RUOTSINKIELISET SEURAKUNNAT
- Svensktalande församlingar
- Swedish Speaking Churches

Uppdaterat 10.1.2017

FINLANDS SVENSKA ADVENTKYRKA

Distrikledare Kenth Stolpe tel. 040 960 5564 mail: kenth.stolpe@gmail.com, Controller Ben Greggas tel. 09 6120 3640 mail: ben.greggas@adventtikirkko.fi

HELSINGFORS' FÖRSAMLING

Grundad 1894 Adress Annegatan 7, 00120 H:fors tel. 09 6120 3640 Kontaktperson Aune Greggas tel. 040 763 7782 mail: aune.greggas@gmail.com

JAKOBSTADS FÖRSAMLING

Grundad 1929 Adress Skutnäsgatan 2, 68600 Jakobstad tel. 06 723 1303 Kontaktperson Harriet Fagerholm 040 964 3180

KIMITOÖNS FÖRSAMLING

Grundad 2001 Kontaktperson Kennet Engblom tel. 050 361 8892

MARIEHAMNS (ÅLANDS) GRUPP

Grundad 1983 Adress Ålandsvägen 36, 22100 Mariehamn Kontaktperson Janne Kütimaa tel. 040 663 4344

VASA FÖRSAMLING

Grundad 1906 Adress Stationsgatan 22, 65100 Vasa tel. 040 960 5564 Kontaktperson Kenth Stolpe tel. 040 960 5564
BORGÅ GRUPP
Kontaktperson Gun-Lis Liljeberg tel. 0400 541 056
KASKÖ GRUPP
Kontaktperson Majvor Eklund tel. 040 962 7012