Adventtikirkon paikallisseurakunnista muissa maissa saat parhaiten tietoja kunkin maan omilta www-sivuilta, joiden osoitteet löydät  kansainvälisen adventtikirkon ylläpitämästä luettelosta. Aivan kaikki niistä eivät kuitenkaan julkaise seurakuntiensa osoitteita. Osoitteita Euroopan maissa toimivista adventtiseurakunnista voit saada myös adventtikirkon tiedotusosastolta: Orvo Miettinen

Seuraavilla suomalaisilla paikallisseurakunnilla on omat www-sivut: