Tutkimusasiakirja pelastuksesta - Täyttymys

 

"Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Jokainen, joka näin panee toivonsa häneen, pitää itsensä puhtaana, niin kuin hän on puhdas ja pyhä" (1 Joh. 3:2,3). Tämä on pyhittyneen elämän päämäärä Kristuksessa.

Nyt meidän pyhittäytymisemme on puutteellista, meidän toiveemme ovat ristiriitaiset. Nyt meidän tietomme on vajavaista. Nyt epäilykset ahdistavat meitä keskellä rauhaamme, pettymykset kohtaavat meitä keskellä iloamme. Nyt meidän kuuliaisuutemme on ontuvaa heikkoutemme tähden. Mutta eräänä päivänä tulemme olemaan hänen kaltaisiaan. "Mutta me olemme taivaan kansalaisia, ja taivaasta me odotamme pelastajaksi Herraa Jeesusta Kristusta. Hän muuttaa meidän ruumiimme tästä alennustilasta oman kirkastuneen ruumiinsa kaltaiseksi voimallaan, jolla hän kykenee alistamaan valtaansa kaiken" (Fil.3:20,21).

Aika rientää kohti tätä suurenmoista päätöstä. Raamatun mukaan me elämme lopun aikaa. Profeetallisen sanan perusteella tiedämme, että lopullinen vaihe suuressa taistelussa hyvän ja pahan välillä on jo alkanut. Ilmestyskirjan mukaan evankeliumin julistukseen lopun aikana liittyy kehotus antaa kunnia Jumalalle, koska "hänen tuomionsa aika on tullut" (Ilm.14:6,7; Dan.7:9,10,13,14,26,27; Ilm.5; Ilm.3:5;21:7).

Kysymys on Kristuksen toista tulemusta edeltävästä taivaallisesta oikeuden käynnistä. Jumalan kansa on odottanut sitä hartaasti, koska silloin lunastettujen oikeus ikuiseen elämään Kristuksen sovitustyön perusteella lopullisesti vahvistetaan. Siksi kiitämme Jumalaa Kristuksesta, Asianajajastamme. Ainoastaan hänen ansiostaan selviydymme tuomiolla voittajina.

Täyttymys on käsillä. Se merkitsee viimeistä vaihetta Jumalan pelastavassa toiminnassa.

Näin pelastuksen ulottuvuudet keskittyvät iäti Jumalan ja hänen Poikansa vanhurskauteen. Jumalan vanhurskaus täyttää kaikki tarpeemme: se johtaa meidät syyllisyydestä vanhurskautukseen, syntisyydestä pyhitykseen, vieraantumisesta ennalleen saattamiseen ja kirkastamiseen. Se saa aikaan ratkaisevan muutoksen synnin orjuudesta uuteen iloon Kristuksessa, pelon orjuudesta Hengen iloon. Herrassa on pelastus. Herra on meidän vanhurskautemme!

Oppi seurakunnasta