- ja kurssikeskus\ , Finnintie 400\, Laukaa\n\n Ei osallistumismaksua\, ruokailu omakustant einen\n\n OHJELMA\n\n 08.30 Aamiainen\n09.30 Lainsäädäntö\n11.30 Turvall inen toiminta\nLounas\n14.00 Turvallinen opetus ja ihmissuhteet\n16.00 T urvallisuuden apuvälineet/pelastussuunnitelma/keskustelua\n17.00 Saunat\ , uintia\, päivällinen\n\n Ilmoittautumiset 31.5. mennessä: hannele.rant anen@ylojarvi.fi\, p. 044 518 4856\n\n Järjestäjä: SVKN lasten ja nuorte n hyvinvointitoimikunta\, koulutusjaosto\n\n Koulutuksesta saat SVKN:n m yöntämän turvallisuuspassin.\n\n Vastaava koulutus järjestetään 14.1.201 2 Tampereella. \n\n SUMMARY:Turvallisuus pähkinänkuoressa -koulutus\, Laukaa SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Tiedätkö mistä vastaat?

Turvallisuus pähkinänkuoressa -koulutus

< p>Kohderyhmä: Vapaiden suuntien pastorit, seurakuntaty&ou ml;ntekijät, vanhimmistojen pj:t ja jäsenet, muut vastuuhenkil öt

Aika: ma 13.6.2011, klo 8.30 - 18.00
Paikka: Kallioniemen leiri- ja kurssikeskus, Finninti e 400, Laukaa

Ei osallist umismaksua, ruokailu omakustanteinen

OHJELMA

08.30 Aamiainen
09.30 Lainsä ;ädäntö
11.3 0 Turvallinen toiminta
Loun as
14.00 Turvallinen opetus ja ihmissuhteet
16.00 Turv allisuuden apuvälineet/pelastussuunnitelma/keskustelua
17.00 Saunat, uintia, päiväll inen

Ilmoittautumiset 31. 5. mennessä: hannele.rantanen@ylojarvi.fi, p. 044 518 4856

Järjestäjä: SVKN l asten ja nuorten hyvinvointitoimikunta, koulutusjaosto

Koulutuksesta saat SVKN:n myöntä män turvallisuuspassin.

Vastaava koulutus järjestetään 14.1.2012 Tampereella.

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20110104T122745Z DTEND;VALUE=DATE:20110618 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20110615 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044637Z UID:10421@www2.adventist.fi DESCRIPTION:Missiopäivät 15. - 17.6.2011 \n\n \nKallioniemen leiri- ja ku rssikeskus\nFinnintie 400\, Laukaa\n\n Aiheena: "Hengen täyttämä elämä - Herätyksen ja uudistumisen perusta"\n\n Adventtikirkon Missiopäivät joh dattelevat meidät herätysmielellä kirkkomme kesäjuhlille. Missiopäivät a lkavat Kallioniemessä Laukaassa keskiviikkona iltapäiväsaunoilla ja ilta ruokailulla ja päättyvät perjantaina lounaaseen\, josta siirrymme Jyväsk ylän Paviljonkiin kesäjuhlille.\n\n Missiopäivien puhujana ja kouluttaja na toimii tri Jon Dybdahl. Hän on yksi tunnetuimmista missiologeista adv enttikirkossa. Hän on kirjoittanut useita kirjoja. Dybdahl on toiminut v uosi lähetystyössä mm. Thaimaasa ja opettanut useissa adventtikirkon yli opistoissa evankeliointia ja lähetystyötä. Ennen eläkkeelle jäämistään h än toimi hengellisyyden ja syvällisen Jumalan tuntemisen opettajana ja t odistajana.\n\n Tähän harvinaislaatuiseen koulutukseen on syytä tulla lä heltä ja kaukaa. Leirin hinta täysihoidolla van 56 euroa. Tervetuloa!\n\ n Ilmoittautuminen: Mervi Tukiainen@adventtikirkko.fi tai 03 361 1279\n\ n  \n\n Ohjelma:\n\n Keskiviikko 15.6.\n18.00 Iltaruokailu\nIlta:  Jon D ybdahl\nSaunat\n\n Torstai 16.6.\nAamupäivä: Jon Dybdahl\nIltapäivä: Kai Arasola\, Erkki Haapasalo\nIlta: Hengellinen kokous\nSaunat\n\n Perjant ai 17.6.\nAamupäivä: Jon Dybdahl\n\n 16 - 18 EU-ruoan pussitustalkoot Pa viljongissa la 18.6. järjestettävää Iloinen mieli -tapahtumaa varten\n\n \n\n  \n\n \n\n SUMMARY:Missiopäivät\, Laukaa SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

Missiopäivät 15. - 1 7.6.2011


Kallioniemen leiri- ja kurssikeskus
Finnintie 400, Laukaa< /p>

Aiheena: "Hengen tä yttämä elämä - Herätyksen ja uudistumisen perus ta"

Adventtikirk on Missiopäivät johdattelevat meidät herätysmielell& auml; kirkkomme kesäjuhlille. Missiopäivät alkavat Kallio niemessä Laukaassa keskiviikkona iltapäiväsaunoilla ja il taruokailulla ja päättyvät perjantaina lounaaseen, josta siirrymme Jyväskylän Paviljonkiin kesäjuhlille.

Missiopäivien puhujana ja kou luttajana toimii tri Jon Dybdahl. Hän on yksi tunnetuimmista missio logeista adventtikirkossa. Hän on kirjoittanut useita kirjoja. Dybd ahl on toiminut vuosi lähetystyössä mm. Thaimaasa ja opet tanut useissa adventtikirkon yliopistoissa evankeliointia ja lähety styötä. Ennen eläkkeelle jäämistään h än toimi hengellisyyden ja syvällisen Jumalan tuntemisen opett ajana ja todistajana.

T&a uml;hän harvinaislaatuiseen koulutukseen on syytä tulla lä ;heltä ja kaukaa. Leirin hinta täysihoidolla van 56 euroa. Ter vetuloa!

Ilmoittautuminen : Mervi Tukiainen@adventtikirkko.fi tai 03 361 1279

 

Ohjelma:

Keskiviikko 15.6.
18.00 Iltaruokailu
Ilta:  J on Dybdahl
Saunat

Torstai 16.6.
Aamupäivä: Jon Dybdahl
Iltapäivä: Kai Arasola, Erkki Haapasalo
Ilta: Hengellinen kokous
Saunat

Perjantai 17.6.
Aamupäivä: Jon Dybdahl

16 - 18 EU-ruoan pussit ustalkoot Paviljongissa la 18.6. järjestettävää Iloi nen mieli -tapahtumaa varten


 

< span style="font-size: medium;">

END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20110324T115653Z DTEND;VALUE=DATE:20110620 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20110617 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20160923T044637Z UID:10464@www2.adventist.fi DESCRIPTION:"Rukoillen ja Palvellen"\n\n Adventtikirkon kesäjuhlat 17. - 19.6.2011 Jyväskylän Paviljongissa\, \n Messukatu 10\, 40100 Jyväskylä\n \n Adventtikirkon kesäjuhlien ohjelma alkaa perjantaina 17.6.2010 klo 18 .30 avajaistilaisuudella ja päättyy sunnuntaina 19.6. klo 12.15.\n\n Jos et onnistu pääsemään paikalle\, voit seurata pääauditorion ohjelman suo rana nettilähetyksenä ( http://media7.adventist.fi/live ).\n  \n\n  Kulk uyhteydet ja pysäköinti:\n\n Paviljongin yhteydessä on pysäköintitalo. P ysäköinnin hinta on 5 €/24 h tai 1-5 h 1 €/h.\n Tarkemmat kulku- ja pysä köintitiedot http://www.jklpaviljonki.fi/kulkuyhteydet.php ( http://www. jklpaviljonki.fi/kulkuyhteydet.php ).\n\n  \n\n Ohjelma:\n\n Kokoukset t ulkataan englanniksi. \n\n PERJANTAI 17.6. \n 18.30   "TULKOON OSAKSENNE ARMO"\, Jon Dybdahl\n\n 20.00 * "PUHU HERRA\, PALVELIJASI KUULEE"\, Att e Helminen\n\n Rukousta\, sielunhoitoa\n\n  \n\n SAPATTI 18.6. \n\n 09.0 0    "AAMULLA NOUSEVAT RUKOUKSENI ETEESI"\, Sirpa Halminen\n\n  10.00 * "TÄYTÄ PALVELIJASI ILOLLA"\n            Perhejumalanpalvelus\, LaNu\n\n 11.00 *  RUKOILLEN JA PALVELLEN\, \n            Jumalanpalvelus\, Kalerv o Aromäki\n\n 15.00    "YLISTÄKÄÄ TE HERRAN PALVELIJAT"\n            Elä kkeelle jäävien muistaminen\n            Kansainvälinen ryhmä\, vast. Ma riel Pilois\n            Venäjänkielinen ryhmä\, vast. Liia Kaitanen                      \n\n 16.15    "ONNELLISIA NÄMÄ PALVELIJAT"\n            Hannu Huhtala ja Jorma Salmela\n            ADRA\, Pirjo Syväoja ja Hei mo Lempinen\n            Media7\, Aimo Helminen\n               Seurakun tien edustajat\, Kai Arasola\n\n  19.00 * "HÄN ANTAA SATEEN"\n             Konsertti Pekka Simojoki\n            Kimmo Ilola\n\n Rukousta\, sielu nhoitoa\n\n SUNNUNTAI 19.6. \n\n 08.45    "SINÄ KUULIT RUKOUKSENI"\, Ter hi Turkka\n\n 09.30    "TULKOON SINUN VALTAKUNTASI"\, Kai Arasola\, Hann u Huhtala\n\n 11.00 * "TAPAHTUKOON SINUN TAHTOSI"\, Atte Helminen\, Kale rvo Aromäki\n\n * Tilaisuudessa kerätään uhrilahja\n\n \n\n Lasten ohjel ma:\n\n PERJANTAI 17.6.\n\n 18.30 - 19.30 TASSUT RISTISSÄ\, Lasten avaja iset. Lauluja\, leikkejä ja tutustumista.\n19.30 - 21.30 Lastenhoitoa\n\ n SAPATTI 18.6. \n\n 10.00 - 10.45 TÄYTÄ PALVELIJASI ILOLLA! Perhejumala npalvelus\n11.00 - 12.00 ISÄN KÄMMENELLÄ -raamattuluokat 0-2 v\, 3 - 6 v \, 7 - 10 v\n12.00 - 12.30 KESÄHAAVEITA ILON SÄVELIN! Yhteinen laulutuok io ja leirikuvia\n15.00 - 16.00 "ELÄMÄ ON IHMEELLISTÄ" Nukketeatteriesit ys\, Nukketeatteri Hupilainen\n16.00 - 16.45 TAIVAAN ISÄN HOMMISSA\, Toi mintaa ja askartelua Iloinen mieli -tapahtumaa varten\n16.45 - 17.30 MEN NÄÄN KAIKKEEN MAAILMAAN! Palvellaan yhdessä! Mukana Pupu\, Mansikka ja P orkkana\n19.00 - 21.15 HÄN ANTAA SATEEN\, Pekka Simojoki -konsertti\, La stenhoitoa\n\n SUNNUNTAI 18.6. \n\n 09.30 - 12.15 PUUHA-ASEMA\, Lastenho itoa ja toimintapisteitä\n\n  \n\n Varhaisnuoret ja polunkävijät:\n\n PE RJANTAI 17.6.\n\n 19.00 - 21.00 FACING THE GIANTS\, Leffailta\n\n SAPATT I 18.6. \n\n 10.00 - 10.45 TÄYTÄ PALVELIJASI ILOLLA! Perhejumjalanpalvel us\n11.00 - 12.15 PAKOMATKALLA\, PowerPoints -raamattutunti\n14.45 - 17. 30 HYVÄN TEKOA JA HAUSKAN PITOA\, Sympatiaa ja minigolfia. Lähtö LaNu-pi steeltä\n19.00 - 21.15 HÄN ANTAA SATEEN\, Pekka Simojoki -konsertti\, pu he Kimmo Ilola\n\n SUNNUNTAI 18.6. \n\n 09.30 - 12.00 TOIMINTAPISTEITÄ\, Lautapelejä\, kädentaitoja ym.\n\n  \n\n Teinit ja nuoret aikuiset:\n\n PERJANTAI 17.6.\n\n 21.00 Jousia trion -KONSERTTI ja vohveleita\, Jyväs kylän adventtikirkko\n\n SAPATTI 18.6. \n\n 11.00 EatPRAYLove\, Sapattik oulu teineille\n 16.30 Nuorten oma Ylistys-RUKOUS-todistustunti\, Jyväsk ylän adventtikirkko\n 21.30 Mahdollisuus Uida\, SAUNOA ja virkistyä\, Ka llioniemi (omat kyyditykset)\n\n Nuorilla mahdollisuus yöpyä Jyväskylän adventtikirkolla omin patjoin ja petivaattein 5 €/yö. Ilmoittautumiset H elena Mäentaka: helena.maentaka@adventtikirkko.fi ( mailto: helena.maent aka@adventtikirkko.fi )\, 03 361 1111 (ma-to 9-16\, pe 9-12.30)\n\n  \n\ n Majoitus ja ruokailut\n\n KESÄJUHLIEN MAJOITUS\n\n Hotelli Cumulus Jyv äskylä\n\n Varaukset adventtikirkon kiintiöstä 17.5.2011 mennessä puh. ( 014) 653 211 tai sähköpostitse jyvaskyla.cumulus@restel.fi ( mailto:jyva skyla.cumulus@restel.fi )\, mainitse ”Adventtikirkon kesäjuhlat”.\n\n 1 hengen huone 71 €/vrk\n2 hengen huone 78 €/vrk\n\n Majoitushintaan sisäl tyy buffet-aamiainen ja asiakassauna.\n\n  \n\n Hotelli Peurunka 25 minu utin ajomatka Jyväskylästä\n\n Varaukset adventtikirkon kiintiöstä 10.6. 2011 mennessä Hotelli Peurungan myyntipalveluun 020 751 6300 tai sähköpo stilla peurunka@peurunka.fi ( mailto:peurunka@peurunka.fi ).\n\n 1 henge n huone 60 - 76\,50 €/vrk\n2 hengen huone 40 - 44\,50 €/hlö/vrk\nlisävuo de 25 €/aikuinen/vrk\, 14 €/lapsi 4-13 v./vrk\n\n Hinnat sisältävät aami aisen sekä asiakassaunojen ja kuntosalien vapaan käytön. (Huom. allas-os asto ei ole käytössä remontin vuoksi).\n\n  \n\n Hotelli Scandic Jyväsky lä\n\n Varaukset 17.5.2011 mennessä nimellä Adventtikirkon kesäjuhlat\, koodi BADV110617 puh. (014) 330 2217 tai sähköpostilla jyvaskyla@scandic hotels.com ( mailto:jyvaskyla@scandichotels.com ) ja 2.4. alkaen myös ke skusvaraamosta puh. 0800 06969 tai internetsivuilta www.scandichotels.fi \n\n 1 hengen huone 89 - 109 €/vrk\n2 hengen huone 99 – 119 €/vrk\n\n La pset alle 13 -vuotiaat majoittuvat vanhempien kanssa samassa huoneessa v eloituksetta maksimi 2 lasta/ huone lisävuoteessa ja yksi pinnasängyssä jos tarvetta on. Lisävuode yli 13 -vuotiaalta 20 € / vrk.\n\n Hinnat sis ältävät runsaan buffet-aamiaisen\, aamu- ja iltasaunat hotellivieraiden vuorolla sekä kuntosalin ja uima-altaan käytön. Hinnat sisältävät lisäks i Scandic kanta-asiakaskortin etuineen yhdelle/huone.\n\n Hotellilla on tilava paikoitusalue\, jossa hotellivieraat voivat säilyttää autojaan ve loituksetta.\n\n  \n\n Sokos Hotel Aleksandra Jyväskylä\n\n Varaukset 31 .5.2011 mennessä nimellä ”Suomen Adventtikirkko/kesäpäivät” Jyväskylän S okos Hotellien myyntipalvelusta puh. 020 1234 640. Kiintiöhuonevarauksia ei voi tehdä internetin kautta.\n\n 1 hengen huone 68 €/vrk (economy)\n 2 hengen huone 78 €/vrk (economy)\n3 hengen huone 98 €/vrk (economy)\n\n Hinnat sisältävät runsaan buffet-aamiaisen sekä hotelliasukkaiden sauna vuoron.\n\n  \n\n Hotelli Vuolake 25 minuutin ajomatka Jyväskylästä\n\n Ei erikseen varattu adventtikirkon kiintiötä.\n\n Uimarannatie 2\, Lauka a\n\n puh. (014) 833 002mervi.tukiainen@adventtikirkko.fi ( mailto:mervi .tukiainen@adventtikirkko.fi ).\n\n  \n\n RUOKAILUT PAVILJONGISSA\n\n Pa viljonki ravintolat\n\n Perjantai 17.6.Kahvilapalvelut klo 17.30 - 20.30 \n\n Lauantai 18.6.Kahvilapalvelut klo 08.00 - 20.00 Kotiruokalounas lin jastobuffet klo 12.00 - 15.00\n\n Sunnuntai 19.6. \nKahvilapalvelut klo 08.00 - 13.00\n\n  Kotiruokalounas 9\,50 € /hlö- salaattipöydän antimet\ , leipävalikoima ja levitteet\n- lämmin pääruoka lisäkkeineen\n- ruokaju omina: vesi\, kotikalja ja maito\n- kahvi/tee\n\n Kevytlounas 8\,50 € /h lö- salaattipöydän antimet\, leipävalikoima ja levitteet\n- päivän keitt o\n- ruokajuomina: vesi\, kotikalja ja maito\n- kahvi/tee- \n\n Keittolo unas 7\,40 € /hlö- päivän keitto\n- leipävalikoima ja levitteet\n- ruoka juomina: vesi\, kotikalja ja maito\n- kahvi/tee\n\n Perhe-etu: Lapset al le 12 vuotta puoleen hintaan ja lapset alle 4 vuotta veloituksetta vanhe mpien ruokaillessa.\n\n  \n\n MUITA MAJOITUS- JA RUOKAILUPAIKKA VAIHTOEH TOJA \n\n  http://www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/matkailu_majoitus ( ht tp://www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/matkailu_majoitus )\n\n \n\n SUMMARY:Rukoillen ja Palvellen\, kesäjuhlat Jyväskylä SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::

"Rukoillen ja Palvellen"

Adventtikirkon kesäjuhlat 17. - 19.6. 2011 Jyväskylän Paviljongissa,
Messukatu 10, 40100 Jyväskylä

Adventtikirkon kesäjuhlien ohjelma a lkaa perjantaina 17.6.2010 klo 18.30 avajaistilaisuudella ja pä&aum l;ttyy sunnuntaina 19.6. klo 12.15.

Jos et onnistu pääsemään paikalle, voit s eurata pääauditorion ohjelman suorana nettilähetyksenä.
 

 Kulkuyhteydet ja py säköinti:

Paviljongin yhteydessä on pysäköintitalo. Pysäk& ouml;innin hinta on 5 €/24 h tai 1-5 h 1 €/h.
Tarkemmat kulku- ja pysäköintiti edot http://www. jklpaviljonki.fi/kulkuyhteydet.php.

 

Ohjel ma:

Kokouk set tulkataan englanniksi.

PERJANTAI 17.6.
 18.30   "TULKOON OSAKSENNE ARMO", Jon Dyb dahl

20.00 * "PUHU H ERRA, PALVELIJASI KUULEE", Atte Helminen

Rukousta, sielunhoitoa

 

SAPATTI 18.6.

09.00    "AAMULLA NOUSEVAT RUKOUKSENI ETEESI", Sirp a Halminen

 10.00 * "TÄYTÄ PALVELIJASI ILOLLA"
   & nbsp;        Perhejumalanpalvelus, La Nu

11.00 *  RUKOILLEN JA PALVELLEN,
             Jumalanpalvelus, Kalervo Aromäki

15.00    "YLIST ÄKÄÄ TE HERRAN PALVELIJAT"
         &nbs p;  Eläkkeelle jäävien muistaminen
            
Kansainvälinen ryhmä, vast. Mariel Piloi s
    &n bsp;       Venäjänkielinen ryhm& auml;, vast. Liia Kaitanen & nbsp;                &nbs p; 

16.15  ;   "ONNELLISIA NÄMÄ PALVELIJAT"
         ;    Hannu Huhtala ja Jorma Salmela
  &nbs p;         ADRA, Pirjo Syvä oja ja Heimo Lempinen
       &nb sp;    Media7, Aimo Helminen

  &nbs p;            Seurakuntien edustajat, Kai Arasola< /p>

 19.00 * "HÄN ANTAA SATEEN"
         &n bsp;  Konsertti Pekka Simojoki
     & nbsp;      Kimmo Ilola

Rukousta, sielunhoitoa

SUNNUN TAI 19.6.

08.45    "SINÄ KUULIT RUKOUKSENI", Terhi Turkka

09.30    "TULKOON SINUN VALTAKUNTASI", Kai Arasola, Hannu Huhtala

11.00 * "TAPAHTUKOON SINUN TAHTOSI", Atte He lminen, Kalervo Aromäki

* Tilaisuudessa kerätään uhrilahja


Lasten ohjelma:

PERJANTAI 17.6.

< p>18.30 - 19.30 TASSUT RISTISSÄ, Lasten avajaiset. Lauluj a, leikkejä ja tutustumista.
19.30 - 21.30 Lastenhoito a

SAPATTI 18.6.

1 0.00 - 10.45 TÄYTÄ PALVELIJASI ILOLLA! Perhej umalanpalvelus
11.00 - 12.00 ISÄN KÄMMENELLÄ -raamattuluokat 0-2 v, 3 - 6 v, 7 - 10 v
12.00 - 12.30 KESÄHAAVEITA ILON SÄVELIN!
Yhteinen laulutuokio ja leirikuvia
15.00 - 16.00 "ELÄMÄ ON IHMEELLIST Ä" Nukketeatteriesitys, Nukketeatteri Hupilainen
16.0 0 - 16.45 TAIVAAN ISÄN HOMMISSA, Toimintaa ja aska rtelua Iloinen mieli -tapahtumaa varten
16.45 - 17.30 MENN& Auml;ÄN KAIKKEEN MAAILMAAN! Palvellaan yhdessä! Mukan a Pupu, Mansikka ja Porkkana
19.00 - 21.15 HÄN ANTAA S ATEEN, Pekka Simojoki -konsertti, Lastenhoitoa

SUNNUNTAI 18.6.

09.30 - 12.15 PUUHA-ASEMA, Lastenhoitoa ja toimintapisteitä

 

Varhaisnuoret ja polunkävijät:< /strong>

PERJANTAI 17.6.

19.00 - 2 1.00 FACING THE GIANTS, Leffailta

SAPATTI 18.6.

10.00 - 10.45 T&Aum l;YTÄ PALVELIJASI ILOLLA! Perhejumjalanpalvelus
11.00 - 12.15 PAKOMATKALLA, PowerPoints -raamattutunti
14.45 - 17.30 HYVÄN TEKOA JA HAUSKAN PITOA, Sympat iaa ja minigolfia. Lähtö LaNu-pisteeltä
19.00 - 21.15 HÄN ANTAA SATEEN, Pekka Simojoki -konsert ti, puhe Kimmo Ilola

SUNNUNTAI 18.6.

09.30 - 12.00 TOIMINTAPISTEITÄ, L autapelejä, kädentaitoja ym.

 

< p>Teinit ja nuoret aikuiset:

PERJANTAI 17. 6.

21.00 Jousia trion -KONSERTTI ja vohve leita, Jyväskylän adventtikirkko

SAPATTI 18.6.

11.00 EatPRAYLove, Sapattikoulu teineille
16.30 Nuor ten oma Ylistys-RUKOUS
-todistustunti, Jyväsk ylän adventtikirkko< br /> 21.30 Mahdollisuus Uida, SAUNOA ja virkistyä, Kallioniemi (oma t kyyditykset)

Nuorilla mahdollisuus yöpyä Jyv&a uml;skylän adventtikirkolla omin patjoin ja petivaattein 5 €/y ö. Ilmoittautumiset Helena Mäentaka: helena.maentaka@adventtikirkko.fi, 03 361 1111 (ma-to 9-16, pe 9-12.30)

 

Majoitus ja ruokailut< /span>