Lisätietoja Nurmikodin osakeyhtiöittämisestä

Suomen Adventtikirkon hallitus päätti kokouksessaan 7.6.2015 Nurmikoti-toimintansa siirtämisestä perustettavaan osakeyhtiöön ylimääräisen yleiskokouksen 2.11.2014 päätöksen mukaisesti. Järjestelyssä Nurmikodin käytössä olevat kiinteistöt eivät siirry sen omistukseen, vaan perustettava osakeyhtiö tulee olemaan vuokralla Suomen Adventtikirkon omistamissa kiinteistössä. Perustettavan osakeyhtiön ainoat rahavarat muodostuvat Suomen Adventtikirkon osakeyhtiöön maksamasta pääomasta. Koska perustettavan yhtiön toiminta on laajaa, tulee osakepääoman olla lain minimivaatimuksia suurempi, jotta yhtiöllä olisi riittävät kassavarat toimintaansa. Merkittävä osa perustettavan yhtiön laskutuksesta tulee kuukauden jälkikäteen, joten sillä tulee olla omia puskurirahavaroja kattamaan tätä viivettä laskutuksessa ja varmistamaan yhtiön maksuvalmius. Osakepääoman maksamiseen käytetään Suomen Adventtikirkon Nurmikodin toimintaan rahastoituja varoja sekä adventtikirkon vapaita kassavaroja.

Perustettavan osakeyhtiön hallitusta on pyydetty tekemään selvitys mahdollisen sivutoimipisteen perustamisesta Toivonlinnaan. Ko. selvityksessä tulee ottaa huomioon mahdolliset viranomaisvaatimukset ja niistä seuraavat kiinteistön korjaukset tai muutostyöt. Lisäksi asiakaskunnan laajuus pyydetään selvittämään ennakkomarkkinoinnilla.

Mahdollisen sivutoimipisteen selvitystyö jatkuu hyvässä yhteisymmärryksessä Nurmikodin johdon ja adventtikirkon johdon välillä.


Anne Vrcelj


---
Hallituksen päätöksistä 7.6.2015

Kuultiin ylimääräisen yleiskokouksen 24.5.2015 hyväksymän ponnen mukaisen toimikunnan puheenjohtajan Marle Himbergin raportti toimikunnan kokouksesta ja sen ehdotuksista hallitukselle. Keskusteltiin asiasta.

Hallitus päätti

1)      osakeyhtiöittää Nurmikodin (ylimääräisen yleiskokouksen 2.11.2014 päätöksen mukaisesti) ja että perustettavan osakeyhtiön hallitus jatkaa Toivonlinnan sivutoimipisteen selvitystyötä ja tekee esityksen asiasta yhtiön omistajalle, unionin hallitukselle.

2)      teettää Toivonlinnan kiinteistöissä kuntokartoituksen tilojen käytön uudelleenarvioimiseksi.

3)      suositella Suomen kristillisen yhteiskoulun (SKYK) rehtorin raportissaan mainitsemille kahdelle rekisteröidylle kannatusyhdistykselle, Toivonlinnan Alumnit ry:lle tai muulle tukiyhdistykselle valtakunnallisen rahankeräysluvan hakemista Suomen kristillisen yhteiskoulun tukemiseksi. 

4)      kirjata pöytäkirjaan, että ylimääräisen yleiskokouksen 24.5.2015 päätöksen mukaisesti po. toimikunta raportoi hallitukselle. Ylimääräinen yleiskokous on päättynyt ja unionin hallitus raportoi päätöksistä paikallisseurakuntiin niiden johtokuntien kautta sekä Nykyaika-lehdessä.

5)      jättää esityksen Toivonlinnan uudesta hallintomallista pöydälle.

6)      po. toimikunnan esityksen pohjalta sen tehtävät seuraavasti ja pyysi sitä raportoimaan työvaliokunnalle 9.9.2015 mennessä:

  • yhteiskoulun toiminnan ja opetuksen kehittäminen
  • uusien oppilainen hankkiminen
  • yhteistyön edistäminen Toivonlinnan ja adventtikirkon välillä
  • ehdotusten tekeminen Toivonlinnan kiinteistöjen tuottojen lisäämisen edistämiseksi
  • aikataulun suunnitteleminen ehdotetuille toimenpiteille

Lisäksi hallitus kuulee po. toimikuntaa koskien Toivonlinnan maa-alueen käytön suunnittelua.

7) merkitä pöytäkirjaan po. toimikunnan jäsenet: Himberg Marle, SKYK:n rehtori, puheenjohtaja, Jaakkola Anna-Leena, Keski-Suomen/Pohjanmaan edustaja, Korhonen Antero, Turun adventtiseurakunta, Källman Maarit, hallituksen edustaja, Laine-Sjöström Merja, SKYK:n vanhempien/koulun varaedustaja, Leppänen Mika, Toivonlinnan adventtiseurakunnan varaedustaja, Luostarinen Kari, Toivonlinnan adventtiseurakunta, Nyrhinen Kari, Uudenmaan edustaja, Peltonen Reijo, Piikkiön adventtiseurakunta, Ruohonen Ruut, Nurmikoti, Shelby Jaana, SKYK:n vanhempien/koulun edustaja, Tarro Markus, Salon adventtiseurakunnan varaedustaja ja Tähti Pekka, Salon adventtiseurakunnan edustaja.

Lisäksi hallitus päätti, että Toivonlinnan kiinteistöjen isännöinti ostetaan talousarvion puitteissa Piikkiön kiinteistöisännöinti Oy:ltä sekä perustettavalta toiminimeltä Mika Leppänen. Hallitus päätti pyytää Suomen kristillisen yhteiskoulun johtokunnalta esityksen Toivonlinnan kiinteistötoimikunnasta, jonka puheenjohtajana toimii Marle Himberg.

 

Anne Vrcelj