Tutkimusasiakirja pelastuksesta - Johdanto

 

1. JOHDANTO OPETUKSEEN PELASTUKSESTA

Raamatun ilmoitus pelastuksestamme on ehtymättömän laaja. Se paljastaa pahan olemuksen, sen todellisen luonteen ja avaa Kristuksen ristinkuoleman salaisuuden, jonka kautta jumalallinen rakkaus voittaa pahan. Se kertoo ihmisperheen toivottomasta tilasta sekä Jumalan suunnitelmasta ja voimasta palauttaa meidät hänen kuvansa kaltaisuuteen. Siihen sisältyy hyvä uutinen siitä, että Hän tekee meissä sen, mitä me emme koskaan pystyisi tekemään itse ja mitä me emme ansaitse.

Tämä jumalallinen ilmoitus muodostaa tutkimuksemme kohteen ja laulumme sisällön halki ikuisuuden. Tulemme jatkuvasti pohtimaan sitä salaisuutta, "joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä" (Kol.1:26), ja tulemme havaitsemaan yhä suurempia jumalallisen rakkauden ja viisauden aarteita.

Nämä hyvät uutiset on tarkoitettu kaikille. Vaikka terävinkään ihmisäly ei pysty tyhjentävästi selittämään evankeliumin kaikkia totuuksia, sen perussanoma on kyllin yksinkertaista lapsenkin ymmärrettäväksi. Jumala on tehnyt sen niin selkeäksi, että jokainen ihmisperheen jäsen voisi kuulla ja ihmetellä ja että sanoma jumalallisesta rakkaudesta voisi voittaa jokaisen meistä tajuavan, että Jeesuksessa Kristuksessa meidät on hyväksytty, lunastettu ja otettu lapsiksi maan päällä ja taivaassa olevaan Jumalan perheeseen. Tämä vakuutus muuttaa epätoivon toivoksi ja lohduttomuuden iloksi, sillä Jumalan rakkauden muuttava voima tekee meistä uusia ihmisiä Kristuksessa.

Adventisteina ymmärrämme evankeliumin liittyvän lopun aikana kiinteästi niihin sanomiin, joita Ilmestyskirjan 14. luvussa jakeissa 6-12 esitetyt kolme enkeliä julistavat. Näemme tehtäväksemme saattaa päätökseen "iankaikkisen evankeliumin" julistamisen koko maailmalle juuri ennen Herramme takaisintuloa. Kysymys on samasta evankeliumista, jota on julistettu kautta pelastushistorian. Sen ytimenä on sanoma syntisen vanhurskauttamisesta uskon kautta. Ilmestyskirjassa kuvatun julistuksen taustana ovat maailmanhistorian ja Kristuksen taivaallisen palvelustyön viimeiset tapahtumat. (Dan.7:8; Ilm.3,4; Hepr.8-10)

Näemme Jumalan pelastustyössä myös kosmisen ulottuvuuden. Jumalallisen suunnitelman mukaan Kristuksen ristin kautta sovitetaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. (Kol.1:20) Aikakausia kestänyt taistelu hyvän ja pahan välillä sai alkunsa taivaassa Luciferin ryhtyessä kapinaan Jumalaa vastaan. Kapina levisi tämän maan päälle, kun esivanhempamme antautuivat kiusaajalle. Siten synti tuli osaksi meitä ja maailmastamme tuli taisteluareena, jolla Kristus taistelee saatanan kanssa meistä.

Jumalan laki, joka on ilmaus Jumalan luonteesta, esittää keskeistä osaa tässä taistelussa. Lucifer kielsi tämän lain oikeudenmukaisuuden ja hyvyyden, hylkäsi sen arvovallan ja väitti, ettei sitä ollut mahdollista totella. Hän ja hänen alamaisensa vastustavat sitä jatkuvasti. Pelastaessaan ihmisiä kapinasta ja synnistä Jumala pysyy uskollisena omalle luonteelleen ja lailleen. Hänen pelastava armollinen toimintansa osoittaa oikeaksi hänen luonteensa ja lakinsa sekä sovittaa maailman hänen kanssaan. (2 Kor.5:19)

Tämä esitys keskittyy tarkastelemaan pelastuksen ulottuvuuksia. Se ei yritä käsitellä pelastussuunnitelman kaikkia näkökohtia eikä väitä myöskään luotaavansa sen kaikkia syvyyksiä. Se pyrkii palvelemaan ihmisiä tässä ja nyt; se tahtoo kertoa yksinkertaisesti ne hyvät uutiset, joita Jumalalla on meille. Tämä hyvä uutinen poikkeaa niin paljon ihmisen ajattelutavoista, että se hätkähdyttää. Helposti se vääristyy, katoaa tai käy hämäräksi - jopa teologisessa väittelyssä. Siksi se on kerrottava uudelleen ja uudelleen, siihen on syvennyttävä yhä syvemmin, sitä on kuunneltava kuulemasta päästyäänkin.

Seuraava luku:
Ihmisen hädänalainen tila