Lyhyesti adventisteista

 

Lyhyt katsaus yhteen maailman nopeimmin kasvavista kirkkokunnista.

Jumala
Adventtikirkon jäsenet perustavat uskonsa Jumalaan sellaisena kuin hän on ilmaistu Jeesuksessa Kristuksessa ja sellaisena millaiseksi Pyhän Hengen innoituksesta syntynyt Raamattu hänet kuvaa.

Usko
Usko merkitsee täydellistä luottamusta Jumalaan ja hänen pelastustarjouksensa hyväksymistä. Tällainen luottava usko on adventistisen uskon perusta. Elävä, henkilökohtainen suhde Jumalan kanssa on ehdoton edellytys uskolle.

Raamattu
Raamattu, joka on kirjoitettu monien vuosien aikana esittää välttämättömän totuuden Jumalasta. Pyhä Henki innoitti Raamatun kirjoittajia ilmaisemaan Jumalan luonnetta ja hänen haluaan pelastaa jokainen, joka hänen tykönsä tulee. Raamattu ilmaisee Jumalan luonteen ja myös periaatteet, joiden mukaan Jumalan seuraajat haluavat elää uskoon tultuaan.

Evankeliumi
Adventtikirkon opetuksen sydämenä on evankeliumi. Se on Jumalan hyvä uutinen mahdollisuudesta pelastua Jeesuksen ristinkuoleman kautta. Ihmisiä voidaan auttaa rakastaman ja luottamaan Jumalaan ja ottamaan vastaan Jumalan tarjoama iankaikkinen elämä vapana lahjana uskon kautta.

Luominen
Kristus loi maailmamme seitsemässä päivässä ja ensimmäisen ihmisparin, miehen ja naisen. Luomisviikon lopussa Jumala antoi sapatin juhla- ja jumalanpalveluspäiväksi.

Sapatti
Seitsemännen päivän sapatti (lauantai) on annettu muistuttamaan meitä Jumalasta luojana ja pelastajana. Se on päivä, jolloin palvellaan Jumalaa ja riemuitaan pelastuksesta Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus vietti sapattia seitsemäntenä päivänä ollessaan maan päällä. Adventtikirkon jäsenet seuraavat hänen esimerkkiään pitämällä iloiten myös Raamatun kymmenien käskyjen neljännen käskyn.

Toinen adventti
Adventtikirkon jäsenet katsovat eteenpäin pian palaavaan Jeesukseen Kristukseen. Tästä tapahtumasta vakuuttavat Raamatun profetiat . Jeesus itse lupasi opetuslapsilleen tulla takaisin. Adventistit eivät aseta mitään tarkkaa päivämäärää Jeesuksen toiselle tulemukselle.

Elämää kuolemaa jälkeen
Uskomme Jeesuksen sanaan, että kuolema on uni, josta hän itse herättää ne, jotka uskovat häneen. Kristukseen uskovat voivat katsoa eteenpäin suurenmoiseen tulevaisuuteen, iankaikkiseen elämään Jumalan kanssa.

Kaste ja sitoutuminen
Ihminen, joka on hyväksynyt Jumalan tarjoaman lahjan syntien anteeksiannosta ja haluaa liittää elämänsä Kristukseen ja seurakuntaan osoittaa uskonsa haluamalla tulla kastetuksi (ihminen upotetaan veden alle). Tässä seurataan Jeesuksen esimerkkiä, joka kastettiin aikuisena upottamalla. Rakkaus ja sitoutuminen Jumalaan halutaan osoittaa myös noudattamalla Jumalan kymmentä käskyä. Ymmärrämme, että Jumala on laatinut käskyt ihmisen parhaaksi.

Kasvatus
Kansainvälinen adventtikirkko ylläpitää yhtä maailman laajimmista koulutusjärjestelmistä. Mukana järjestelmässä on yliopistoja kuten esim. Loma Lindan yliopisto, jonka sairaala on edelläkävijä mm. syövän hoitomuodoissa. Maailmanlaajuisen koulujärjestelmänsä kautta adventtikirkko ja sen jäsenet pyrkivät parempaan ihmisyyteen tarjoamalla koulutusta ja ammattiin valmistavaa ohjausta.

Kehitysyhteistyö ja hyväntekeväisyys
Kansainvälisen adventtikirkon kehitysyhteistyö ja avustusjärjestö ADRA:n ja muiden ohjelmien kautta adventtikirkko tarjoaa käytännöllistä apua onnettomuuksien ja katastrofien uhreille. Huolehdimme köyhistä ja apua tarvitsevista monissa maailman maissa. Apua antaessamme emme katso rotuun, uskontoon, kansallisuuteen tai sukupuoleen. Adventtikirkko järjestää tapahtumia nuorisolle, avustusprojekteja, perheterapiaa ja muita ohjelmia auttaakseen mm. ihmisiä, joilla on vaikeuksia alkoholin, tupakan, huumeiden tai lääkkeiden kanssa.

Viestitämme toivoa
Adventtikirkko haluaa viestittää elämän suurenmoista merkitystä ja vapautta Jeesuksessa Kristuksessa kaikkialle maailmaan. Kommunikaatio ja tiedonvälitys ovat olennainen osa tässä tehtävässä. Kerromme Jumalan hyviä uutisia ja pidämme uskovien suuren perheen ajan tasalla asioista ja tapahtumista maailmanlaajuisen tietoverkon välityksellä, jossa apuna on satelliitteja, tv, radio, painettu sana ja Internet. Käy sivuillamme www.adventist.fi tai www.adventist.org.